Používání braillského řádku HIMS Smart Beetle s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Při používání braillského řádku HIMS Smart Beetle s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy zařízení.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je potřeba mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Aktivace tlačítka plochy F4

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Odvolání akce F3
Aktivace klávesy Vysunout F2

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Panoramování Braillova písma doleva Posun doleva
Panoramování Braillova písma doprava Posun doprava

Univerzální seznam běžných příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

Datum zveřejnění: