Přidání osobního Apple ID jako přispěvatele do spravovaného kurzu iTunes U

Své osobní Apple ID můžete použít k vytvoření a úpravám spravovaných kurzů iTunes U.

Než začnete

Pro použití vašeho osobního Apple ID k vytvoření a úpravám spravovaných kurzů iTunes U vaše organizace musí:

 • mít aktivní organizaci Apple School Manageru, 
 • vytvořit a poskytnout spravovaná Apple ID instruktorům,
 • mít veřejný web iTunes U.

Přidání osobního Apple ID jako přispěvatele

Než budete moct přidat své osobní Apple ID jako přispěvatele kurzu, proveďte toto:

 1. Odešlete kopii každého z vašich kurzů iTunes U na vaše spravované Apple ID.
 2. Přihlaste se do Správce kurzů nebo do iTunes U pro iOS a přijměte pozvání pod spravovaným Apple ID.
 3. Propojte váš veřejný web iTunes U s vaší organizací Apple School Manager.
 4. Pozvěte (přidejte) osobní Apple ID, která patří administrátorům nebo přispěvatelům v Public Site Manageru, aby se mohli stát přispěvateli vašich spravovaných kurzů v iTunes U.

Pak můžete pozvat své osobní Apple ID jako přispěvatele kurzu. Když své osobní Apple ID přidáte jako přispěvatele kurzu, můžete ho použít k výuce v kurzech vytvořených pomocí Apple School Manageru.

Propojení vašeho veřejného webu iTunes U s vaší organizací Apple School Manager

Propojení veřejného webu iTunes U s organizací Apple School Manager musí provést správce IT a stačí to udělat jednou. Požádejte vašeho správce IT, aby veřejný web iTunes U s organizací Apple School Manager propojil takto:

 1. Přejděte na web school.apple.com.
 2. Přihlaste se pod svým spravovaným Apple ID administrátora nebo správce instituce.
 3. V levém panelu vyberte iTunes U.
 4. Klikněte na „Požádat o použití správce veřejného webu“. Pokud ještě veřejný web nemáte, bude pro vás vytvořen nový.
 5. Vložte adresu URL vašeho veřejného webu iTunes U, pokud ho máte k dispozici. (Tento krok je volitelný.)
 6. Klikněte na Požádat.
Datum zveřejnění: