Běžné příkazy braillského řádku pro VoiceOver na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Když používáte braillský řádek s VoiceOverem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, braillský řádek možná podporuje následující příkazy, aby vám zjednodušil navigaci.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Tečka 1 + mezerník
Přechod na další položku Tečka 4 + mezerník
Přejít k prvnímu prvku Tečka 1 + tečka 2 + tečka 3 + mezerník
Přejít k poslednímu prvku Tečka 4 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník
Volba položek Tečka 2 + tečka 4 + mezerník
Přechod na stavový řádek Tečka 2 + tečka 3 + tečka 4 + mezerník
Přechod do Oznamovacího centra Tečka 4 + tečka 6 + mezerník
Přechod do Ovládacího centra Tečka 2 + tečka 5 + mezerník
Odejít z aktuálního kontextu Tečka 1 + tečka 2 + mezerník
Přesun k aplikaci vlevo ve Split View (pouze iPad) Tečka 3 + tečka 5 + mezerník 
Přesun k aplikaci vpravo ve Split View (pouze iPad) Tečka 2 + tečka 6 + mezerník
Přesunout do předchozího kontejneru (pouze iPad) Tečka 1 + tečka 7 + mezerník
Přesunout do dalšího kontejneru (pouze iPad) Tečka 4 + tečka 7 + mezerník

Posunování

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Posun o stránku vlevo Tečka 2 + tečka 4 + tečka 6 + mezerník
Posun o stránku vpravo Tečka 1 + tečka 3 + tečka 5 + mezerník
Posun o stránku nahoru Tečka 3 + tečka 4 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník
Posun o stránku dolů Tečka 1 + tečka 4 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník
Přečtení čísla stránky nebo zobrazených řádků Tečka 3 + tečka 4 + mezerník

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Tečka 3 + mezerník
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Tečka 6 + mezerník
Výběr předchozího nastavení rotoru Tečka 2 + tečka 3 + mezerník
Výběr dalšího nastavení rotoru Tečka 5 + tečka 6 + mezerník

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Jednoduché klepnutí Tečka 3 + tečka 6 + mezerník
Aktivace tlačítka plochy Tečka 1 + tečka 2 + tečka 5 + mezerník
Aktivace tlačítka zvýšení hlasitosti Tečka 3 + tečka 4 + tečka 5 + mezerník
Aktivace tlačítka snížení hlasitosti Tečka 1 + tečka 2 + tečka 6 + mezerník
Aktivace klávesy Vysunout Tečka 1 + tečka 4 + tečka 6 + mezerník
3D Touch na vybrané položce Tečka 3 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník

Čtení

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Čtení stránky od vybrané položky Tečka 1 + tečka 2 + tečka 3 + tečka 5 + mezerník
Čtení stránky od začátku Tečka 2 + tečka 4 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník

Úpravy

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Výběr všeho Tečka 2 + tečka 3 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník
Výběr vlevo Tečka 2 + tečka 3 + tečka 5 + mezerník
Výběr vpravo Tečka 2 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník
Tab Tečka 2 + tečka 3 + tečka 4 + tečka 5 + mezerník
Shift Tab Tečka 1 + tečka 2 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník
Vyjmout Tečka 1 + tečka 3 + tečka 4 + tečka 6 + mezerník
Kopírovat Tečka 1 + tečka 4 + mezerník
Vložit Tečka 1 + tečka 2 + tečka 3 + tečka 6 + mezerník
Aktivace klávesy Smazat Mezerník nebo tečka 1 + tečka 4 + tečka 5 + mezerník
Aktivace klávesy Return Mezerník nebo tečka 1 + tečka 5 + mezerník
Odvolání napsaného textu Tečka 1 + tečka 3 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník
Vrácení odvolaného textu Tečka 2 + tečka 3 + tečka 4 + tečka 6 + mezerník
Vyhledávání textu Tečka 1 + tečka 2 + tečka 4 + mezerník
Styl výstupního textu Tečka 2 + tečka 3 + tečka 4 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník
Spustit diktování při přechodu do textového pole Tečka 1 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník

Control

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky Tečka 1 + tečka 2 + tečka 3 + tečka 4 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník
Pozastavení nebo pokračování ve čtení Tečka 1 + tečka 2 + tečka 3 + tečka 4 + mezerník
Zapnutí nebo vypnutí čtení Tečka 1 + tečka 3 + tečka 4 + mezerník
Přepínač aplikací Tečka 1 + tečka 6 + mezerník
Nápověda Tečka 1 + tečka 3 + mezerník
Změna štítku položky Tečka 1 + tečka 2 + tečka 3 + tečka 4 + tečka 6 + mezerník
Zapnutí QuickNav Tečka 1 + tečka 2 + tečka 3 + tečka 4 + tečka 5 + mezerník
Spustit/pozastavit hudbu Tečka 1 + tečka 5 + tečka 6 + mezerník

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa řádku
Panoramování Braillova písma doleva Tečka 2 + mezerník
Panoramování Braillova písma doprava Tečka 5 + mezerník
Přepnutí historie oznámení Tečka 1 + tečka 3 + tečka 4 + tečka 5 + mezerník
Přeložit Tečka 4 + tečka 5 + mezerník
Další výstupní režim Tečka 1 + tečka 2 + tečka 4 + tečka 5 + mezerník
Další vstupní režim Tečka 2 + tečka 3 + tečka 6 + mezerník
Přepnutí mezi základním Braillovým písmem a zkratkopisem Tečka 1 + tečka 2 + tečka 4 + tečka 5 + mezerník

Vstupní a výstupní režim odpovídá šestitečkovým modelům, šestitečkovým modelům se zkratkopisem a osmitečkovým modelům.

Osmitečkový

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Předchozí kontejner Tečka 1 + tečka 7 + mezerník
Další kontejner Tečka 4 + tečka 7 + mezerník
Delete Tečka 7 + mezerník
Return Tečka 8 + mezerník
Přepínač ztlumení Tečka 1 + tečka 3 + tečka 4 + tečka 7 + mezerník
Spustit nápovědu Tečka 1 + tečka 3 + tečka 7 + mezerník
Posun nahoru po stránce Tečka 3 + tečka 4 + tečka 5 + tečka 6 + tečka 8 + mezerník
Posun dolů po stránce Tečka 1 + tečka 4 + tečka 5 + tečka 6 + tečka 8 + mezerník
Simulace dlouhého stisknutí Tečka 3 + tečka 6 + tečka 7 + tečka 8 + mezerník
Jednopísmenná rychlá navigace Tečka 1 + tečka 2 + tečka 3 + tečka 4 + tečka 5 + tečka 7 + mezerník

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: