Přidání osobního Apple ID jako přispěvatele do spravovaného kurzu iTunes U

Své osobní Apple ID můžete použít k vytvoření a úpravám spravovaných kurzů iTunes U.

Než začnete

Pro použití vašeho osobního Apple ID k vytvoření a úpravám spravovaných kurzů iTunes U vaše organizace musí:

  • mít aktivní organizaci Apple School Manageru, 
  • vytvořit a poskytnout spravovaná Apple ID instruktorům,
  • mít veřejný web iTunes U.

Přidání osobního Apple ID jako přispěvatele

Než budete moct přidat své osobní Apple ID jako přispěvatele kurzu, proveďte toto:

  1. Odešlete kopii každého z vašich kurzů iTunes U na vaše spravované Apple ID.
  2. Přihlaste se do Správce kurzů nebo do iTunes U pro iOS a přijměte pozvání pod spravovaným Apple ID.
  3. Kontaktujte službu AppleCare kvůli propojení vašeho veřejného webu iTunes U s vaší organizací v Apple School Manageru.
  4. Pozvěte (přidejte) osobní Apple ID, která patří administrátorům nebo přispěvatelům v Public Site Manageru, aby se mohli stát přispěvateli vašich spravovaných kurzů v iTunes U.

Pak můžete pozvat své osobní Apple ID jako přispěvatele kurzu. Když své osobní Apple ID přidáte jako přispěvatele kurzu, můžete ho použít k výuce v kurzech vytvořených pomocí Apple School Manageru.

Datum zveřejnění: