Když se nemůžete přihlásit a sdílet video na YouTube z aplikací Final Cut Pro X, Motion, Compressor nebo iMovie

Uložte si video do Macu nebo jiného místního úložného zařízení jako soubor a pak ho nahrajte na YouTube.

Kvůli změně způsobu, jakým YouTube zpracovává nahrávání souborů, možná nebudete moct uložit video na YouTube přímo z aplikací iMovie pro macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.5, Motion 5.4.2 a Compressor 4.4.3 nebo starších. Sdílení videa na YouTube proveďte podle následujícího postupu.

Verzi aplikace zjistíte tak, že zvolíte [název aplikace] > O aplikaci [název aplikace]. Například můžete zvolit iMovie > O aplikaci iMovie.

Video můžete sdílet na YouTube přímo z aplikací iMovie pro macOS 10.1.11, Final Cut Pro 10.4.6, Motion 5.4.3 a Compressor 4.4.4. Chcete-li aplikace aktualizovat, zvolte nabídku Apple  > App Store a pak v bočním panelu klikněte na Aktualizace. Pokud je k dispozici aktualizace, kliknutím na tlačítko Aktualizovat ji stáhněte a nainstalujte. Před aktualizací si zazálohujte své soubory a dokončete všechny aktivní projekty.

Sdílení projektu z iMovie pro macOS

Pokud používáte iMovie pro macOS 10.1.10 nebo starší, sdílejte projekty na YouTube podle tohoto postupu.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na Projekty a vyberte projekt.
 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Sdílet  a zvolte Soubor.
 3. V okně sdílení klikněte na rozevírací nabídku Kvalita a vyberte Nízká, Střední, nebo Vysoká.
 4. Nastavte i další volby, klikněte na Další a uložte soubor do Macu nebo na jiné místní úložné zařízení.
 5. V Safari nebo jiném webovém prohlížeči se přihlaste do svého účtu na YouTube a nahrajte vytvořený soubor videa.

Přečtěte si o exportování souboru QuickTime v iMovie.

Sdílení projektu z Final Cut Pro

Pokud používáte Final Cut Pro 10.4.5 nebo starší, sdílejte projekty na YouTube podle tohoto postupu.

 1. Vyberte projekt v prohlížeči ve Final Cut Pro, klikněte na tlačítko Sdílet  a zvolte Master File (Hlavní soubor).
 2. V okně Share (Sdílení) klikněte na Settings (Nastavení).
 3. Klikněte na rozevírací nabídku Format (Formát) a zvolte Web Hosting (Webový hosting).
 4. Klikněte na rozevírací nabídku When done (Až bude hotovo) a zvolte Do Nothing (Nedělat nic).
 5. Nastavte i další volby, klikněte na Další a uložte soubor do Macu nebo na jiné místní úložné zařízení.
 6. V Safari nebo jiném webovém prohlížeči se přihlaste do svého účtu na YouTube a nahrajte vytvořený soubor videa.

Přečtěte si o exportování hlavního souboru z Final Cut Pro.

Sdílení projektu z Motion

Pokud používáte Motion 5.4.2 nebo starší, sdílejte projekty na YouTube podle tohoto postupu.

 1. V Motion otevřete projekt, klikněte na tlačítko Sdílet  a zvolte Export Movie (Exportovat film).
 2. Klikněte na rozevírací nabídku Export a zvolte H.264.
 3. Nastavte i další volby, klikněte na Next (Další) a uložte soubor do Macu nebo na jiné místní úložné zařízení.
 4. V Safari nebo jiném webovém prohlížeči se přihlaste do svého účtu na YouTube a nahrajte vytvořený soubor videa.

Přečtěte si o exportování souboru QuickTime v aplikaci Motion.

Sdílení projektu z Compressoru

Pokud používáte Compressor 4.4.3 nebo starší, sdílejte projekty na YouTube podle tohoto postupu.

 1. V Compressoru klikněte na Add File (Přidat soubor), vyberte zdrojový soubor, který chcete sdílet, a klikněte na Add (Přidat).
 2. Pokud je to třeba, klikněte vedle volby Built-In (Vestavěné) na rozbalovací trojúhelník a zvolte Publish to YouTube (Publikovat na Youtube). 
 3. V rozevírací nabídce Location (Umístění) vyberte cílové umístění převedeného souboru a klikněte na OK.
 4. V prostoru dávky vyberte zdrojový soubor.
 5. Zvolte Window (Okno) > Show Inspector (Zobrazit inspektor).
 6. V inspektoru v oblasti Action (Akce) klikněte na rozevírací nabídku When done (Až bude hotovo) a zvolte Do Nothing (Nedělat nic).
 7. Klikněte na Start Batch (Spustit dávku).
 8. V Safari nebo jiném webovém prohlížeči se přihlaste do svého účtu na YouTube a nahrajte vytvořený soubor videa.

Přečtěte si víc o překódování souboru v aplikaci Compressor.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: