Nastavení dokumentu v Pages

Přepínání mezi typy dokumentů, změna okrajů, používání dvojstránek a další možnosti na iPhonu, iPadu, iPodu touch Macu nebo online na webu iCloud.com.

 

Nastavení v Pages na iPhonu nebo iPadu

Pages na iPhonu nebo iPadu jsou vyspělý textový editor, ve kterém najdete všechno potřebné k vytváření a upravování dokumentů.

Přepnutí mezi zpracováním textu a uspořádáním stránek

Dokumenty typu „zpracování textu“ přetékají z jedné stránky na druhou. Proto jsou vhodné pro běžné dokumenty, třeba zprávy nebo dopisy. Do dokumentů typu „uspořádání stránek“ můžete přidávat objekty jako textové rámečky nebo obrázky, které pak můžete libovolně uspořádat. Takový dokument se hodí třeba na zpravodaje nebo letáky. Mezi oběma typy dokumentů můžete přepínat:

 1. V aplikaci Pages otevřete dokument, klepněte na tlačítko Více , klepněte na Nastavení dokumentu a pak klepněte na tlačítko Nastavení dokumentu .
 2. Když chcete mít dokument typu „zpracování textu“, zapněte volbu Text dokumentu. Když chcete mít dokument typu „uspořádání stránek“, vypněte volbu Text dokumentu.

Změna okrajů, orientace stránky a velikosti stránky

 1. Otevřete dokument v aplikaci Pages.
 2. Klepněte na tlačítko Více a pak klepněte na Nastavení dokumentu. 
 3. Jestli chcete upravit okraje svého textového dokumentu, přetáhněte šipky okolo hlavního textového rámečku. Můžete změnit všechny čtyři okraje stránky.
 4. Pokud chcete změnit orientaci stránky, klepněte na tlačítko Nastavení dokumentu , klepněte na Dokument a pak klepněte na možnost Na výšku nebo Na šířku.
 5. Když chcete změnit velikost papíru, klepněte na tlačítko Nastavení dokumentu , klepněte na Dokument a pak klepněte na požadovanou volbu. Například jestli chcete dokument vytisknout na běžný papír velikosti A4, vyberte formát A4. Pokud chcete zadat jinou velikost, klepněte na Vlastní velikost, zadejte rozměry a pak klepněte na Hotovo.
 6. Nakonec klepněte na Hotovo.*

* Pokud máte jako primární jazyk zařízení nastavenou japonštinu, čínštinu nebo korejštinu, případně pokud některý z těchto jazyků máte mezi preferovanými jazyky, můžete v Nastaveních dokumentu zapnout i svisle psaný text

Používání dvojstránek

Můžete nastavit, aby dokument používal dvojstránky. U dokumentů se zapnutými dvojstránkami můžete mít na levé a pravé stránce jiné záhlaví, zápatí a vzorové objekty. Dvojstránky použijte, pokud chcete vytvořit tištěnou knihu s dvojstránkovým uspořádáním, nebo při tvorbě dokumentu, který budete tisknout oboustranně.

 1. V aplikaci Pages otevřete dokument, klepněte na tlačítko Více , klepněte na Nastavení dokumentu a pak klepněte na tlačítko Nastavení dokumentu .
 2. Zapněte Dvojstránky.
 3. Když chcete mít na levé i pravé stránce jiné záhlaví a zápatí:
  • V dokumentu typu „zpracování textu“ klepněte na tlačítko Více , klepněte na Nastavení dokumentu, klepněte na tlačítko Nastavení dokumentu  a pak klepněte na Oddíl. Zapněte volbu Levé a pravé stránky se liší.
  • V dokumentu typu „uspořádání stránek“ klepněte na tlačítko Více , klepněte na Nastavení dokumentu a pak klepněte na tlačítko Nastavení dokumentu . Zapněte volbu Levé a pravé stránky se liší.
 4. Nakonec klepněte na Hotovo.

Dvojstránky se dají zobrazit jako dvě stránky vedle sebe, nebo jako jedna stránka. Klepněte na tlačítko Zobrazení  a zapněte nebo vypněte volbu Dvě stránky.

Práce se záhlavím a zápatím

Můžete přidávat a odstraňovat záhlaví a zápatí, zobrazovat je a skrývat, přidávat do nich obsah a další věci.


Nastavení v Pages pro Mac

Pages pro Mac jsou vyspělý textový editor, ve kterém najdete všechno potřebné k vytváření a upravování dokumentů na Macu.

Přepnutí mezi zpracováním textu a uspořádáním stránek

Dokumenty typu „zpracování textu“ přetékají z jedné stránky na druhou. Proto jsou vhodné pro běžné dokumenty, třeba zprávy nebo dopisy. Do dokumentů typu „uspořádání stránek“ můžete přidávat objekty jako textové rámečky nebo obrázky, které pak můžete libovolně uspořádat. Takový dokument se hodí třeba na zpravodaje nebo letáky.

Mezi oběma typy dokumentů můžete přepínat:

 • Když chcete převést dokument typu „zpracování textu“ na dokument typu „uspořádání stránek“, tak dokument otevřete a zvolte Soubor > Převést na uspořádání stránek.
 • Když chcete převést dokument typu „uspořádání stránek“ na dokument typu „zpracování textu“, tak dokument otevřete a zvolte Soubor > Převést na zpracování textu.

Změna velikosti papíru, orientace stránky a okrajů

 1. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Dokument  a potom na Dokument.
 2. Pokud chcete změnit velikost papíru, klikněte v části Tiskárna a velikost papíru na rozbalovací nabídku Velikost papíru a vyberte požadovanou volbu. Například když chcete dokument vytisknout na běžný papír velikosti A4, vyberte formát A4. Můžete také nastavit vlastní velikost papíru.
 3. Jestli chcete změnit orientaci stránky, klikněte v části Orientace stránky na požadovanou orientaci.
 4. Jestli chcete změnit okraje svého textového dokumentu, klikejte v části Okraje dokumentu na šipky nebo zadejte požadované hodnoty do polí Nahoře, Dole, Vlevo a Vpravo. V šabloně Prázdná jsou všechny okraje automaticky nastavené na 2,5 cm. Jestli používáte jinou šablonu, můžou se velikosti okrajů lišit.* 

* Pokud máte jako primární jazyk zařízení nastavenou japonštinu, čínštinu nebo korejštinu, případně pokud některý z těchto jazyků máte mezi preferovanými jazyky, můžete si v dokumentu zapnout i svisle psaný text.

Používání dvojstránek

Můžete nastavit, aby dokument používal dvojstránky. U dokumentů se zapnutými dvojstránkami můžete mít na levé a pravé stránce jiné záhlaví, zápatí a vzorové objekty. Dvojstránky použijte, pokud chcete vytvořit tištěnou knihu s dvojstránkovým uspořádáním, nebo při tvorbě dokumentu, který budete tisknout oboustranně.

 1. V dokumentu typu „zpracování textu“ klikněte na tlačítko Dokument  a potom klikněte na Dokument. V dokumentu typu „uspořádání stránek“ klikněte na tlačítko Dokument inspektor dokumentů.
 2. Vyberte Dvojstránky.
 3. Pokud chcete mít na levé i pravé stránce jiné zápatí:
  • V dokumentu typu „zpracování textu“ klikněte na tlačítko Dokument , klikněte na Oddíl a zapněte volbu Levé a pravé stránky jsou odlišné.
  • V dokumentu typu „uspořádání stránek“ klikněte na tlačítko Dokument  a zapněte volbu Levé a pravé stránky jsou odlišné.

Dvojstránky se dají zobrazit jako dvě stránky vedle sebe, nebo jako jedna stránka. Klikněte na Zvětšení a vyberte Jedna stránka, nebo Dvě stránky. Pokud dokument zobrazujete jako dvě stránky vedle sebe, můžete volbou Přizpůsobit dvojstránce nastavit, aby se dvojstránka roztáhla nebo zmenšila na šířku obrazovky.

Práce se záhlavím a zápatím

Můžete přidávat a odstraňovat záhlaví a zápatí, zobrazovat je a skrývat, přidávat do nich obsah a další věci. Přečtěte si, jak pracovat se záhlavími a zápatími na Macu.

Přidání čísel stránek

Pokud chcete, aby na každé stránce byla na stejném místě čísla stránek, vložte je do záhlaví nebo zápatí. Čísla nebo počty stránek vložíte do záhlaví nebo zápatí tak, že kliknete do šedivého textového rámečku a pak kliknete na Vložit > Číslo stránky.

Nastavení stylu číslování stránek:

 1. V dokumentu typu „zpracování textu“ klikněte na tlačítko Dokument  a potom na Oddíl.
  V dokumentu s uspořádáním stránek klikněte na prázdnou oblast stránky a potom kliknutím na Formát zobrazte inspektora Uspořádání stránky.
 2. V části Číslování stránek klikněte na rozevírací nabídku Formát a vyberte arabské nebo římské číslice, případně velká nebo malá písmena. 
 3. Můžete taky určit, jestli má číslování stránek pokračovat z předchozího oddílu nebo začínat od určitého čísla.
 4. Pokud do dokumentu chcete vložit počet stránek, klikněte do textového pole v záhlaví nebo zápatí a vyberte Vložit > Počet stránek.

Přidání data a času

Kamkoli do dokumentu můžete vložit aktuální datum a čas – klikněte do textu a vyberte Vložit > Datum a čas.

Pages automaticky použijí styl formátování data a času podle systémových předvoleb Macu. Přečtěte si, jak změnit styl data a času.


Nastavení v Pages pro iCloud

V Pages pro iCloud můžete se svými dokumenty pracovat i online. V Pages pro iCloud máte stejné možnosti nastavení dokumentu jako v Pages pro Mac. Akorát přidávání čísel stránek a zapínání dvojstránek se v Pages pro iCloud trochu liší.

Přidání čísel stránek

Číslo stránky přidáte kamkoli do dokumentu tak, že kliknete do záhlaví, zápatí, hlavního textu nebo textového rámečku a potom kliknete na tlačítko Odstavec .

Pokud chcete vložit číslo aktuální stránky, vyberte Číslo stránky.

Pokud chcete vložit celkový počet stránek, vyberte Počet stránek.

Pokud chcete do dokumentu vložit obojí, vyberte Počet stránek, do záhlaví nebo zápatí napište „z“ a potom vložte Počet stránek.

Používání dvojstránek v Pages pro iCloud

V Pages pro iCloud můžete nastavit, aby dokument používal dvojstránky, ale neuvidíte obě stránky vedle sebe. Dvojstránky zapnete tak, že kliknete na tlačítko Nastavení dokumentu  a zvolíte Dvojstránky.

 


Další informace

Datum zveřejnění: