Používání FaceTimu na Macu

Přečtěte si, jak přes FaceTime uskutečňovat individuální a skupinové videohovory a audiohovory.

5 lidí ve skupinovém FaceTime hovoru na Macu

ikona aplikace FaceTime

Na videohovory a audiohovory přes FaceTime potřebujete připojení k internetu a vestavěný nebo připojený mikrofon nebo kameru. Pak jednoduše otevřete aplikaci FaceTime a přihlaste se svým Apple ID.

 

Volání jednomu člověku přes FaceTime

Volání přes FaceTime

Otevřete aplikaci FaceTime a do vyhledávacího pole zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo člověka, kterému chcete zavolat. Pokud už tohoto člověka máte v kontaktech, stačí zadat jeho jméno.

 • Jestli chcete uskutečnit FaceTime audiohovor, klepněte na tlačítko FaceTime audiohovoru Audio.
 • Jestli chcete uskutečnit FaceTime videohovor, klepněte na tlačítko FaceTime videohovoru Video.

Nebo můžete na řádku nabídek kliknout na tlačítko Siriříct Siri třeba „FaceTime audio Lisa“ (FaceTime audiohovor Lise) nebo „FaceTime John“ (FaceTime hovor Johnovi).


čára oddělovače

Přijímání oznámení o jednotlivých žádostech FaceTime

 

Přijmutí nebo odmítnutí FaceTime hovoru

Když vám někdo zavolá přes FaceTime, v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí oznámení. Hovor přijmete nebo odmítnete kliknutím na Přijmout nebo Odmítnout, případně použitím Touch Baru.

 • Když vedle volby Přijmout kliknete na tlačítko se šipkou dolů, můžete místo FaceTime videohovoru přijmout jen FaceTime audiohovor.
 • Když vedle volby Odmítnout kliknete na tlačítko se šipkou dolů, můžete volajícímu poslat zprávu nebo si nastavit připomínku, že máte zavolat později.

Jestli na Macu nechcete FaceTime hovory vůbec přijímat, otevřete FaceTime a na řádku nabídek vyberte FaceTime > Vypnout FaceTime.

čára oddělovače

Používání skupinového FaceTimu

Pokud máte nainstalovaný macOS Mojave 10.14.3 (a Doplňkovou aktualizaci macOS Mojave 10.14.31) nebo novější, můžete se ve skupinovém FaceTimu bavit až s 32 lidmi najednou.2 Automaticky se zvětšuje dlaždice toho člověka, který zrovna mluví.

Přidání účastníků k novému skupinovému FaceTime hovoru

Zahajte skupinový FaceTime hovor

 1. Otevřete aplikaci FaceTime.
 2. Zadejte jména, e-maily nebo telefonní čísla kontaktů.
 3. Kliknutím na tlačítko FaceTime audiohovoru nebo tlačítko FaceTime videohovoru zahajte FaceTime hovor.

Jestli chcete zahájit FaceTime hovor se skupinou uvedenou mezi nedávno použitými skupinami, klikněte na ikonu nového FaceTime videohovoru a potom zahajte hovor kliknutím na ikonu FaceTimu.

Skupinový FaceTime hovor můžete zahájit i ze Zpráv. Přejděte do konverzace, klikněte na Podrobnosti a potom klikněte na tlačítko FaceTime videohovoru nebo tlačítko FaceTime audiohovoru.

Přijímání oznámení o skupinových FaceTime hovorech

Přijmutí nebo odmítnutí skupinového FaceTime hovoru

Ke skupinovému FaceTime hovoru někoho jiného se připojíte jakýmkoli z těchto způsobů:

 • Klikněte na oznámení v Oznamovacím centru nebo na zamčené obrazovce a potom klikněte na ikonu FaceTimu.
 • Ve Zprávách se ke skupinovému FaceTime hovoru připojíte tak, že ve skupinové konverzaci kliknete na Připojit se. 
 • Z aplikace FaceTime se k hovoru připojíte tak, že vedle aktivního hovoru kliknete na ikonu FaceTimu a potom se kliknutím na ikonu FaceTimu připojíte k hovoru.

Přidání účastníka ke skupinovému FaceTime hovoru

 1. Kliknutím na tlačítko bočního panelu zobrazte boční panel.
 2. Dalšího člověka přidáte kliknutím na tlačítko Přidat osobu.
 3. Zadejte jméno, e-mail nebo telefonní číslo kontaktu a klikněte na Přidat.

čára oddělovače

Změna nastavení během hovoru

Když během hovoru posunete ukazatel nad okno FaceTimu, zobrazí se ovládací prvky.

 

tlačítko bočního panelu

Kliknutím skryjete nebo zobrazíte boční panel. Na něm můžete přidávat další lidi tlačítko Přidat osobu, podívat se na účastníky hovoru nebo jim všem poslat zprávu tlačítko zprávy.

 

tlačítko ztlumení mikrofonu

Kliknutím ztlumíte nebo znova zapnete mikrofon.

tlačítko ztlumení obrazu

Kliknutím ztlumíte obraz nebo znova zapnete zvuk.

tlačítko celé obrazovky

Kliknutím zvětšíte FaceTime hovor na celou obrazovku.

 

tlačítko ukončení hovoru

Kliknutím FaceTime hovor ukončíte.

 

1. macOS Mojave 10.14.3 (sestava 18D109) a novější zahrnuje obsah Doplňkové aktualizace macOS Mojave 10.14.3. Jak aktualizovat macOS.

2. V závislosti na modelu vašeho Macu zobrazuje FaceTime 4 až 9 živých dlaždic s videem najednou. Dlaždice se zobrazují u 4 až 9 nejaktivnějších účastníků, zatímco u ostatních se zobrazuje vykřičník.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Datum zveřejnění: