Nastavení dokumentu v Pages

Přečtěte si, jak na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo online na webu iCloud.com nastavit dokument Pages, včetně dvojstránek.

 

Pages pro iOS

Pages pro iOS jsou vyspělý textový editor, ve kterém najdete všechno potřebné k vytváření a upravování dokumentů na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.
 

Přepnutí mezi zpracováním textu a rozvržením stránek

Dokumenty typu „zpracování textu“ přetékají z jedné stránky na druhou. Proto jsou vhodné pro běžné dokumenty, třeba zprávy nebo dopisy. Do dokumentů typu „uspořádání stránek“ přidáváte objekty jako textové rámečky nebo obrázky a potom je můžete libovolně uspořádat. Takový dokument se hodí třeba na letáky nebo brožury. Mezi oběma typy dokumentů můžete přepínat:

 1. V aplikaci Pages otevřete dokument a klepněte na tlačítko Více  > Nastavení dokumentu > tlačítko Nastavení dokumentu .
 2. Jestli chcete mít dokument typu „zpracování textu“, zapněte volbu Text dokumentu. Jestli chcete mít dokument typu „uspořádání stránek“, vypněte volbu Text dokumentu.

Změna okrajů, orientace stránky a velikosti stránky

 1. Otevřete dokument v Pages a klepněte na tlačítko Více  > Nastavení dokumentu.
 2. Jestli chcete upravit okraje dokumentu typu „zpracování textu“, přetáhněte šipky okolo hlavního textového rámečku. Můžete změnit všechny čtyři okraje stránky.
 3. Jestli chcete změnit orientaci stránky, klepněte na tlačítko Nastavení dokumentu > Dokument a vyberte Na výšku nebo Na šířku.
 4. Jestli chcete změnit velikost papíru, klepněte na tlačítko Nastavení dokumentu  > Dokument a vyberte požadovanou volbu. Například jestli chcete dokument vytisknout na běžný papír velikosti A4, vyberte formát A4. Pokud chcete zadat jinou velikost, klepněte na Vlastní velikost, zadejte rozměry snímku a pak klepněte na Hotovo.
 5. Nakonec klepněte na Hotovo.*

* Pokud máte jako primární jazyk zařízení nastavenou japonštinu, čínštinu nebo korejštinu, případně pokud některý z těchto jazyků máte mezi preferovanými jazyky, můžete v Nastaveních dokumentu zapnout i svisle psaný text.

Používání dvojstránek

Můžete nastavit, aby dokument používal dvojstránky. U dokumentů se zapnutými dvojstránkami můžete mít na levé a pravé stránce jiné záhlaví, zápatí a vzorové objekty. Dvojstránky použijte, pokud chcete vytvořit tištěnou knihu s dvojstránkovým uspořádáním, nebo při tvorbě dokumentu, který budete tisknout oboustranně.

 1. Otevřete dokument v Pages a klepněte na tlačítko Více  > Nastavení dokumentu > .
 2. Zapněte Dvojstránky.
 3. Pokud chcete mít na levé i pravé stránce jiné záhlaví a zápatí:
  • V dokumentu typu „zpracování textu“ klepněte na tlačítko Více > Nastavení dokumentu > tlačítko Nastavení dokumentu  > Oddíl a zapněte volbu Levé a pravé stránky se liší.
  • V dokumentu typu „uspořádání stránek“ klepněte na tlačítko Více > Nastavení dokumentu > tlačítko Nastavení dokumentu   a zapněte volbu Levé a pravé stránky se liší.
 4. Nakonec klepněte na Hotovo.

Dvojstránky se dají zobrazit jako dvě stránky vedle sebe, nebo jako jedna stránka. Klepněte na tlačítko Zobrazení ikona Zobrazení a zapněte nebo vypněte volbu Dvoustránky.

Práce se záhlavím a zápatím

U dokumentů můžete měnit záhlaví a zápatí. Stejně tak je můžete zapnout nebo vypnout.

Přidání obsahu do záhlaví nebo zápatí:

 1. Otevřete dokument v Pages a klepněte na tlačítko Více  > Nastavení dokumentu.
 2. Klepněte na záhlaví nebo zápatí a vložte do něj text.

Smazání záhlaví nebo zápatí:

 1. Klepněte na tlačítko Více > Nastavení dokumentu.
 2. Klepněte do záhlaví nebo zápatí, které chcete smazat, a klepněte na tlačítko Smazat .

Zapnutí nebo vypnutí záhlaví nebo zápatí:

 1. Klepněte na tlačítko Více > Nastavení dokumentu > tlačítko Nastavení dokumentu  > Dokument.
 2. Zapněte nebo vypněte záhlaví nebo zápatí.

Klepnutím na Hotovo zavřete panel Nastavení dokumentu.

Při práci na dokumentu můžete záhlaví nebo zápatí rychle změnit klepnutím na text existujícího záhlaví nebo zápatí. Automaticky se otevře panel Nastavení dokumentu, na kterém můžete záhlaví nebo zápatí změnit.

Přidání čísel stránek

 1. Klepněte na tlačítko Více > Nastavení dokumentu.
 2. Klepněte do záhlaví nebo zápatí, klepněte na Čísla stránek a vyberte požadovaný styl.
 3. Nakonec klepněte na Hotovo.

Pages pro Mac

Pages pro Mac jsou vyspělý textový editor, ve kterém najdete všechno potřebné k vytváření a upravování dokumentů na Macu.

Změna velikosti papíru, orientace stránky a okrajů

 1. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Dokument  a potom na Dokument.
 2. Jestli chcete změnit velikost papíru, klikněte v části Tiskárna a velikost papíru na rozbalovací nabídku Velikost papíru a vyberte požadovanou volbu. Například když chcete dokument vytisknout na běžný papír velikosti A4, vyberte formát A4. Můžete nastavit i vlastní rozměry papíru.
 3. Jestli chcete změnit orientaci stránky, klikněte v části Orientace stránky na požadovanou orientaci.
 4. Jestli chcete změnit okraje dokumentu typu „zpracování textu“, klikejte v části Okraje dokumentu na šipky nebo zadejte požadované hodnoty do polí Nahoře, Dole, Vlevo a Vpravo. V šabloně Prázdná jsou všechny okraje automaticky nastavené na 2,5 cm. Jestli používáte jinou šablonu, můžou se velikosti okrajů lišit.* 

* Pokud máte jako primární jazyk zařízení nastavenou japonštinu, čínštinu nebo korejštinu, případně pokud některý z těchto jazyků máte mezi preferovanými jazyky, můžete si v dokumentu zapnout i svisle psaný text.

Používání dvojstránek

Můžete nastavit, aby dokument používal dvojstránky. U dokumentů se zapnutými dvojstránkami můžete mít na levé a pravé stránce jiné záhlaví, zápatí a vzorové objekty. Dvojstránky použijte, pokud chcete vytvořit tištěnou knihu s dvojstránkovým uspořádáním, nebo při tvorbě dokumentu, který budete tisknout oboustranně.

 1. V dokumentech typu „zpracování textu“ klikněte na tlačítko Dokument  > Dokument. V dokumentech typu „uspořádání stránek“ klikněte na tlačítko Dokument inspektor dokumentů.
 2. Vyberte Dvojstránky.
 3. Pokud chcete mít na levé i pravé stránce jiné zápatí:
  • V dokumentu typu „zpracování textu“ klikněte na tlačítko Dokument , klikněte na Oddíl a zapněte volbu Levé a pravé stránky se liší.
  • V dokumentu typu „uspořádání stránek“ klikněte na tlačítko Dokument  a zapněte volbu Levé a pravé stránky se liší.

Dvojstránky se dají zobrazit jako dvě stránky vedle sebe, nebo jako jedna stránka. Klikněte na Zvětšení a vyberte Jedna stránka, nebo Dvě stránky. Pokud dokument zobrazujete jako dvě stránky vedle sebe, můžete volbou Přizpůsobit dvojstránce nastavit, aby se dvojstránka roztáhla nebo zmenšila na šířku obrazovky.

Práce se záhlavím a zápatím

Přidání obsahu do záhlaví nebo zápatí:

 1. Přesuňte ukazatel k hornímu nebo dolnímu okraji jakékoli stránky a počkejte, než se zobrazí šedivý textový rámeček. 
 2. Klikněte do rámečku a začněte psát.

Záhlaví a zápatí se shodují s předchozím oddílem (v dokumentech typu „zpracování textu“) nebo s předchozí stránkou (v dokumentech typu „uspořádání stránek“). Pokud chcete, aby každý oddíl nebo stránka měly jiné záhlaví a zápatí:

 • V dokumentu typu „zpracování textu“ klikněte na tlačítko Dokument  a potom na Oddíl. V části Záhlaví a zápatí zrušte výběr volby Shodné s předchozím oddílem.
 • V dokumentu typu „uspořádání stránek“ klikněte na prázdné místo na stránce (tak, aby nebylo nic vybráno), potom na tlačítko Formát  a zrušte výběr volby Shodné s předchozím oddílem.

V dokumentech typu „zpracování textu“ můžete skrýt záhlaví a zápatí na první stránce:

 1. Klikněte na tlačítko Dokument inspektor dokumentů a potom na Oddíl.
 2. V části Záhlaví a zápatí vyberte Skrýt na první stránce oddílu.

Pokud chcete změnit umístění záhlaví nebo zápatí nebo je úplně odebrat:

 1. V dokumentu typu „zpracování textu“ klikněte na tlačítko Dokument  a potom na Oddíl. V dokumentech typu „uspořádání stránek“ klikněte na tlačítko Formát .
 2. Jestli chcete změnit umístění záhlaví a zápatí v dokumentu typu „zpracování textu“, klikejte na šipky vedle polí Záhlaví a Zápatí nebo do nich rovnou zadejte požadované hodnoty. V dokumentech typu „uspořádání stránek“ klikejte na pole v části Okraje záhlaví a zápatí.
 3. Záhlaví a zápatí odeberete tak, že zrušíte zaškrtnutí políček Záhlaví a Zápatí.

Přidání čísel stránek

Pokud chcete, aby na každé stránce byla na stejném místě čísla stránek, vložte je do záhlaví nebo zápatí. Čísla nebo počty stránek vložíte do záhlaví nebo zápatí tak, že kliknete do šedivého textového rámečku a vyberete Vložit > Číslo stránky.

Nastavení stylu číslování stránek:

 1. V dokumentu typu „zpracování textu“ klikněte na tlačítko Dokument  a potom na Oddíl.
  V dokumentu typu „uspořádání stránek“ klikněte na prázdnou oblast stránky a potom kliknutím na Formát zobrazte inspektora Uspořádání stránky.
 2. V části Číslování stránek klikněte na rozevírací nabídku Formát a vyberte arabské nebo římské číslice, případně velká nebo malá písmena. 
 3. Můžete taky určit, jestli má číslování stránek pokračovat z předchozího oddílu nebo začínat od určitého čísla.
 4. Pokud do dokumentu chcete vložit počet stránek, klikněte do textového rámečku v záhlaví nebo zápatí a vyberte Vložit > Počet stránek.

Přidání data a času

Kamkoli do dokumentu můžete vložit aktuální datum a čas. Klikněte do textu a vyberte Vložit > Datum a čas.

Pages automaticky použijí styl formátování data a času podle systémových předvoleb Macu. Přečtěte si, jak změnit styl data a času.

 

Pages pro iCloud

V Pages pro iCloud můžete se svými dokumenty pracovat i online. V Pages pro iCloud máte stejné možnosti nastavení dokumentu jako v Pages pro Mac. Akorát přidávání čísel stránek a zapínání dvojstránek se v Pages pro iCloud trochu liší.

Přidání čísel stránek

Číslo stránky přidáte kamkoli do dokumentu tak, že kliknete do záhlaví, zápatí, hlavního textu nebo textového rámečku a potom kliknete na tlačítko Odstavec .

Pokud chcete vložit číslo aktuální stránky, vyberte Číslo stránky.

Pokud chcete vložit celkový počet stránek, vyberte Počet stránek.

Pokud chcete do dokumentu vložit obojí, vyberte Počet stránek, do záhlaví nebo zápatí napište „z“ a potom vložte Počet stránek.

Používání dvojstránek v Pages pro iCloud

V Pages pro iCloud můžete nastavit, aby dokument používal dvojstránky, ale neuvidíte obě stránky vedle sebe. Dvojstránky zapnete tak, že kliknete na tlačítko Nastavení dokumentu  a zvolíte Dvojstránky.

 

Další informace

Datum zveřejnění: