Informace o bezpečnostním obsahu watchOS 2.2

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah watchOS 2.2.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nerozebírá ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

watchOS 2.2

 • Obrazy disků

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Aplikace může být schopna spustit libovolný kód s oprávněními k jádru.

  Popis: Při syntaktické analýze obrazů disků docházelo k problému s poškozením paměti. Problém byl vyřešen vylepšenou správou paměti.

  CVE-ID

  CVE-2016-1717: Frank Graziano z týmu Yahoo! Pentest Team

 • FontParser

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Otevření škodlivého PDF souboru může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšenou správou paměti.

  CVE-ID

  CVE-2016-1740: HappilyCoded (ant4g0nist a r3dsm0k3) ve spolupráci s iniciativou Zero Day Initiative (ZDI) společnosti Trend Micro

 • HTTPProtocol

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Vzdálený útočník může být schopen spustit libovolný kód.

  Popis: Knihovna nghttp2 obsahovala ve verzích před 1.6.0 několik bezpečnostních slabin, přičemž ta nejzávažnější mohla vést ke vzdálenému spuštění kódu. Problémy byly vyřešeny aktualizací nghttp2 na verzi 1.6.0.

  CVE-ID

  CVE-2015-8659

 • IOHIDFamily

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Aplikace může být schopna spustit libovolný kód s oprávněními k jádru.

  Popis: Několik problémů s poškozením paměti bylo vyřešeno vylepšenou správou paměti.

  CVE-ID

  CVE-2016-1719: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Aplikace může být schopna rozpoznat rozvržení paměti jádra.

  Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšenou správou paměti.

  CVE-ID

  CVE-2016-1748: Brandon Azad

 • Jádro

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Aplikace může být schopna spustit libovolný kód s oprávněními k jádru.

  Popis: Několik problémů s poškozením paměti bylo vyřešeno vylepšenou správou paměti.

  CVE-ID

  CVE-2016-1720: Ian Beer z týmu Google Project Zero

  CVE-2016-1721: Ian Beer z týmu Google Project Zero a Ju Zhu ze společnosti Trend Micro

  CVE-2016-1754: Lufeng Li z týmu Qihoo 360 Vulcan

  CVE-2016-1755: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Jádro

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Aplikace může být schopna spustit libovolný kód s oprávněními k jádru.

  Popis: Problém s použitím ukazatele po uvolnění byl vyřešen vylepšením správy paměti.

  CVE-ID

  CVE-2016-1750: CESG

 • Jádro

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Aplikace může být schopna spustit libovolný kód s oprávněními k jádru.

  Popis: Několik problémů s přetečením celých čísel bylo vyřešeno lepším ověřováním vstupů.

  CVE-ID

  CVE-2016-1753: Juwei Lin ze společnosti Trend Micro ve spolupráci s iniciativou Zero Day Initiative (ZDI) společnosti Trend Micro

 • Jádro

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Aplikace může být schopna obcházet podepisování kódů.

  Popis: Docházelo k problému s oprávněními, při kterém bylo nesprávně přidělováno oprávnění ke spuštění. Problém byl vyřešen lepším ověřováním oprávnění.

  CVE-ID

  CVE-2016-1751: Eric Monti ze společnosti Square Mobile Security

 • Jádro

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Aplikace může být schopna způsobit odepření služby.

  Popis: Problém s odepřením služby byl vyřešen lepším ověřováním.

  CVE-ID

  CVE-2016-1752: CESG

 • libxml2

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Zpracování škodlivého XML souboru může vést k neočekávanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: Několik problémů s poškozením paměti bylo vyřešeno vylepšenou správou paměti.

  CVE-ID

  CVE-2015-1819

  CVE-2015-5312: David Drysdale ze společnosti Google

  CVE-2015-7499

  CVE-2015-7500: Kostya Serebryany ze společnosti Google

  CVE-2015-7942: Kostya Serebryany ze společnosti Google

  CVE-2015-8035: gustavo.grieco

  CVE-2015-8242: Hugh Davenport

  CVE-2016-1761: wol0xff ve spolupráci s iniciativou Zero Day Initiative (ZDI) společnosti Trend Micro

  CVE-2016-1762

 • libxslt

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Zpracování škodlivého XML souboru může vést k neočekávanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: Problém se záměnou typů byl vyřešen vylepšenou správou paměti.

  CVE-ID

  CVE-2015-7995: puzzor 

 • Zprávy

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Útočník, který je schopen obcházet připínání certifikátů Apple, zachytávat TLS spojení, vkládat vlastní zprávy a zaznamenávat šifrované zprávy s přílohami, může být schopen číst obsah příloh.

  Popis: Problém se šifrováním byl vyřešen odmítáním duplicitních zpráv na straně klienta.

  CVE-ID

  CVE-2016-1788: Christina Garman, Matthew Green, Gabriel Kaptchuk, Ian Miersa Michael Rushanan z Univerzity Johnse Hopkinse

 • Zabezpečení

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Zpracování škodlivého certifikátu může vést ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: V dekodéru ASN.1 docházelo k problému s poškozením paměti. Problém byl vyřešen vylepšeným ověřováním vstupů.

  CVE-ID

  CVE-2016-1950: Francis Gabriel ze společnosti Quarkslab

 • Syslog

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Aplikace může být schopna spustit libovolný kód s oprávněními k jádru.

  Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšenou správou paměti.

  CVE-ID

  CVE-2016-1722: Joshua J. Drake a Nikias Bassen ze společnosti Zimperium zLabs

 • TrueTypeScaler

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Zpracování škodlivého souboru písma může vést ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: Při zpracovávání souborů písem docházelo k problému s poškozením paměti. Problém byl vyřešen vylepšeným ověřováním vstupů.

  CVE-ID

  CVE-2016-1775: 0x1byte ve spolupráci s iniciativou Zero Day Initiative (ZDI) společnosti Trend Micro

 • WebKit

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: Několik problémů s poškozením paměti bylo vyřešeno vylepšenou správou paměti.

  CVE-ID

  CVE-2016-1723: Apple

  CVE-2016-1724: Apple

  CVE-2016-1725: Apple

  CVE-2016-1726: Apple

  CVE-2016-1727: Apple

 • Wi-Fi

  K dispozici pro: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition a Apple Watch Hermes

  Dopad: Útočník s vysokými oprávněními v síti může být schopen spouštět libovolný kód.

  Popis: U daných hodnot EtherType docházelo k problému s ověřováním rámců a poškozením paměti. Problém byl vyřešen přidáním dodatečného ověřování hodnoty EtherType a vylepšením správy paměti.

  CVE-ID

  CVE-2016-0801: Anonymní výzkumník

  CVE-2016-0802: Anonymní výzkumník

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: