Apple ID a soukromí

Apple ID chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.


 • Přihlášením pod svým Apple ID aktivujete na iPhonu různé služby, například iCloud, App Store, iMessage a Najít.
 • Některá data, včetně vašich kontaktů, kalendářů, fotek, dokumentů, zdraví, aktivity a dalších dat z aplikací, budou pro vaše pohodlí posílána společnosti Apple k uložení a zazálohování.
 • Zařízení bude navíc sdruženo s vaším Apple ID, abychom vám mohli poskytovat lepší služby a podporu.

Jednou z priorit při navrhování Apple ID a veškerých služeb Apple byla už od samého počátku ochrana osobních údajů. Usilovně se snažíme shromažďovat jen data potřebná k tomu, abychom pro vás připravovali stále lepší uživatelské prostředí. Jsme přesvědčeni, že v případech, kdy data shromažďujeme, je důležité, abyste věděli, o jaká data se jedná a k čemu je využíváme, a měli tak dostatek informací k podloženému rozhodování.

Apple ID je osobní účet, který používáte pro přístup k službám společnosti Apple, například iCloudu, App Storu, iTunes Storu, iMessage a FaceTimu, a pro přístup k obsahu který máte na svých zařízeních a na webu. Vaše Apple ID obsahuje přihlašovací údaje a veškeré kontaktní, platební a bezpečnostní informace, například důvěryhodná telefonní čísla a bezpečnostní otázky, které používáte v souvislosti se všemi službami společnosti Apple. Také jsou uchovávány názvy a sériová čísla vašich zařízení a další hardwarové identifikátory, které nám umožňují poskytovat vám lepší služby a podporu. Na stránce vašeho Apple ID (https://appleid.apple.com) můžete údaje sdružené s Apple ID změnit a najdete na ní i seznam svých zařízení.

Přihlášením pod svým Apple ID na tomto iPhonu aktivujete služby jako iCloud, iTunes Store, App Store, iMessage, FaceTime a Najít iPhone. Všechny tyto služby budou využívat informace o vašem účtu Apple ID. Některé údaje z vašeho zařízení budou zasílány společnosti Apple k ukládání a zálohování pro vaši potřebu – jedná se například o vaše kontakty, kalendáře, fotografie, dokumenty, zdravotní údaje, informace o aktivitě, panely v Safari a další data aplikací.

iCloud a soukromí

Přihlášení k iCloudu

Při používání iCloudu jsou některá data, která máte na zařízení, automaticky posílána k uložení u společnosti Apple. Díky tomu máte ke svým datům přístup ze všech svých zařízení a počítačů (souhrnně „zařízení“) přihlášených k iCloudu. Tato data mohou zahrnovat:

 • Kontakty
 • Kalendáře
 • Připomínky
 • Záložky
 • Panely v Safari
 • Data aplikace Zdraví
 • Data aplikace Domácnost
 • Poznámky
 • Fotky
 • Dokumenty
 • Data aplikace Wallet
 • Svazek klíčů a hesla
 • Nastavení zařízení a účtů
 • Data aplikací od nezávislých vývojářů, které využívají iCloud

Aktivuje se také služba Záloha na iCloudu, která vám pomůže zajistit udržování aktuální zálohy dat z vašeho zařízení pro případ, že je budete potřebovat nahradit nebo obnovit.

V Nastavení na zařízení můžete kdykoli upravit seznam funkcí, které chcete na iCloudu používat, a vybrat data, která se budou na iCloud odesílat.

Zabezpečení dat na iCloudu

iCloud chrání vaše data. Šifruje je při přenosu, ukládá je v šifrovaném formátu a ověřuje vaši totožnost pomocí zabezpečených tokenů. Pro některá data Apple využívá šifrování na celé trase přenosu. Díky této technologii máte přístup ke svým datům jen vy, a jen na zařízeních přihlášených k iCloudu. Nikdo jiný, ani Apple, k datům zašifrovaným mezi koncovými body přístup nemá. Další informace o zabezpečení dat na iCloudu najdete v článku https://support.apple.com/cs-cz/HT202303.

V některých případech může dojít k uložení vašich dat na servery nezávislých partnerů, kterým však Apple nikdy neposkytuje šifrovací klíče.

Klíčenka na iCloudu

Klíčenka na iCloudu udržuje vaše jména a hesla v Safari, údaje o kreditních kartách a informace o Wi‑Fi sítích v aktuálním stavu a poskytuje je všem vašim zařízením. Také může uchovávat údaje o účtech, které používáte pro Mail, Kontakty, Kalendář, Zprávy, Facebook, Twitter, LinkedIn a další internetové účty a automaticky všechny tyto údaje přidává na všechna vaše zařízení.

Klíčenka na iCloudu používá šifrování mezi koncovými body a je naprogramovaná tak, abyste k těmto datům měli přístup jen vy a jen na zařízeních přihlášených k iCloudu. Nikdo jiný, ani Apple, k datům v klíčence na iCloudu přístup nemá. V nastavení iCloudu můžete klíčenku na iCloudu kdykoli vypnout.

Záloha na iCloudu

Pokud používáte funkci Záloha na iCloudu, mohou vaše zálohy obsahovat fotografie, videa, zprávy (iMessage, SMS a MMS), data aplikace Zdraví a dalších, nastavení polohových funkcí (například připomínky závislé na poloze, které jste si nastavili), Grafický záznamník, nastavení zařízení, charakteristiky zařízení a další data z vašeho zařízení s iOS nebo iPadOS v závislosti na zvoleném nastavení.

Chcete‑li zastavit zálohování dat určité aplikace na iCloud, přejděte do Nastavení > vaše Apple ID > iCloud > Spravovat úložiště > Záloha, v části Zálohy vyberte zařízení s iOS nebo iPadOS, s kterým pracujete, a vypněte přepínač u aplikací, pro které chcete zálohování vypnout.

Funkci Záloha na iCloudu můžete v nastavení iCloudu vypnout jako celek a k zálohování svého zařízení s iOS nebo iPadOS do počítače používat iTunes. Chcete‑li z iCloudu zálohovaná data zcela odstranit, můžete před vypnutím funkce Záloha na iCloudu smazat jednotlivé zálohy. V opačném případě zůstanou zálohovaná data zachovaná až po dobu 180 dnů.

Sdílení dat pomocí iCloudu

Pokud používáte iCloud k veřejnému nebo soukromému sdílení souborů v Poznámkách, Pages, Numbers, Keynote a některých aplikacích od nezávislých vývojářů, Apple sdílené soubory uloží a bude k nim mít přístup. Všichni uživatelé s odkazem na sdílený soubor uvidí vaše jméno a příjmení sdružené s vaším účtem a název souboru bez ohledu na to, zda je sdílení soukromé nebo veřejné. Účastníky soukromého sdílení uvidí jen uživatelé, kteří dostali a přijali pozvánku ke sdílení.

iCloud a aplikace

Některé aplikace využívají iCloud k uchovávání dat a obsahu, který jste jim poskytli. Díky tomu budete mít k datům aplikací přístup ze všech svých zařízení přihlášených k iCloudu. Aplikace se rozhodnou, zda budou na iCloud ukládat jen některá nebo všechna vaše data. Aplikace od nezávislých vývojářů mohou požádat o možnost vás vyhledávat, aby mohly ostatním uživatelům poskytnout vaše jméno a příjmení při hledání podle Apple ID.

Ukládání dat aplikací na iCloud můžete zastavit tak, že požadovanou aplikaci vypnete v nastavení iCloudu v části Spravovat aplikace, pomocí kterých jste dohledatelní.

Služba Najít

Když se přihlásíte ke svému zařízení a zapnete na něm iCloud, některé funkce služby Najít se aktivují automaticky (konkrétně přehrání zvuku, dálkové zamknutí a zobrazení zprávy a vymazání na dálku). Zařízení vybavená zabezpečovacím čipem budou zároveň chráněna zámkem aktivace a nebude je možné vymazat ani znovu aktivovat bez znalosti hesla. Při aktivaci funkce Najít na iPhonu se tato funkce automaticky zapne také na vašich spárovaných Apple Watch. Funkci Najít můžete zapnout i na svých Apple Watch; v takovém případě se automaticky zapne také na spárovaném iPhonu.

Když používáte službu Najít, je poloha vašeho zařízení společně s informacemi o zařízení a účtu zasílána k uchování společnosti Apple, aby vám bylo možné tuto službu poskytnout. Poloha vašeho zařízení je společnosti Apple zaslána jen tehdy, když si aktivně vyžádáte informaci o poloze zařízení nebo příslušenství. Apple informace o poloze uchovává a umožňuje vám k nim přístup jen po dobu 24 hodin. Potom je smaže. Máte‑li zapnuté polohové služby, můžete se rozhodnout sdílet aktuální polohu svého zařízení pomocí funkce Najít nebo Sdílet moji polohu. Používáte‑li tyto funkce, bude poloha vašeho zařízení společnosti Apple poslána jen v případě, že o ni aktivně požádá některý z vašich přátel, s nimiž ji sdílíte. Apple údaje o poloze uchová po dobu dvou hodin a potom je smaže. Funkce Najít a Sdílet moji polohu se zapnou jen tehdy, jestliže se aktivně rozhodnete sdílet svou polohu s jinou osobou.

Jestliže jste zapnuli polohové služby, funkce Najít vám pomůže vyhledat vaše zařízení na mapě. Rozhodnete‑li se aktivovat funkci Odeslat poslední polohu, bude společnosti Apple automaticky zaslána poslední známá poloha vašeho zařízení vždy, když úroveň nabití baterie v tomto zařízení klesne pod kritickou hranici.

Funkce Najít umožňuje hledat zařízení i tehdy, když nejsou připojena k internetu, a to díky funkci Hledání offline zařízení. Je‑li Hledání offline zařízení zapnuto, vaše zařízení mohou detekovat přítomnost ztraceného zařízení ve stavu offline prostřednictvím technologie Bluetooth. Je‑li offline zařízení nalezeno, vaše zařízení prostřednictvím Wi‑Fi nebo mobilního připojení nahlásí zabezpečeným způsobem polohu ztraceného zařízení jeho majiteli. Nahlášení polohy je zašifrováno po celé trase přenosu a společnost Apple nezná ani polohu offline zařízení, ani zařízení posílajícího hlášení. Funkci Hledání offline zařízení na iPhonu můžete vypnout postupným výběrem voleb Nastavení > vaše Apple ID > Najít > Najít iPhone > Hledání offline zařízení.

Funkci Najít a Zámek aktivace na zařízení s iOS nebo iPadOS můžete vypnout tak, že postupně vyberete volby Nastavení > vaše Apple ID > Najít > Najít iPhone nebo Najít iPad a vypnete přepínač Najít iPhone nebo Najít iPad. Na zařízení s macOS vyberte Předvolby systému > iCloud > Najít Mac.

Služby společnosti Apple, které vyžadují iCloud

Pokud používáte služby Apple, jako je Apple Pay, sdílení aktivity, Domácnost, Handoff, Univerzální schránka nebo odemykání pomocí Apple Watch, musíte být na svém zařízení přihlášeni k iCloudu. Apple prostřednictvím vašeho tarifu iCloudu ověřuje vaši způsobilost pro nastavení a používání Bezpečného nahrávání na kamery v aplikaci Domácnost. Apple však k obsahu vašich kamerových nahrávek nemá žádný přístup. Všechny služby, které iCloud nabízí, však nemusíte využívat. V nastavení iCloudu na svém zařízení můžete vypnout služby, které používat nechcete.

Odhlášení z iCloudu

Pokud chcete na svém zařízení s iOS nebo iPadOS a spárovaných Apple Watch přestat iCloud používat, můžete se z iCloudu odhlásit. Přejděte do Nastavení > vaše Apple ID a potom klepněte na tlačítko Odhlásit se. Pokud chcete přestat iCloud používat na Macu, přejděte na panel iCloud v Předvolbách systému a odhlaste se. Je možné, že budete muset zadat heslo k Apple ID.

Rodinné sdílení

Rodinné sdílení vám umožňuje sdílet obsah, polohu, předplatné a informace o čase stráveném u obrazovky mezi členy rodiny; organizátor rodiny může vybrat sdílené funkce, které budou aktivní. Je‑li zapnuto rodinné sdílení pro Apple Music, Apple TV, Arcade nebo News+, mohou se členové rodiny přihlašovat k těmto jednotlivým službám prostřednictvím vlastního Apple ID, což jim umožní vést si vlastní knihovnu a seznamy doporučení, a přitom využívat výhody rodinného tarifu. Stejně tak i aktivace Rodinného sdílení iCloudu poskytuje každému členovi rodiny přístup k úložišti v rámci rodinného tarifu, ale každý má k dispozici samostatný účet a úložiště.

Je‑li zapnuto Sdílení nákupů, budou mít všichni členové rodiny automaticky přístup ke koupeným položkám v App Storu, Apple Books a Apple Music, s výjimkou případů, kdy tyto zakoupené položky skryjete. Jednotlivé zakoupené položky v Apple Music, Apple Books nebo App Storu můžete skrýt a funkci Sdílet mé nákupy můžete vypnout ve svém osobním nastavení Rodinného sdílení; i když zakoupené položky skryjete, bude organizátor rodiny nadále dostávat účty za nákupy v App Storu, Apple Books a Apple Music.

Rozhodnete‑li se sdílet svoji polohu s rodinou, všichni členové rodiny v aplikaci Najít automaticky uvidí polohu všech vašich zařízení, takže vám mohou pomoci při hledání ztraceného zařízení a mohou také zjistit vaši aktuální polohu na mapě. Spravovat sdílení své polohy s jednotlivými členy rodiny a případně toto sdílení úplně vypnout můžete na svém zařízení v nastavení funkce Najít.

Jestliže jste organizátor rodiny a pro rodinu zapnete funkci Čas u obrazovky, uvidíte informace o čase členů rodiny tráveném u obrazovky zařízení. Organizátor rodiny může také případně nastavit časová omezení pro rodinu, která budou u dětských členů rodiny vynucována automaticky. Informace o čase tráveném u obrazovky uvidí jen členové rodiny, kteří k tomu dostanou od organizátora rodiny povolení.

iMessage a FaceTime

Když se na iPhonu přihlásíte pod svým Apple ID, dojde automaticky k přihlášení k iMessage a FaceTimu. Lidé ve vašich kontaktech uvidí vaše Apple ID nebo telefonní čísla a budou vás moct prostřednictvím vašeho Apple ID a e‑mailových adres nebo telefonních čísel na vašem účtu kontaktovat. Chcete‑li další informace o iMessage, FaceTimu a soukromí, přejděte do Nastavení > Zprávy > O iMessage a FaceTimu a soukromí.

iTunes a App Store a Hudba

Když se na iPhonu přihlásíte pod svým Apple ID, dojde automaticky k přihlášení k iTunes Storu, App Storu a Apple Music, takže můžete snadno a rychle začít nakupovat a používat Apple Music. Všechny vaše nákupy jsou zaznamenávány na našich serverech, abyste si je mohli kdykoli znovu stáhnout. Když posloucháte hudbu v Apple Music, můžeme uchovat vaši historii poslouchání a využít ji k poskytování osobních doporučení v části „Pro vás“. V nastavení Apple Music můžete sdílení historie poslouchání vypnout.

Pokud je ve vašem regionu dostupná služba iTunes Match a používáte ji, iCloud bude sbírat informace o médiích ve vaší knihovně iTunes a přiřadí vaše skladby ke skladbám dostupným v iTunes Storu. Pokud nejsou v iTunes Storu dostupné, uloží je, abyste je měli k dispozici na všech svých způsobilých zařízeních.

Další informace o iTunes Storu, App Storu a Hudbě najdete v článku „O obchodech a soukromí“.

Data z používání

Také za účelem poskytování a zlepšování služby shromažďujeme data z vašeho používání iCloudu. Některá z těchto dat mohou být sdružena s vaším Apple ID, což nám pomáhá s řešením problémů u zákazníků na průběžné bázi. Pomocí vaší IP adresy můžeme určit, ze kterého města a země ke službě přistupujete, IP adresu však neuchováváme.

Společnost Apple bude se shromážděnými informacemi za všech okolností nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na adrese www.apple.com/cz/privacy

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: