Apple ID a soukromí

Apple ID chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.


 • Přihlášením pod svým Apple ID aktivujete na iPhonu různé služby, například iCloud, App Store, iMessage a Najít iPhone.
 • Některá data, včetně vašich kontaktů, kalendářů, fotek, dokumentů, zdraví, aktivity a dalších dat z aplikací, budou pro vaše pohodlí posílána společnosti Apple k uložení a zazálohování.
 • Zařízení bude navíc sdruženo s vaším Apple ID, abychom vám mohli poskytovat lepší služby a podporu.

Vaše Apple ID a všechny služby Apple jsou od základu navrženy tak, aby chránily vaše soukromí. Velké úsilí věnujeme tomu, abychom shromažďovali jen údaje, které nezbytně potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelské prostředí. Pokud už data shromažďujeme, je podle našeho názoru důležité, abyste věděli, o jaká data se jedná a k čemu je potřebujeme, abyste o nich mohli kvalifikovaně rozhodovat.

Apple ID je osobní účet, který používáte pro přístup k službám společnosti Apple, například iCloudu, App Storu, iTunes Storu, iMessage a FaceTimu, a pro přístup k obsahu který máte na svých zařízeních a na webu. Vaše Apple ID obsahuje přihlašovací údaje a veškeré kontaktní, platební a bezpečnostní informace, například důvěryhodná telefonní čísla a bezpečnostní otázky, které používáte v souvislosti se všemi službami společnosti Apple. Také jsou uchovávány názvy a sériová čísla vašich zařízení a další hardwarové identifikátory, které nám umožňují poskytovat vám lepší služby a podporu včetně zobrazení stavu záruky na vaše zařízení. Na stránce vašeho Apple ID (https://appleid.apple.com) můžete údaje sdružené s Apple ID změnit a najdete na ní i seznam svých zařízení.

Přihlášením pod svým Apple ID na tomto iPhonu aktivujete služby jako iCloud, iTunes Store, App Store, iMessage, FaceTime a Najít iPhone. Všechny tyto služby budou využívat informace o vašem účtu Apple ID. Některé údaje z vašeho zařízení budou zasílány společnosti Apple k ukládání a zálohování pro vaši potřebu – jedná se například o vaše kontakty, kalendáře, fotografie, dokumenty, zdravotní údaje, informace o aktivitě, panely v Safari a další data aplikací.

iCloud a soukromí

Přihlášení k iCloudu

Při používání iCloudu jsou některá data, která máte na zařízení, automaticky posílána k uložení u společnosti Apple. Díky tomu máte ke svým datům přístup ze všech svých zařízení a počítačů (souhrnně „zařízení“) přihlášených k iCloudu. Tato data mohou zahrnovat:

 • Kontakty 
 • Kalendáře 
 • Připomínky 
 • Záložky 
 • Panely v Safari
 • Data aplikace Zdraví
 • Data aplikace Domácnost
 • Poznámky
 • Fotky
 • Dokumenty
 • Data aplikace Wallet
 • Svazek klíčů a hesla
 • Nastavení zařízení a účtů
 • Data aplikací od nezávislých vývojářů, které využívají iCloud

Aktivuje se také služba Záloha na iCloudu, která vám pomůže zajistit udržování aktuální zálohy dat z vašeho zařízení pro případ, že je budete potřebovat nahradit nebo obnovit.

V Nastavení na zařízení můžete kdykoli upravit seznam funkcí, které chcete na iCloudu používat, a vybrat data, která se budou na iCloud odesílat.

Zabezpečení dat na iCloudu

iCloud chrání vaše data. Šifruje je při přenosu, ukládá je v šifrovaném formátu a ověřuje vaši totožnost pomocí zabezpečených tokenů. Pro některá data Apple využívá šifrování mezi koncovými body. Díky této technologii máte přístup ke svým datům jen vy, a jen na zařízeních přihlášených k iCloudu. Nikdo jiný, ani Apple, k datům zašifrovaným mezi koncovými body přístup nemá. Další informace o zabezpečení dat na iCloudu najdete v článku https://support.apple.com/cs-cz/HT202303

V některých případech může dojít k uložení vašich dat na servery nezávislých partnerů, kterým však Apple nikdy neposkytuje šifrovací klíče.

Klíčenka na iCloudu 

Klíčenka na iCloudu udržuje vaše jména a hesla v Safari, údaje o kreditních kartách a informace o sítích Wi‑Fi v aktuálním stavu a poskytuje je všem vašim zařízením. Také může uchovávat údaje o účtech, které používáte pro Mail, Kontakty, Kalendář, Zprávy, Facebook, Twitter, LinkedIn a další internetové účty a automaticky všechny tyto údaje přidává na všechna vaše zařízení.

Klíčenka na iCloudu používá šifrování mezi koncovými body a je naprogramovaná tak, abyste k těmto datům měli přístup jen vy a jen na zařízeních přihlášených k iCloudu. Nikdo jiný, ani Apple, k datům v klíčence na iCloudu přístup nemá. V nastavení iCloudu můžete klíčenku na iCloudu kdykoli vypnout.

Záloha na iCloudu

Pokud používáte funkci Záloha na iCloudu, mohou vaše zálohy obsahovat fotografie, videa, zprávy (iMessage, SMS a MMS), data aplikace Zdraví a dalších, nastavení polohových funkcí (například připomínky závislé na poloze, které jste si nastavili), Grafický záznamník, nastavení zařízení, charakteristiky zařízení a další data z vašeho iOS zařízení v závislosti na zvoleném nastavení.

Chcete‑li zastavit zálohování dat určité aplikace na iCloud, přejděte do Nastavení, klepněte na své Apple ID, potom na iCloud, pak na Spravovat úložiště, potom na Záloha, v části Zálohy vyberte iOS zařízení, s kterým pracujete, a vypněte přepínač u aplikací, pro které chcete zálohování vypnout.

Funkci Záloha na iCloudu můžete v nastavení iCloudu vypnout jako celek a k zálohování svého iOS zařízení do počítače používat iTunes. Chcete‑li z iCloudu zálohovaná data zcela odstranit, můžete před vypnutím funkce Záloha na iCloudu smazat jednotlivé zálohy. V opačném případě zůstanou zálohovaná data zachovaná až po dobu 180 dnů.

Sdílení dat pomocí iCloudu

Pokud používáte iCloud k veřejnému nebo soukromému sdílení souborů v Poznámkách, Pages, Numbers, Keynote a některých aplikacích od nezávislých vývojářů, Apple sdílené soubory uloží a bude k nim mít přístup. Všichni uživatelé s odkazem na sdílený soubor uvidí vaše jméno a příjmení sdružené s vaším účtem a název souboru bez ohledu na to, zda je sdílení soukromé nebo veřejné. Účastníky soukromého sdílení uvidí jen uživatelé, kteří dostali a přijali pozvánku ke sdílení.

iCloud a aplikace

Některé aplikace využívají iCloud k uchovávání dat a obsahu, který jste jim poskytli. Díky tomu budete mít k datům aplikací přístup ze všech svých zařízení přihlášených k iCloudu. Aplikace se rozhodnou, zda budou na iCloud ukládat jen některá nebo všechna vaše data. Aplikace od nezávislých vývojářů mohou požádat o možnost vás vyhledávat, aby mohly ostatním uživatelům poskytnout vaše jméno a příjmení při hledání podle Apple ID.

Ukládání dat aplikací na iCloud můžete zastavit tak, že požadovanou aplikaci vypnete v nastavení iCloudu v části Aplikace využívající iCloud.

Služba Najít můj iPhone

Když se k zařízení přihlásíte a zapnete iCloud, některé funkce služby Najít můj iPhone se aktivují automaticky (konkrétně přehrání zvuku, dálkové zamknutí a zobrazení zprávy a vymazání na dálku). Máte‑li navíc zapnuté i polohové služby, nabízí vám funkce Najít můj iPhone také pomoc se zjištěním polohy zařízení na mapě nebo zobrazením místa, kde k němu bylo naposledy připojeno podporované příslušenství. Rozhodnete‑li se aktivovat funkci Odeslat poslední polohu, bude společnosti Apple automaticky zaslána poslední známá poloha vašeho zařízení vždy, když úroveň nabití baterie v tomto zařízení klesne pod kritickou hranici.

Při zapnutí služby Najít můj iPhone na iPhonu se tato služba automaticky aktivuje také na všech spárovaných hodinkách Apple Watch. Stejně tak můžete funkci Najít můj iPhone aktivovat pro Apple Watch, čímž ji automaticky zapnete také na spárovaném iPhonu.

Když používáte službu Najít můj iPhone, je poloha vašeho zařízení společně s informacemi o zařízení a účtu posílána k uchování společnosti Apple, aby vám bylo možné tuto službu poskytnout. Poloha vašeho zařízení je společnosti Apple poslána jen tehdy, když si aktivně vyžádáte informaci o poloze zařízení nebo příslušenství. Apple informace o poloze uchovává a umožňuje vám k nim přístup jen po dobu 24 hodin. Potom je smaže.

Chcete‑li na svém zařízení službu Najít můj iPhone vypnout, otevřete Nastavení > Apple ID > iCloud > Najít můj iPhone a vypněte přepínač Najít můj iPhone.

Funkce Najít přátele a Sdílet moji polohu

Pokud máte zapnuté polohové služby, můžete aktuální polohu svého zařízení sdílet, s kýmkoli uznáte za vhodné, prostřednictvím funkcí Najít přátele a Sdílet moji polohu. Při použití těchto funkcí je vaše poloha poslána společnosti Apple jen tehdy, jestliže si ji aktivně vyžádá přítel, s nímž svou polohu sdílíte, a uchovává se po dobu 2 hodin. Potom je vymazána.

Funkce Najít přátele a Sdílet moji polohu se zapnou jen tehdy, jestliže se aktivně rozhodnete sdílet svou polohu s jinou osobou.

Služby společnosti Apple, které vyžadují iCloud

Pokud používáte služby Apple, jako je Apple Pay, sdílení aktivity, Domácnost, Handoff, Univerzální schránka nebo automatické odemykání pomocí hodinek Apple Watch, musíte být na svém zařízení přihlášeni k iCloudu. Nemusíte ale využívat všechny služby, které iCloud nabízí. V nastavení iCloudu na svém zařízení můžete vypnout služby, které používat nechcete.

Odhlášení z iCloudu

Pokud chcete na svém iOS zařízení a spárovaných Apple Watch přestat iCloud používat, můžete se z iCloudu odhlásit. Přejděte do Nastavení, klepněte na svoje Apple ID a potom na tlačítko Odhlásit se. Pokud chcete přestat iCloud používat na Macu, přejděte na panel iCloud v Předvolbách systému a odhlaste se. Je možné, že budete muset zadat heslo k Apple ID.

Rodinné sdílení

Rodinné sdílení vám umožňuje sdílet obsah, polohu a informace o čase stráveném u obrazovky mezi členy rodiny. Všichni členové rodiny mají přístup ke koupeným položkám a historii nákupů. Když zapnete sdílení koupených položek, organizátor rodiny bude dostávat účty za nákupy v App Storu, Apple Books a iTunes. Nákupy můžete v Rodinném sdílení skrýt: v nastavení Sdílení nákupů vypněte volbu Sdílet mé nákupy. Rozhodnete‑li se sdílet svou polohu s rodinou, všichni členové rodiny, s nimiž ji sdílíte, uvidí polohu všech vašich zařízení, pokud na svém zařízení funkci Najít můj iPhone nevypnete v části Polohové služby v Systémových službách. Pokud pro rodinu zapnete funkci Čas u obrazovky, uvidíte informace o čase členů rodiny tráveném u obrazovky a budete moct případně nastavit časová omezení. Informace o čase tráveném u obrazovky uvidí jen členové rodiny, kteří k tomu dostanou povolení.

iMessage a FaceTime

Když se na iPhonu přihlásíte pod svým Apple ID, dojde automaticky k přihlášení k iMessage a FaceTimu. Lidé ve vašich kontaktech uvidí vaše Apple ID nebo telefonní čísla a budou vás moct prostřednictvím vašeho Apple ID a e‑mailových adres nebo telefonních čísel na vašem účtu kontaktovat. Chcete‑li další informace o iMessage, FaceTimu a soukromí, přejděte do Nastavení > Zprávy > O iMessage a FaceTimu a soukromí.

iTunes Store, App Store a Hudba

Když se na iPhonu přihlásíte pod svým Apple ID, dojde automaticky k přihlášení k iTunes Storu, App Storu a Apple Music, takže můžete snadno a rychle začít nakupovat a používat Apple Music. Všechny vaše nákupy jsou zaznamenávány na našich serverech, abyste si je mohli kdykoli znovu stáhnout. Když posloucháte hudbu v Apple Music, můžeme uchovat vaši historii poslouchání a využít ji k poskytování osobních doporučení v části „Pro vás“. V nastavení Apple Music můžete sdílení historie poslouchání vypnout.

Pokud je ve vašem regionu dostupná služba iTunes Match a používáte ji, iCloud bude sbírat informace o médiích ve vaší knihovně iTunes a přiřadí vaše skladby ke skladbám dostupným v iTunes Storu. Pokud nejsou v iTunes Storu dostupné, uloží je, abyste je měli k dispozici na všech svých způsobilých zařízeních.

Další informace o iTunes Storu, App Storu a Hudbě najdete v článku „O obchodech a soukromí“.

GameCenter

Když se na iPhonu přihlásíte pod svým Apple ID, dojde automaticky k přihlášení ke službě Game Center. Game Center vám umožňuje zapojit se do aktivit souvisejících s hrami, mimo jiné soutěžit na žebříčcích, účastnit se her pro více hráčů a sledovat úspěchy.

Při používání služby Game Center mohou vaši přezdívku a související data vidět ostatní uživatelé. Když budete hrát hru pro více hráčů, ostatní uživatelé služby Game Center, kteří hrají tutéž hru nebo jsou připojení k téže síti Wi‑Fi či LAN nebo v dosahu rozhraní Bluetooth, mohou zjistit, že jste v dosahu (pokud tuto funkci nevypnete), a uvidí vaši přezdívku. Vaše skutečné jméno uvidí jen uživatelé, kterým jste nabídli přátelství. Uživatelé, jimž jste přátelství nenabídli, uvidí jen vaši přezdívku.

Data z používání

Také za účelem poskytování a zlepšování služby shromažďujeme data z vašeho používání iCloudu. Některá z těchto dat mohou být sdružena s vaším Apple ID, což nám pomáhá s řešením problémů u zákazníků na průběžné bázi. Pomocí vaší IP adresy můžeme určit ze kterého města a země ke službě přistupujete, IP adresu však neuchováváme.

Společnost Apple bude s informacemi, které obdrží, za všech okolností nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na adrese www.apple.com/cz/privacy

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: