Používání spravovaného Apple ID v iTunes U

Přečtěte si, jak se liší používání osobního Apple ID a spravovaného Apple ID při práci s iTunes U.

Spravované Apple ID můžete podobně jako osobní Apple ID používat k těmto věcem:

  • Přihlášení k osobnímu zařízení 
  • Přihlášení ke sdílenému zařízení
  • Přístup ke službám jako iCloud, iTunes U nebo Apple School Manager

Ve srovnání s osobním Apple ID je rozdíl v tom, že spravované Apple ID vlastní a spravuje vaše škola nebo školský obvod. Tato organizace může resetovat hesla, omezit nákupy a komunikaci a vytvořit administraci na základě rolí.

Spravované Apple ID a spravované kurzy v iTunes U

  • Když pomocí spravovaného Apple ID vytvoříte kurz v iTunes U, půjde o spravovaný kurz. iTunes U vás automaticky přiřadí k organizaci, nastavené ve vašem Apple School Manageru.
  • Nemůžete změnit organizaci kurzu, která je spojena s organizací Apple School Manageru.
  • Vaše spravované Apple ID se automaticky přiřadí k organizaci určené ve vašem Apple School Manageru. iTunes U nabízí neomezené úložiště pro studijní materiály a podporuje přes 50 zapsaných studentů na jeden kurz. 

Seznam studentů a jejich zápis do kurzu iTunes U

K vytvoření spravovaného kurzu musí pedagog použít spravované Apple ID. Studenti, kteří se budou chtít zapsat, budou muset také použít spravovaná Apple ID. Jak pedagog, tak studenti musejí spadat pod stejnou organizaci v Apple School Manageru.

Když vytvoříte kurz pomocí spravovaného Apple ID, můžete všechny zapsané studenty automaticky přidat do spravované třídy. Stačí, abyste v Apple School Manageru měli importované informace o třídě – pak už jenom zvolte Use Apple School (Použít školu Apple) a vyberte třídní seznam. Pokud se třída jakkoli změní, například když do ní přidáte nového studenta, iTunes U aktualizuje zápisy do kurzu při příští synchronizaci.

Pokud zvolíte Create a New Course (Vytvořit nový kurz), můžete informace o kurzu zadat ručně. Studenty pak přidáte importováním třídy z Apple School Manageru nebo tak, že jim pošlete registrační kód a necháte to na nich.

Přesunutí kurzu pod spravované Apple ID

Když vytvoříte kurz v iTunes U pomocí svého osobního Apple ID, může vaše organizace později přejít na používání Apple School Manageru a spravovaných Apple ID. V takovém případě si kopii tohoto kurzu pošlete na své spravované Apple ID, abyste kurz mohli měnit a spravovat.

iTunes U vytvoří časový snímek původního kurzu včetně všech jeho informačních stránek, příspěvků a materiálů. Nic nezmění. Pokud jsou v původním kurzu zapsaní nějací studenti, iTunes U je z časového snímku odebere.

Přispěvatelé kurzu

Pokud jako své primární Apple ID používáte osobní Apple ID, můžete se ke spravovanému kurzu přidat jako přispěvatel. Student zapsaný ve spravovaném kurzu nemůže být přispěvatelem.

Datum zveřejnění: