Používání braillského řádku Baum VarioUltra s VoiceOverem

Při používání braillského řádku Baum VarioUltra s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesy zařízení.

Následující příkazy zařízení jde používat na těchto braillských řádcích:

  • Baum VarioUltra 20
  • Baum VarioUltra 40

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Joystick doleva nebo D1 
Přechod na další položku Joystick doprava nebo D4 
Přechod na první položku D1 + D2 + D3 
Přechod na poslední položku D4 + D5 + D6 
Přechod na stavový řádek D2 + D3 + D4 
Přechod do Oznamovacího centra D4 + D6 
Přechod do Ovládacího centra D2 + D5
Aktivace tlačítka Zpět, je-li k dispozici D1 + D2 

Posunování

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Posun o stránku vlevo D2 + D4 + D6 
Posun o stránku vpravo D1 + D3 + D5
Posun o stránku nahoru D3 + D4 + D5 + D6
Posun o stránku dolů D1 + D4 + D5 + D6

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Joystick nahoru nebo D3
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Joystick dolů nebo D6 
Výběr předchozího nastavení rotoru D2 + D3 
Výběr dalšího nastavení rotoru D5 + D6 

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Výběr položky pod prstem Stisk joysticku nebo D3 + D6 
Aktivace tlačítka plochy D1 + D2 + D5
Aktivace klávesy Smazat D1 + D4 + D5 
Aktivace klávesy Return D1 + D5 
Aktivace tlačítka zvýšení hlasitosti D3 + D4 + D5
Aktivace tlačítka snížení hlasitosti D1 + D2 + D6
Aktivace klávesy Vysunout D1 + D4 + D6 

Čtení

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Čtení stránky od vybrané položky D1 + D2 + D3 + D5 
Čtení stránky od začátku D2 + D4 + D5 + D6 
Přečtení čísla stránky nebo zobrazených řádků D3 + D4

Úpravy

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Výběr všeho  D2 + D3 + D5 + D6
Výběr textu D2 + D5 + D6 
Zrušit výběr textu D2 + D3 + D5
Tabulátor D2 + D3 + D4 + D5 
Shift + tabulátor D1 + D2 + D5 + D6 
Vyjmout D1 + D3 + D4 + D6 
Kopírovat D1 + D4 
Vložit D1 + D2 + D3 + D6
Odvolat akci D1 + D3 + D5 + D6 
Opakovat akci D2 + D3 + D4 + D6
Změna štítku položky D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Control

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Pozastavení nebo pokračování ve čtení D1 + D2 + D3 + D4
Zapnutí nebo vypnutí čtení D1 + D3 + D4 
Spuštění nápovědy VoiceOveru D1 + D3

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy 
Panoramování Braillova písma doleva D2
Panoramování Braillova písma doprava D5
Přepnutí historie oznámení D1 + D3 + D4 + D5 
Další výstupní režim D1 + D2 + D4 + D5 
Další vstupní režim D2 + D3 + D6

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: