Aplikace Apple TV a soukromí

Aplikace Apple TV chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

  • Aplikace Apple TV vám nabízí oblíbené televizní pořady a filmy na jednom místě a doporučuje další obsah, který by se vám mohl líbit.
  • Apple shromažďuje informace o vašich nákupech, stahování, aktivitě v aplikaci Apple TV a o tom, co a kde sledujete v aplikaci Apple TV a v propojených aplikacích na všech svých podporovaných zařízeních. Tyto informace využíváme k poskytování služby a k vylepšování aplikace Apple TV pro vás i další uživatele.
  • Shromažďujeme také informace o vašich nákupech, stahování a dalších aktivitách v aplikaci Apple TV a o tom, co a kde sledujete, abychom pro vás mohli připravovat individuálně přizpůsobené funkce a doporučení a posílat vám oznámení. Využívání dat k těmto účelům můžete níže popsaným postupem odmítnout.
  • Informace o filmech a televizních pořadech, které si kupujete nebo stahujete, využíváme také v reklamní nabídce, abychom vám při prohledávání App Storu i v Apple News a Akciích, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici, předkládali reklamy, které pro vás budou zajímavé. U těchto reklam máte níže popsané možnosti volby.
  • Snažíme se identifikovat podvody a předcházet jim. Když se pokusíte něco si koupit, vypočítáme na vašem zařízení skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Tato funkce je navržena tak, aby společnost Apple z vašeho zařízení nezískala žádné informace použité k výpočtu, a skóre je uloženo na našich serverech jen po předem stanovenou dobu.

Aplikace Apple TV vám umožňuje na jednom místě sledovat všechny vaše oblíbené televizní pořady a filmy a také přehrávat obsah, který jste si půjčili nebo koupili v rámci služeb Apple. Tam, kde jsou dostupné služby Apple TV+ nebo kanály Apple TV, můžete přistupovat k obsahu i jejich prostřednictvím nebo také z propojených videoaplikací od nezávislých vývojářů. V aplikaci Apple TV máte přístup k veškerému uvedenému obsahu na všech svých podporovaných zařízeních, která jsou přihlášena pod týmž Apple ID.

Když si aktivujete některé zařízení nebo se přihlásíte k aplikaci Apple TV, společnost Apple určuje způsobilost pro nabídku služeb na základě sériového čísla vašeho zařízení.

Poskytování aplikace Apple TV

K poskytování služeb a funkcí v aplikaci Apple TV využíváme vaše osobní údaje, které zahrnují informace o vašem účtu a platební informace, k nimž můžete přistupovat a měnit je v Nastavení, a také historii vašich plateb.

Společnost Apple shromažďuje informace o obsahu, který si zakoupíte a který sledujete v aplikaci Apple TV, na všech podporovaných zařízeních přihlášených pod týmž Apple ID. Tyto informace Apple ukládá a přiřazuje k vašemu Apple ID, aby bylo možné obsah, který sledujete, zobrazovat na všech vašich podporovaných zařízeních Apple. Pokud udělíte souhlas s propojením aplikací od nezávislých vývojářů s aplikací Apple TV, bude Apple shromažďovat uvedené informace také z těchto aplikací na všech vašich podporovaných zařízeních. Aplikace Apple s podporovaným obsahem, jako je např. Apple Music, budou s aplikací Apple TV propojeny automaticky, jakmile ji začnete používat.

Informace o sledovaném obsahu budou zahrnovat údaje o tom, jaký obsah jste přehráli, kdy a na kterém zařízení jste ho přehráli a na kterém místě jste jeho sledování přerušili nebo zastavili. Shromažďujeme také podrobnou historii všech vašich přehrávacích aktivit souvisejících s kanály Apple TV a Apple TV+.

Jestliže aplikaci Apple TV povolíte přístup k údajům o vaší poloze, bude vám na základě této polohy zobrazován obsah, který je k dispozici ve vaší oblasti.

Vylepšování aplikace Apple TV

Apple shromažďuje informace o vašem používání aplikace Apple TV, tj. o funkcích, které jste použili (například Nadcházející nebo Knihovna), o položkách, které jste hledali, o oznámeních, na která jste reagovali, o stránkách obsahu, které jste procházeli nebo zobrazili, a informace o chybách nebo selháních v aplikaci. Tyto informace spolu s informacemi o tom, na co se díváte, využíváme jako pomocné údaje při vylepšování a optimalizaci aplikace Apple TV pro vás i další uživatele. Kromě toho můžeme shromažďovat informace o vašem zařízení, jako je například typ zařízení, verze operačního systému nebo množství volného místa na zařízení. Tyto informace mohou být potřeba k vyhodnocení, zda lze požadovaný obsah stáhnout, ke zjištění obecných trendů při využívání úložiště zařízení a také toho, zda je zařízení připojeno přes Wi‑Fi nebo mobilní síť. Příklad: Díky přehledu o tom, jakou volnou kapacitu úložiště máte v zařízení k dispozici, jsme mohli vyvinout funkci umožňující zakoupit film na iPhonu, aniž byste ho museli hned při nákupu stáhnout.

Přizpůsobení aplikace Apple TV na míru

Aplikaci Apple TV vám přizpůsobujeme na míru, abychom vám pomohli najít obsah, který je pro vás nejrelevantnější. Doporučujeme vám například filmy, které by vás podle nás mohly zajímat na základě toho, jaké filmy jste si ke zhlédnutí vybírali v minulosti. K tomuto přizpůsobování využíváme informace o tom, co sledujete, o vašem stahování, nákupech, procházení obsahu a dalších aktivitách v aplikaci Apple TV.

Nechcete‑li, aby společnost Apple přizpůsobovala chování aplikace Apple TV na všech zařízeních na základě informací o tom, na co se v aplikaci díváte na tomto konkrétním zařízení, můžete funkce přizpůsobování vypnout v Nastavení. Na zařízení s iOS nebo iPadOS přejděte do Nastavení > TV > Použít historii přehrávání a vyberte Vypnuto. V systému tvOS přejděte do Nastavení > Aplikace > TV > Použít historii přehrávání a vyberte Vypnuto.

Komunikace s vámi

Společnost Apple může využívat informace o vašem účtu, například seznam produktů Apple, které vlastníte, a služeb Apple, které máte předplacené, k zasílání zpráv o aplikaci Apple TV a dalších produktech, službách a nabídkách společnosti Apple, které by vás mohly zajímat, mimo jiné o předplatném Apple One. Pokud si zakoupíte předplatné Apple One, můžeme vám posílat e‑maily a oznámení o funkcích jednotlivých služeb, které jste si předplatili. Společnost Apple může také využívat informace o vašich aktivitách v aplikaci Apple TV k zasílání e‑mailů a oznámení o nových funkcích, obsahu a nabídkách dostupných v této aplikaci. Chcete‑li změnit předvolby pro zasílání e‑mailů nebo se od příjmu těchto e‑mailů odhlásit, navštivte webové stránky appleid.apple.com. Chcete‑li aktualizovat předvolby pro oznámení v systému iOS nebo iPadOS, přejděte do Nastavení > Oznámení > TV.

Reklamy

Pokud máte zapnutou volbu Osobní reklama, reklamní platforma společnosti Apple může využívat vaše informace k výběru reklam, které jsou pro vás relevantnější. K zajištění relevantnosti reklam v App Storu, Apple News a v aplikaci Akcie můžeme využívat informace o filmech a televizních pořadech, které jste si u společnosti Apple zakoupili.

Pokud nechcete, aby vám reklamní platforma společnosti Apple poskytovala reklamy zacílené na vaše zájmy, můžete volbu Osobní reklama vypnout. Vypnutím této volby zabráníte společnosti Apple ve využívání vašich informací k poskytování cílených reklam. Ve výsledku to nemusí znamenat, že uvidíte méně reklam, ale ty, které uvidíte, pro vás mohou být méně relevantní.

Chcete‑li osobní reklamy vypnout na iOS nebo iPadOS zařízení, přejděte do Nastavení > Soukromí > Reklama Apple a klepnutím vypněte volbu Osobní reklamy. Na Macu otevřete Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí > Soukromí, vyberte položku Reklamy Apple a zrušte zaškrtnutí políčka Osobní reklamy.

Další informace o reklamách a soukromí najdete na https://support.apple.com/HT205223.

Pokyny pro vypnutí osobních reklam v App Storu a Apple News najdete na https://support.apple.com/HT202074.

Sdílení s třetími stranami

Svým strategickým partnerům, kteří se společností Apple spolupracují při poskytování našich produktů a služeb, pomáhají společnosti Apple se zákaznickým marketingem anebo jménem společnosti Apple prodávají reklamu, která se zobrazuje v App Storu, Apple News a Akciích, jsme povinni poskytovat některé informace neosobní povahy. Omezené množství informací o vašich transakcích a sledovacích aktivitách poskytujeme ve formě zbavené osobních údajů strategickým partnerům pro aplikaci Apple TV, například poskytovatelům obsahu, aby mohli vyhodnocovat úspěšnost své tvůrčí práce, naplňovat požadavky související s vyplácením autorských odměn a s účetnictvím a zlepšovat své přidružené produkty a služby.

Uchovávání dat

Osobní údaje související s vašimi nákupy, stahováním a sledovacími aktivitami v aplikaci Apple TV uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na obchodních potřebách, smluvních závazcích a zákonných požadavcích. V případě nákupů a stahování je obvykle vyžadováno období uchovávání v délce nejméně 10 let. Záznamy o vašich nákupech a stahováních obsahu uchováváme také nejméně po dobu existence vašeho účtu u nás, abychom vám mohli poskytovat příslušný obsah k opětovnému stažení v souladu s našimi podmínkami pro opětné stahování. Ostatní informace, například o vašich procházecích aktivitách a hledání, uchováváme až po dobu dvou let. Některé informace, například o některých transakcích, avšak bez podrobných údajů o uložených platebních kartách, mohou být uchovávány jako obchodní záznamy i poté, co svůj účet zrušíte nebo přestanete aplikaci Apple TV používat.

Vymazání historie přehrávání

Svou historii přehrávání v aplikaci Apple TV můžete vymazat v Nastavení. V systému iOS nebo iPadOS v aplikaci Apple TV otevřete Účet > Smazat historii přehrávání. V systému tvOS přejděte do Nastavení > Aplikace > TV > Smazat historii přehrávání. Tímto krokem odstraníte všechny televizní pořady a filmy z fronty Nadcházející a zrušíte veškeré vazby mezi dosavadní historií přehrávání a vaším účtem. Vymazání historie se projeví na všech zařízeních, která používají totéž Apple ID.

Z fronty Nadcházející můžete odstranit také jednotlivé položky dlouhým stisknutím názvu epizody a výběrem volby Odstranit z Nadcházejících. V téže nabídce můžete vybrat volbu Odstranit z naposledy sledovaných, čímž zároveň zabráníte využití epizody při generování osobních doporučení. Záznamy o historii sledování kanálů Apple TV a služby Apple TV+ však Apple nadále uchová pro účely vykazování a vyplácení autorských odměn.

Propojené aplikace od nezávislých vývojářů

Přispívajícím aplikacím od nezávislých vývojářů musíte udělit oprávnění pro připojení k aplikaci Apple TV, aby mohly začít se společností Apple sdílet informace o tom, na co se v nich díváte. Při nastavování aplikace Apple TV můžete být vyzváni k udělení oprávnění více aplikacím najednou. Některé z těchto aplikací nemusíte mít zatím na svém zařízení nainstalované; předvolby, které nastavíte, se v takovém případě uplatní jen tehdy, jestliže tyto aplikace později nainstalujete. Ať už oprávnění udělíte nebo ne, můžete předvolby pro jednotlivé aplikace později změnit v Nastavení.

Pokud se kdykoli rozhodnete zrušit propojení některé z vašich aplikací od nezávislých vývojářů s aplikací Apple TV, můžete ji od aplikace Apple TV odpojit. Apple v takovém případě přestane shromažďovat údaje o tom, co v této aplikaci od nezávislého vývojáře přehráváte. V systému iOS nebo iPadOS otevřete v aplikaci Apple TV Účet > Propojené aplikace, vyberte aplikaci od nezávislého vývojáře a vypněte příslušnou volbu. V systému tvOS přejděte do Nastavení > Aplikace > TV > Propojit s TV, vyberte aplikaci od nezávislého vývojáře a vypněte příslušnou volbu. Při odebírání aplikace od nezávislého vývojáře z aplikace Apple TV se můžete také rozhodnout smazat všechny informace o vašem přehrávání obsahu z této aplikace, které společnost Apple nashromáždila, výběrem volby „Odstranit a smazat historii přehrávání“. Stejně tak se můžete kdykoli rozhodnout smazat všechny informace o vašem přehrávání veškerého obsahu z aplikací od nezávislých vývojářů v aplikaci Apple TV, které společnost Apple nashromáždila, vymazáním historie přehrávání výše popsaným postupem. Vymazáním historie přehrávání ve všech uvedených případech smažete jen ty údaje o přehrávání v aplikacích od nezávislých vývojářů, které uchovává a využívá společnost Apple ve vztahu k aplikaci Apple TV. Údaje o přehrávání, které uchovávají samostatně poskytovatelé aplikací od nezávislých vývojářů (například ve svých aplikacích nebo na svých serverech), smazány nebudou.

Doporučujeme vám rovněž, abyste se seznámili s podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů a prováděcími postupy přispívajících aplikací od nezávislých vývojářů, které používáte, abyste věděli, jak využívají a sdílejí informace o vašem přehrávání a související údaje.

Prevence podvodů a jiné škodlivé činnosti

Za účelem prevence podvodů a jiné škodlivé činnosti v aplikaci Apple TV shromažďujeme také některé osobní údaje. Patří k nim informace o zařízení, například jeho typ a verze softwaru, polohové údaje, pokud jsou k dispozici, historie stahování a nákupů a další informace o interakcích s aplikací Apple TV.

Když se pokusíte uskutečnit nákup ze zařízení, vypočítáváme skóre důvěryhodnosti tohoto zařízení na základě informací o tom, jak zařízení využíváte, mimo jiné o přibližném počtu uskutečněných telefonních hovorů nebo odeslaných a přijatých e‑mailů. Odesílaná data jsou sestavena tak, aby z nich společnost Apple nemohla zjistit žádné konkrétní zdrojové hodnoty z vašeho zařízení. Skóre zůstává po pevně stanovenou dobu uložené na našich serverech.

S informacemi shromážděnými společností Apple bude za všech okolností nakládáno v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů, které najdete na www.apple.com/cz/privacy.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: