Zabezpečení spolupráce mezi iWork a Boxem

Přečtěte si, jak se otvírají soubory mezi Boxem a servery Apple a jak se k nim přistupuje, když spolupracujete na dokumentech iWork uložených v Boxu.

Kvůli usnadnění spolupráce mezi uživateli iWork se musí soubory nejdřív přenést na servery Apple. S dokumenty se pracuje v paměti a kvůli optimalizaci výkonu jsou šifrované a uložené v mezipaměti. Box poskytuje a zabezpečuje šifrovací klíče, které se používají k ochraně dokumentů v mezipaměti. 

Aby se dokument v mezipaměti mohl dešifrovat pro další úpravy, obdrží servery Apple požadované šifrovací klíče z Boxu prostřednictvím přístupového tokenu, který se nejdřív předá aplikaci iWork a odtud pak serverům Apple. Tento přístupový token je platný jenom 24 hodin. Pokud uživatelé na dokumentu stále pracují, přístupový token se automaticky obnoví. Výjimkou je web, kde se token neobnovuje nikdy. Box může poskytnutí přístupu k šifrovacím klíčům odmítnout, pokud už uživatel nemá oprávnění na dokumentu pracovat.

Šifrované dokumenty jsou v mezipaměti na serverech Apple uložené až 28 dní. Pak se automaticky smažou. Dokumenty uložené v mezipaměti se dešifrují, jenom když uživatel otevře sdílený dokument iWork nebo dokument iWork na webu a jenom v případě, že Box poskytne přístup k požadovanému klíči.

Při generování náhledů se dokumenty přenášejí na servery Apple. Zůstanou tam jen dočasně a nikdy se neukládají do mezipaměti.

Další informace

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: