Používání funkce Tíseň SOS na Apple Watch

Pomocí funkce Tíseň SOS můžete snadno a rychle zavolat pomoc a upozornit své nouzové kontakty. 

 

Volání záchranným službám     

Jak to funguje

Když aktivujete SOS hovor, Apple Watch automaticky zavolají na místní tísňovou linku. V některých zemích a oblastech budete možná muset vybrat, kterou službu chcete zavolat. Například v Číně je nutné vybrat mezi policií, hasiči a zdravotnickou záchrankou. 

Můžete si taky přidat nouzové kontakty. Až hovor na tísňovou linku skončí, Apple Watch vašim nouzovým kontaktům automaticky pošlou textovou zprávu – pokud mezitím odesílání nezrušíte. Apple Watch vašim nouzovým kontaktům sdělí vaši aktuální polohu a po určitou dobu od aktivování SOS režimu je budou informovat, jak se vaše poloha mění.

 

 

     Posuvník Tíseň SOS

Přivolání záchranných služeb

Funkce SOS vyžaduje, aby byl váš iPhone v dosahu. Pokud u sebe iPhone nemáte, musí být Apple Watch připojené ke známé Wi-Fimusíte na nich mít nastavené Wi-Fi hovory. Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) umí volat i přes mobilní síť.

Záchranné služby zavoláte takto: 

 1. Podržte boční tlačítko hodinek a počkejte, než se objeví posuvník Tíseň SOS.
 2. Boční tlačítko zatím nepouštějte. Počkejte, než začne odpočítávání a zazní tísňový signál. Anebo můžete posuvník Tíseň SOS přetáhnout.
 3. Po skončení odpočtu Apple Watch automaticky zavolají na tísňovou linku.

Až zavěsíte, Apple Watch pošlou vašim nouzovým kontaktům textovou zprávu s vaší aktuální polohou – pokud posílání zprávy mezitím nezrušíte. Jestli máte vypnuté polohové služby, dočasně se zapnou.

Když se vaše poloha změní, Apple Watch o tom dají vědět vašim kontaktům a vám se zhruba za 10 minut zobrazí oznámení. Když v něm kliknete na Zastavit sdílení, vaše poloha se přestane vysílat. Pokud sdílení nezastavíte, každé 4 hodiny po dobu 24 hodin budete dostávat připomínku, abyste sdílení zastavili.

Obrazovka Ukončit hovor     

Ukončení hovoru

Pokud jste tísňové volání aktivovali omylem, přitlačte na displej a klepněte na Ukončit hovor. 

     Obrazovka Zdravotní ID     

Přidání nebo odebrání kontaktů

Nouzové kontakty si můžete přidat v aplikaci Zdraví na iPhonu:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdravotní ID. 
 2. Klepněte na Upravit a sjeďte k nouzovým kontaktům.
 3. Klepnutím na zelené plus přidáte další nouzový kontakt.
 4. Klepněte na kontakt a vyberte, v jakém jste vztahu. 
 5. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 

Nouzové kontakty odeberete takhle:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdravotní ID. 
 2. Klepněte na Upravit a sjeďte k nouzovým kontaktům. 
 3. Klepněte na červené mínus vedle kontaktu a pak na Smazat.
 4. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 

Tísňová linka se nedá nastavit jako nouzový kontakt. 

Obrazovka nastavení Tísně SOS     

Vypnutí automatického volání podržením

Nastavení si můžete změnit tak, aby se podržením bočního tlačítka nevolaly záchranné služby automaticky: 

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na Moje hodinky.
 2. Klepněte na Obecné > Tíseň SOS.
 3. Vypněte volbu Automaticky zavolat podržením. 

I po vypnutí této volby můžete zavolat záchranné služby přetažením posuvníku Tíseň SOS.

Datum zveřejnění: