Používání funkce Tíseň SOS na Apple Watch

Pomocí funkce Tíseň SOS můžete snadno a rychle zavolat pomoc a upozornit své nouzové kontakty.

Jak to funguje

Když aktivujete SOS hovor, Apple Watch automaticky zavolají na místní tísňovou linku. V některých zemích a oblastech budete možná muset vybrat, kterou službu chcete zavolat. Například v kontinentální Číně si můžete vybrat mezi policií, hasiči a zdravotnickou záchrankou. 

Obrazovka vytáčení tísňové linky na Apple Watch

Můžete si taky přidat nouzové kontakty. Až hovor na tísňovou linku skončí, Apple Watch vašim nouzovým kontaktům automaticky pošlou textovou zprávu – pokud mezitím odesílání nezrušíte. Apple Watch vašim nouzovým kontaktům sdělí vaši aktuální polohu a po určitou dobu od aktivování SOS režimu je budou informovat, jak se vaše poloha mění.

Přivolání záchranných služeb

Funkce SOS vyžaduje, aby byl váš iPhone v dosahu. Pokud u sebe iPhone nemáte, musí být Apple Watch připojené ke známé Wi-Fimusíte na nich mít nastavené Wi-Fi hovory. Modely Apple Watch s mobilním připojením umí volat i přes mobilní síť.

Záchranné služby zavoláte takhle:

 1. Podržte boční tlačítko hodinek a počkejte, než se objeví posuvník Tíseň SOS.
  Posuvník Tíseň SOS na Apple Watch.
 2. Boční tlačítko zatím nepouštějte. Počkejte, než začne odpočítávání a zazní tísňový signál. Anebo můžete posuvník Tíseň SOS přetáhnout.
 3. Po skončení odpočtu Apple Watch automaticky zavolají na tísňovou linku.

Až zavěsíte, Apple Watch pošlou vašim nouzovým kontaktům textovou zprávu s vaší aktuální polohou – pokud posílání zprávy mezitím nezrušíte. Jestli máte vypnuté polohové služby, dočasně se zapnou. Když se vaše poloha změní, iPhone o tom dá vědět vašim kontaktům a vám se zhruba za 10 minut zobrazí oznámení. 

Ukončení sdílení polohy

Při aktivním sdílení polohy budete po dobu 24 hodin každé 4 hodiny dostávat připomínku, abyste sdílení zastavili. Když v oznámení kliknete na Zastavit sdílení, vaše poloha se přestane vysílat. 

Ukončení hovoru

Když odpočet spustíte omylem, pusťte tlačítko.

Pokud jste omylem aktivovali tísňové volání, přitlačte na displej a klepněte na Ukončit hovor.

Možnost Ukončit hovor na Apple Watch.

Obrazovka Zdravotní ID na iPhonu zobrazující alergie, léky, krevní skupinu a další informace.

Přidání nebo odebrání kontaktů

Nouzové kontakty si můžete přidat v aplikaci Zdraví na iPhonu:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdravotní ID. 
 2. Klepněte na Upravit a sjeďte k nouzovým kontaktům.
 3. Klepnutím na ikonu plus přidáte další nouzový kontakt.
 4. Klepněte na kontakt a vyberte, v jakém jste vztahu. 
 5. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 

Odebrání nouzových kontaktů:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdravotní ID. 
 2. Klepněte na Upravit a sjeďte k nouzovým kontaktům. 
 3. Klepněte vedle kontaktu na ikonu minus a pak na Smazat.
 4. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 

Tísňová linka se nedá nastavit jako nouzový kontakt. 

Vypnutí automatického vytáčení

Nastavení si můžete změnit tak, aby se při podržení bočního tlačítka nevolaly záchranné služby automaticky:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Klepněte na Tíseň SOS.
 3. Vypněte volbu Podržení postranního tlačítka. 
  Obrazovka Tíseň SOS na iPhonu zobrazující Emily Parker jako nouzový kontakt.

I po vypnutí této volby můžete zavolat záchranné služby přetažením posuvníku Tíseň SOS.

Nastavení dalších tísňových funkcí

Datum zveřejnění: