Používání funkce Tíseň SOS na Apple Watch

Pomocí funkce Tíseň SOS si můžete z Apple Watch snadno a rychle zavolat pomoc a upozornit své nouzové kontakty.

Jak to funguje

Když aktivujete hovor prostřednictvím funkce Tíseň SOS, Apple Watch automaticky zavolají místním záchranným službám a sdělí jim vaši polohu. 

Apple Watch zobrazující obrazovku tísňového volání 

Až zavěsíte, Apple Watch pošlou vašim nouzovým kontaktům textovou zprávu s vaší aktuální polohou – pokud odeslání této zprávy nezrušíte. Po určitou dobu po aktivaci režimu SOS budou vaše nouzové kontakty dostávat informace o změně vaší polohy. Přečtěte si, jak přidat nouzové kontakty.

Funkce Tíseň SOS vyžaduje mobilní připojení nebo Wi-Fi hovory s připojením k internetu přímo z Apple Watch nebo přes blízký iPhone.

V některých zemích a oblastech budete možná muset vybrat, kterou tísňovou linku chcete zavolat. Například v kontinentální Číně si můžete vybrat mezi policií, hasiči a zdravotnickou záchrankou. A pokud máte Apple Watch Series 5 nebo novější (GPS + Cellular) nebo Apple Watch SE nebo novější (GPS + Cellular), dokáží vaše hodinky taky zavolat místním záchranným službám, když cestujete v jiných zemích nebo oblastech.

Volání na tísňové linky na Apple Watch

  1. Stiskněte a podržte postranní tlačítko hodinek (pod korunkou Digital Crown), dokud se nezobrazí posuvník Tísňové volání.
  2. Přetažením jezdce tísňového volání okamžitě zahájíte hovor. Nebo můžete podržet boční tlačítko a po odpočtu vaše hodinky tísňovou linku automaticky zavolají.

Použití funkcí Detekce nehody a Detekce pádu

Pokud máte Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2. generace) nebo Apple Watch Ultra s nejnovější verzí watchOS, vaše hodinky můžou zavolat záchrannou službu a odeslat zprávu vašim nouzovým kontaktům, když detekují vážnou autonehodu. Přečtěte si další informace o používání detekce nehody na Apple Watch k přivolání pomoci při nehodě.

Detekce pádu na Apple Watch Series 4 nebo novějších a Apple Watch SE nebo novějších vás může spojit se záchrannou službou, když je detekován tvrdý pád. Přečtěte si, jak používat detekci pádu na Apple Watch.

Vypnutí automatického vytáčení

Nastavení si můžete změnit tak, aby se při podržení bočního tlačítka nevolaly záchranné služby automaticky:

  1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
  2. Klepněte na Tíseň SOS.
  3. Vypněte volbu Zavolat podržením postranního tlačítka. 

I po vypnutí této volby můžete zavolat záchranné služby přetažením posuvníku Tísňové volání.

Ukončení nechtěně zahájeného hovoru

Pokud nechtěně spustíte odpočítávání režimu Tíseň SOS, stačí uvolnit postranní tlačítko.

Pokud nechtěně zahájíte tísňový hovor, klepněte na tlačítko Ukončit hovor červená ikona ukončení hovoru a klepnutím na Ano potvrďte, že chcete hovor ukončit. Pak se hodinky zeptají, jestli chcete odeslat textovou zprávu vašim nouzovým kontaktům. Nechcete-li zprávu poslat, klepněte na Ne.

Možnost Ukončit hovor na Apple Watch. 

Ukončení sdílení polohy

Po tísňovém volání vám Apple Watch každé čtyři hodiny připomenou, že je vaše poloha sdílena s nouzovými kontakty. Klepnutím na Zastavit sdílení v oznámení přestanete svou polohu sdílet.

Mezinárodní tísňové volání

Apple Watch Series 5 a novější (GPS + Cellular) a Apple Watch SE a novější (GPS + Cellular) mohou volat místní záchranné služby, když jste v jiné zemi nebo oblasti. Když prostřednictvím funkce Tíseň SOS aktivujete hovor při pobytu v zahraničí, spojí se hodinky s místní záchrannou službou, ale možná jí nebudou moci poslat vaši polohu nebo textovou zprávu.

V některých zemích a oblastech mezinárodní tísňové volání funguje, i když na hodinkách nemáte zřízené mobilní služby. Zjistěte, které země a oblasti jsou podporovány.

Pokud vaše Apple Watch nejsou vybavené mobilním připojením, pak stejně jako když používáte Tíseň SOS ve své zemi nebo oblasti, musíte u sebe mít iPhone.

Datum zveřejnění: