Informace o bezpečnostním obsahu iTunes 12.5.1 pro Windows

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah iTunes 12.5.1 pro Windows.

Informace o bezpečnostních aktualizacích Apple

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici opravy nebo aktualizace. Nejnovější opravy najdete na stránce Bezpečnostní aktualizace Apple.

Podrobnější informace o zabezpečení najdete na stránce Zabezpečení produktů Apple. Komunikaci se společností Apple můžete zašifrovat pomocí klíče PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, bezpečnostní dokumenty Apple se na bezpečnostní slabiny odkazují prostřednictvím identifikátorů CVE-ID.

iTunes 12.5.1 pro Windows

Vydáno 13. září 2016

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Ve zpracování prototypů chyb existoval problém s parsováním. Problém byl vyřešen lepším ověřováním.

CVE-2016-4728: Daniel Divricean

Záznam přidán 20. září 2016

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Návštěva škodlivého webu může vést k úniku citlivých dat.

Popis: Ve zpracování proměnné umístění existoval problém s oprávněními. Problém byl vyřešen přidáním dodatečných kontrol vlastnictví.

CVE-2016-4758: Masato Kinugawa ze společnosti Cure53

Záznam přidán 20. září 2016

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Několik problémů s poškozením paměti bylo vyřešeno vylepšením správy paměti.

CVE-2016-4759: Tongbo Luo ze společnosti Palo Alto Networks

CVE-2016-4762: Zheng Huang z Baidu Security Lab

CVE-2016-4766: Apple

CVE-2016-4767: Apple

CVE-2016-4768: anonymní výzkumník ve spolupráci s iniciativou Zero Day Initiative společnosti Trend Micro

Záznam přidán 20. září 2016

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Škodlivému webu se může podařit získat přístup ke službám s jiným protokolem než HTTP.

Popis: Podpora HTTP/0.9 v Safari umožňovala zneužívání služeb s jiným protokolem než HTTP prostřednictvím útoku DNS rebinding. Tento problém byl vyřešen omezením odpovědí HTTP/0.9 na výchozí porty a zrušením načítání zdrojů v případě, že byl dokument načten s jinou verzí protokolu HTTP.

CVE-2016-4760: Jordan Milne

Záznam přidán 20. září 2016

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen lepší správou stavu.

CVE-2016-4765: Apple

Záznam přidán 20. září 2016

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Útočníkovi s vysokými oprávněními v síti se může podařit zachytit a změnit síťové přenosy do aplikací využívající objekt WKWebView s protokolem HTTPS.

Popis: Ve zpracování objektu WKWebView existoval problém s ověřováním certifikátů. Problém byl vyřešen lepším ověřováním.

CVE-2016-4763: anonymní výzkumník

Záznam přidán 20. září 2016

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen lepším ověřováním vstupů.

CVE-2016-4769: Tongbo Luo ze společnosti Palo Alto Networks

Záznam přidán 20. září 2016

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Několik problémů s poškozením paměti bylo vyřešeno lepší správou stavu.

CVE-2016-4764: Apple

Záznam přidán 3. listopadu 2016

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: