Používání funkce Tíseň SOS na Apple Watch

Pomocí funkce Tíseň SOS můžete snadno a rychle zavolat pomoc a upozornit své nouzové kontakty.

Jak to funguje

Když aktivujete hovor prostřednictvím funkce Tíseň SOS, Apple Watch automaticky zavolají místním záchranným službám a sdělí jim vaši polohu. V některých zemích a oblastech budete možná muset vybrat, kterou službu chcete zavolat. Například v kontinentální Číně si můžete vybrat mezi policií, hasiči a zdravotnickou záchrankou. A pokud máte Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular), dokáží vaše hodinky taky zavolat místním záchranným službám, když cestujete v jiných zemích nebo oblastech.

Až hovor na tísňovou linku skončí, Apple Watch vašim nouzovým kontaktům automaticky pošlou textovou zprávu – pokud mezitím odesílání nezrušíte. Apple Watch vašim nouzovým kontaktům sdělí vaši aktuální polohu a po určitou dobu od aktivování režimu Tíseň SOS je budou informovat, jak se vaše poloha mění.* Přečtěte si, jak přidat nouzové kontakty

* Pokud využíváte roamingové služby mimo vaši zemi nebo oblast, hodinky nepošlou textovou zprávu vašim nouzovým kontaktům ani nebudou sdílet vaši polohu.

Přivolání záchranných služeb

Abyste funkci Tíseň SOS mohli používat na Apple Watch, které nejsou vybavené mobilním připojením, musíte u sebe mít iPhone. Pokud u sebe iPhone nemáte, musí být Apple Watch připojené ke známé Wi-Fimusíte na nich mít nastavené Wi-Fi hovory.

Záchranné služby zavoláte takhle:

 1. Podržte boční tlačítko hodinek a počkejte, než se objeví posuvník Tíseň SOS.
  Posuvník Tíseň SOS na Apple Watch.
 2. Boční tlačítko zatím nepouštějte. Počkejte, než začne odpočítávání a zazní tísňový signál. Anebo můžete posuvník Tíseň SOS přetáhnout.
 3. Po skončení odpočtu Apple Watch automaticky zavolají na tísňovou linku.

Až zavěsíte, Apple Watch pošlou vašim nouzovým kontaktům textovou zprávu s vaší aktuální polohou – pokud posílání zprávy mezitím nezrušíte. Jestli máte vypnuté polohové služby, dočasně se zapnou. Když se vaše poloha změní, iPhone o tom dá vědět vašim kontaktům a vám se zhruba za 10 minut zobrazí oznámení. 

Ukončení sdílení polohy

Při aktivním sdílení polohy budete po dobu 24 hodin každé čtyři hodiny dostávat připomínku, abyste sdílení zastavili. Když v oznámení klepnete na Zastavit sdílení, vaše poloha se přestane vysílat. 

Ukončení hovoru

Když odpočet spustíte omylem, pusťte tlačítko.

Pokud jste omylem aktivovali tísňové volání, přitlačte na displej a klepněte na Ukončit hovor.

Možnost Ukončit hovor na Apple Watch.

Přidání nouzových kontaktů

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na ikonu profilu .
 2. V části Zdravotní informace klepněte na Zdravotní ID.
 3. Klepněte na Upravit a posuňte se do části Nouzové kontakty.
 4. Klepněte na tlačítko přidání nouzového kontaktu .
 5. Klepněte na kontakt a vyberte, v jakém jste vztahu. 
 6. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 

Tísňová linka se nedá nastavit jako nouzový kontakt. 

Odstranění nouzových kontaktů

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na ikonu profilu .
 2. V části Zdravotní informace klepněte na Zdravotní ID.
 3. Klepněte na Upravit a posuňte se do části Nouzové kontakty.
 4. Klepněte vedle kontaktu na tlačítko smazání nouzového kontaktu ikona mínus a pak na Smazat.
 5. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 

Vypnutí automatického vytáčení

Nastavení si můžete změnit tak, aby se při podržení bočního tlačítka nevolaly záchranné služby automaticky:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Klepněte na Tíseň SOS.
 3. Vypněte volbu Podržení postranního tlačítka. 

I po vypnutí této volby můžete zavolat záchranné služby přetažením posuvníku Tíseň SOS.

Mezinárodní tísňové volání

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) dokáží zavolat místním záchranným službám, když cestujete v jiných zemích nebo oblastech. Když prostřednictvím funkce Tíseň SOS aktivujete hovor při pobytu v zahraničí, spojí se hodinky s místními záchrannými službami, ale nepošlou jim vaši polohu ani textovou zprávu. V některých zemích a oblastech mezinárodní tísňové volání funguje, i když na hodinkách nemáte zřízené mobilní služby. Přečtěte si o podporovaných zemích a oblastech.

Pokud vaše Apple Watch Series 5 nejsou vybavené mobilním připojením, pak stejně jako když používáte Tíseň SOS ve své zemi nebo oblasti, musíte u mít sebe iPhone.

Datum zveřejnění: