Používání braillského řádku GW Braille Sense Plus s iPhonem, iPadem nebo iPodem touch

Při používání braillského řádku GW Micro Braille Sense Plus 18 nebo Braille Sense Plus 32 s VoiceOverem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy zařízení.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesy zařízení
Aktivace tlačítka plochy F2

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesy zařízení
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Odvolání akce F3
Aktivace klávesy Vysunout F4

Braille

Akce VoiceOveru Klávesy zařízení
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Panoramování Braillova písma doleva Posun doleva
Panoramování Braillova písma doprava Posun doprava

Další informace

Univerzální seznam běžných příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

Datum zveřejnění: