Použití FaceTimu na Macu

S FaceTimem můžete snadno uskutečňovat video a audiohovory. 

ikona aplikace FaceTime

 

Chcete-li použít FaceTime k volání s jednou osobou, potřebujete Mac se systémem OS X Lion 10.7 nebo novější verzí, širokopásmové připojení k internetu a vestavěný nebo připojený mikrofon nebo kameru. Případně použijte iPhone, iPad nebo iPod touch.

Chcete-li volat se skupinou lidí, postupujte podle pokynů v části Použití FaceTimu na Macu ke skupinovému volání.

 


Uskutečnění hovoru přes FaceTime

Osoba, které chcete zavolat, nemusí mít FaceTime otevřený, aby však mohla přijímat hovory pomocí Macu, iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, musí být na daném zařízení přihlášena k aplikaci FaceTime. Pak jí můžete zavolat pomocí telefonního čísla nebo e‑mailové adresy, kterou si pro FaceTime nastavila.

Zahájení hovoru z aplikace FaceTime

Otevřete aplikaci FaceTime a zadejte e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo osoby, které chcete volat. Pokud je daná osoba ve vaší aplikaci Kontakty, stačí zadat její jméno. Poté zahajte volání kliknutím na tlačítko Zvuk nebo tlačítko Video.

Zadání jména osoby v aplikaci FaceTime

Můžete také požádat Siri, například „Zavolej přes FaceTime Lauře“ nebo „Zavolej přes audiohovor FaceTime Honzovi“.

Zahájení hovoru z aplikace Zprávy

  1. Zahajte textovou konverzaci v aplikaci Zprávy nebo vyberte již probíhající konverzaci.
  2. V pravém horním rohu klikněte na Podrobnosti.
  3. Kliknutím na tlačítko video tlačítko videohovoru FaceTime nebo tlačítko zvuk tlačítko audiohovoru FaceTime otevřete aplikaci FaceTime a zahájíte hovor.

Přijetí hovoru FaceTime

Kliknutím na Přijmout v oznámení, které se zobrazí na Macu, přijměte hovor v aplikaci FaceTime. 

Pokud kliknete na šipku Tlačítko šipka dolů vedle Přijmout, můžete přijmout videohovor jako audiohovor. Pokud kliknete na šipku Tlačítko šipka dolů vedle Odmítnout, můžete volajícímu odeslat zprávu nebo nastavit připomenutí, když budete chtít zavolat později.

Hovor FaceTime také můžete pomocí Touch Baru přijmout nebo odmítnout.

Přidání další osoby do hovoru FaceTime

Kdokoli během hovoru může přidat další osoby, a tím vytvořit skupinový FaceTime hovor.

  1. Chcete-li během hovoru zobrazit boční panel, klikněte na tlačítko bočního panelu tlačítko bočního panelu.
  2. Klikněte na tlačítko Přidat tlačítko Přidat osobu.
  3. Zadejte jméno osoby, e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo a pak klikněte na Přidat.
  4. Kliknutím na tlačítko Zvonek vedle jména osoby ji pozvete, aby se k hovoru připojila.

Více o tom, jak používat skupinový FaceTime hovor.

Použití ovládacích prvků na obrazovce

Tyto ovládací prvky se zobrazí, když během hovoru přesunete ukazatel na okno FaceTime.
  

tlačítko bočního panelu
Boční panel
Skryje nebo zobrazí boční panel.

tlačítko ztlumení mikrofonu
Ztlumit zvuk
Vypne nebo zapne mikrofon.

tlačítko ukončení hovoru
Ukončit
Ukončí hovor.

tlačítko ztlumení obrazu
Ztlumit obraz
Vypne nebo zapne obraz snímaný fotoaparátem.

tlačítko celé obrazovky
Celá obrazovka
Zapne nebo vypne režim okna FaceTime na celou obrazovku.


Spoušť fotoaparátu
Pořídí fotku Live Photo druhé osoby.

Další informace

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Datum zveřejnění: