Zapnutí zvukových popisů na Macu

Když ve videu zapnete zvukové popisy, budou vám při přehrávání popisovány scény ve videu.

Zapnutí zvukových popisů ve videu

Pokud sledované video obsahuje obsah se zvukovým popisem (AD, Audio Described), můžete zvukové popisy zapnout podobně, jako když zapínáte titulky nebo přepínáte jazyk zvukové stopy. Funguje to v aplikacích jako Apple TV, iTunes, QuickTime Player, DVD Player a v HTML5 videu v prohlížeči Safari.

  1. Přesunutím ukazatele nad video zobrazíte ovládací prvky přehrávání.
  2. Klikněte na ikonu bubliny titulků .
  3. Vyberte stopu zvukového popisu nebo jinou volbu související se zvukem.
    Přehrávač aplikace TV s otevřenou nabídkou Popisy

Některé aplikace a weby třetích stran používají pro videa vlastní ovládací prvky. Pokud víte, že video obsahuje zvukové popisy, ale nevidíte způsob, jak je zapnout, možná budete muset požádat vývojáře aplikace nebo vlastníka webových stránek o další informace.
   


Zapnutí zvukových popisů pro všechna videa jako výchozího nastavení

  1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Zpřístupnění.
  2. Na bočním panelu klikněte na Popisy.
  3. Zvolte „Přehrávat zvukové popisy (jsou‑li k dispozici)“.
    Předvolby zpřístupnění s vybranou volbou Přehrávat zvukové popisy, jsou-li k dispozici.

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: