Běžné příkazy braillského řádku pro VoiceOver na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Když používáte braillský řádek s VoiceOverem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, braillský řádek možná podporuje následující příkazy, aby vám zjednodušil navigaci.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS nebo iPadOS. Pokud chcete přizpůsobit příkazy braillského řádku na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, postupujte takto:

Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > VoiceOver > Braillovo písmo > [název připojeného braillského řádku] > Další informace > Braillské příkazy.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Bod 1 + mezerník
Přechod na další položku Bod 4 + mezerník
Na první položku Bod 1 + bod 2 + bod 3 + mezerník
Na poslední položku Bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Volba položek Bod 2 + bod 4 + mezerník
Přechod na stavový řádek Bod 2 + bod 3 + bod 4 + mezerník
Přechod do Oznamovacího centra Bod 4 + bod 6 + mezerník
Přechod do Ovládacího centra Bod 2 + bod 5 + mezerník
Opustitaktuální kontext Bod 1 + bod 2 + mezerník
Přesun k aplikaci vlevo ve Split View (pouze iPad) Bod 3 + bod 5 + mezerník 
Přesun k aplikaci vpravo ve Split View (pouze iPad) Bod 2 + bod 6 + mezerník
Přesunout do předchozího kontejneru (pouze iPad) Bod 1 + bod 7 + mezerník
Přesunout do dalšího kontejneru (pouze iPad) Bod 4 + bod 7 + mezerník

Posunování

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Posun o stránku vlevo Bod 2 + bod 4 + bod 6 + mezerník
Posun o stránku vpravo Bod 1 + bod 3 + bod 5 + mezerník
Posun o stránku nahoru Bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Posun o stránku dolů Bod 1 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Přečtení čísla stránky nebo zobrazených řádků Bod 3 + bod 4 + mezerník

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Bod 3 + mezerník
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Bod 6 + mezerník
Výběr předchozího nastavení rotoru Bod 2 + bod 3 + mezerník
Výběr dalšího nastavení rotoru Bod 5 + bod 6 + mezerník

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Jednoduché klepnutí Bod 3 + bod 6 + mezerník
Stisknutí tlačítka plochy Bod 1 + bod 2 + bod 5 + mezerník
Stisknutí tlačítka zvýšení hlasitosti Bod 3 + bod 4 + bod 5 + mezerník
Stisknutí tlačítka snížení hlasitosti Bod 1 + bod 2 + bod 6 + mezerník
Zobrazení/skrytí klávesnice Bod 1 + bod 4 + bod 6 + mezerník
3D Touch na vybrané položce Bod 3 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Čtení

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Čtení stránky od vybrané položky Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 5 + mezerník
Čtení stránky od začátku Bod 2 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Úpravy

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Výběr všeho Bod 2 + bod 3 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Výběr doleva Bod 2 + bod 3 + bod 5 + mezerník
Výběr doprava Bod 2 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Tab Bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + mezerník
Shift Tab Bod 1 + bod 2 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Vyjmout Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 6 + mezerník
Kopírovat Bod 1 + bod 4 + mezerník
Vložit Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 6 + mezerník
Aktivace klávesy Smazat Mezerník nebo bod 1 + bod 4 + bod 5 + mezerník
Aktivace klávesy Return Mezerník nebo bod 1 + bod 5 + mezerník
Odvolání napsaného textu Bod 1 + bod 3 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Vrácení odvolaného textu Bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 6 + mezerník
Vyhledávání textu Bod 1 + bod 2 + bod 4 + mezerník
Styl výstupního textu Bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Spustit diktování při přechodu do textového pole Bod 1 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Ovládání

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Pozastavení nebo pokračování ve čtení Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + mezerník
Zapnutí nebo vypnutí čtení Bod 1 + bod 3 + bod 4 + mezerník
Přepínač aplikací Bod 1 + bod 2 + bod 5 + mezerník (dvakrát)
Nápověda Bod 1 + bod 3 + mezerník
Změna štítku položky Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 6 + mezerník
Přepnutí QuickNav Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + mezerník
Spustit/pozastavit hudbu Bod 1 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa řádku
Panoramování Braillova písma doleva Bod 2 + mezerník
Panoramování Braillova písma doprava Bod 5 + mezerník
Přepnutí historie oznámení Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + mezerník
Překlad Bod 4 + bod 5 + mezerník
Další výstupní režim Bod 1 + bod 2 + bod 4 + bod 5 + mezerník
Další vstupní režim Bod 2 + bod 3 + bod 6 + mezerník
Přepnutí mezi základním Braillovým písmem a zkratkopisem Bod 1 + bod 2 + bod 4 + bod 5 + mezerník

Vstupní a výstupní režim odpovídá šestibodovým modelům, šestibodovým modelům se zkratkopisem a osmibodovým modelům.

Osmibodový

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Předchozí kontejner Bod 1 + bod 7 + mezerník
Další kontejner Bod 4 + bod 7 + mezerník
Smazat Bod 7 + mezerník
Return Bod 8 + mezerník
Přepnutí ztlumení zvuku Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 7 + mezerník
Spustit nápovědu Tečka 1 + tečka 3 + tečka 7 + mezerník
Posun nahoru po stránce Bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + bod 8 + mezerník
Posun dolů po stránce Bod 1 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + bod 8 + mezerník
Simulace dlouhého stisknutí Bod 3 + bod 6 + bod 7 + bod 8 + mezerník
Jednopísmenná rychlá navigace Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 7 + mezerník

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: