Pomoc s AirPods

Přečtěte si, co dělat, když potřebujete pomoct s připojením nebo nabíjením AirPodů.

K AirPodům se nedá připojit

Když se po několika sekundách neozve připojovací tón nebo nic neslyšíte, když máte AirPody v uších:

Pořád se nemůžete připojit? Na iOS zařízení proveďte tento postup.

  1. Přejděte do Nastavení > Bluetooth a klepněte na ikonu vedle AirPodů.1 Potom klepněte na Ignorovat zařízení.
  2. Vložte AirPody do pouzdra a zaklapněte víčko. Počkejte 15 sekund a zase víčko otevřete.
  3. Podržte tlačítko nastavení na zadní straně pouzdra, dokud nezačne blikat stavová kontrolka – nejdřív několikrát oranžově a pak bíle.
  4. Položte AirPody co nejblíž k zařízení. Postupujte podle pokynů na obrazovce iOS zařízení.

Přečtěte si další informace o nastavení AirPodů a dalších Bluetooth zařízení. Pokud máte problém s připojením náhradního AirPodu, přečtěte si další informace o náhradních AirPodech.

AirPody se nenabíjejí

  1. Přesvědčte se, že je Lightning/USB kabel správně připojený k nabíjecímu pouzdru a USB napájecímu adaptéru. Pak se přesvědčte, že je napájecí adaptér správně zapojený do elektrické zásuvky.
  2. Zkontrolujte, že jsou AirPody řádně vložené do pouzdra, a zaklapněte víčko.
  3. Nechte AirPody a pouzdro aspoň 15 minut nabíjet.
  4. Otevřete víčko pouzdra, nechte AirPody uvnitř a přidržte pouzdro co nejblíž u iOS zařízení. Několik sekund počkejte. Když jsou AirPody připojené k napájení, měli byste vedle ikony baterie vidět ikonu nabíjení .

Pokud se AirPody pořád nenabíjejí, obraťte se na podporu Apple.

AirPody ukazují různá procenta nabití

Každý AirPod obsahuje svou vlastní baterii a nabíjí se samostatně. Přečtěte si další informace o nabíjení AirPodů.

  1. Pokud AirPody na obrazovce Nastavení > Bluetooth nevidíte, přejděte na další krok.
Datum zveřejnění: