Nápověda k používání Fotografií na iCloudu na PC s Windows

Přečtěte si, jak na PC s Windows můžete používat Knihovnu fotografií na iCloudu nebo Můj fotostream, stahovat si fotky a videa, nahrávat je, abyste si je mohli prohlížet na svých zařízeních Apple, případně mazat ty, které už nechcete.

Než začnete

Abyste mohli Fotografie na iCloudu používat na svém PC, budete potřebovat:

Další informace najdete na stránce se systémovými požadavky iCloudu.

Kde najdu fotky a videa nahrané z mého PC do Knihovny fotografií na iCloudu?

své fotky a videa nahrajete z PC do Knihovny fotografií na iCloudu, můžete si je prohlížet a pracovat s nimi na webu iCloud.com a svých zařízeních Apple.

Jak si do svého PC s Windows stáhnu všechny fotky a videa?

Když si na všech zařízeních zapnete Knihovnu fotografií na iCloudu, budou se všechny nové fotky a videa stahovat do vašeho PC automaticky. Anebo si můžete stahovat fotky a videa po jednotlivých rocích.

Kde zjistím stav nahrávání nebo stahování?

Až si stáhnete iCloud pro Windows, budete si ho moct přidat do oznamovací oblasti, kde pak uvidíte průběh nahrávání do iCloudu a stahování z iCloudu. Klikněte na ikonu iCloudu v oznamovací oblasti Windows na vašem PC. Možná bude třeba nejdřív v oznamovací oblasti kliknout na šipku Show hidden icons (Zobrazit skryté ikony).

Co se stahuje automaticky?

Nové fotky a videa se vám budou automaticky stahovat do složky C:\Users\vaše jméno\Obrázky\Fotografie na iCloudu\Stažené položky. Umístění této složky můžete změnit ve volbách Fotografií na iCloudu.

Upravil(a) jsem fotku nebo video na svém zařízení Apple, ale na PC tu změnu nevidím

Knihovna fotografií na iCloudu stáhne vaše fotky do PC s Windows automaticky, ale jen jednou. Pokud upravíte fotku, kterou už na PC máte staženou, upravená verze se vám znovu nestáhne. Chcete-li si upravenou verzi uložit i na PC, můžete si z webu iCloud.com stáhnout jednotlivé fotky a videa, případně stáhnout všechny z konkrétního roku.

 1. Otevřete okno Průzkumníka souborů.
 2. V části Oblíbené klikněte na Fotografie na iCloudu.
 3. Klikněte na Stáhnout fotografie.
 4. Vyberte rok, který chcete stáhnout, a klikněte na Stáhnout.

Pokud na svém PC upravíte nějakou fotku, kterou už máte nahranou v Knihovně fotografií na iCloudu, můžete změnit název jejího souboru, aby se do Knihovny fotografií na iCloudu nahrála znova.

Mám fotky v albu Můj fotostream, ale na ostatních zařízeních se nezobrazují

Pokud jste si na PC přidali fotky do iCloudu, ale ty se vám nezobrazují na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, udělejte tohle:

 1. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na Nastavení > Wi-Fi. Přesvědčte se, že máte zapnutou Wi-Fi a že je vaše iOS zařízení připojené k internetu. Přečtěte si, co dělat, když se nemůžete připojit k Wi-Fi na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.
 2. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud. Zkontrolujte, zda jste přihlášení se stejným Apple ID, které používáte s iCloudem pro Windows.
 3. Otevřete iCloud pro Windows a vedle Fotek klikněte na Volby. Zapněte Můj fotostream.
 4. Zavřete a znova otevřete iCloud pro Windows.
 5. Restartujte počítač.

Když si na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu zapnete Knihovnu fotografií na iCloudu, budou se fotky přidané na PC zobrazovat v albu Všechny fotografie.

Pokud své fotky stále na svých iOS zařízeních nevidíte, zkopírujte je do složky Uploads.

Zkopírování fotek do složky Uploads

Fotky taky můžete zkopírovat z libovolné složky na PC do složky Uploads na iCloudu.

 1. Otevřete okno Průzkumníka souborů (Windows 8 a novější) nebo Průzkumníka Windows (Windows 7).
 2. Otevřete Oblíbené > iCloud Photos.
 3. V jiném okně otevřete složku, ze které chcete fotky do Mého fotostreamu zkopírovat.
 4. Vyberte fotky, které chcete přidat.
 5. Přetáhněte je do složky Uploads ve složce iCloud Photos.

Co se stalo se složkou Můj fotostream?

Album Můj fotostream se automaticky vypne, jakmile si na PC zapnete Knihovnu fotografií na iCloudu. Chcete-li poslat nové fotky na zařízení, na kterých nepoužíváte Knihovnu fotografií na iCloudu, můžete si Můj fotostream znovu zapnout ve volbách Fotografií na iCloudu.

Jestli používáte Knihovnu fotografií na iCloudu a zároveň i Můj fotostream, uvidíte fotky ze svého fotostreamu ve složce Obrázky > Fotografie na iCloudu > Stažené položky.

Jak můžu z Knihovny fotografií na iCloudu mazat fotky a videa?

Fotky a videa můžete mazat tak, že je odeberete v aplikaci Fotky na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, nebo na webuiCloud.com.

Fotky a videa, které smažete na zařízeních Apple nebo na webu iCloud.com, se vám nesmažou z PC. A stejně tak když nějakou fotku nebo video smažete na PC, nesmaže se z vaší Knihovny fotografií na iCloudu.

Nevidím svůj nový komentář ve sdíleném albu, anebo vidím smazané komentáře

Pokud nevidíte své komentáře, které jste právě přidali k fotkám nebo videím ve sdíleném albu, případně pokud vidíte smazané komentáře, řiďte se tímto postupem:

 1. Přesvědčte se, že zařízení je připojené k internetu. Pokud chcete přidat komentář, musíte se připojit k internetu.
 2. Podívejte se na stránku se stavem systémů, zda právě neprobíhá výpadek služby Fotografie (Photos).
 3. Podívejte se, jestli se na iOS zařízení zobrazuje stejný počet komentářů jako na Macu nebo PC.

Pokud jste připojení k internetu a fotka nebo video mají na různých zařízeních odlišný počet komentářů, postupujte následovně:

 1. Otevřete iCloud pro Windows. 
 2. Vedle možnosti Fotografie klikněte na Volby a zrušte výběr možnosti Sdílení fotografií na iCloudu.
 3. Klikněte na OK > Použít.
 4. Počkejte zhruba minutu a potom znovu klikněte na Volby.
 5. Vyberte Sdílení fotografií na iCloudu > OK > Použít.
 6. Otevřete Můj fotostream.
 7. Dvakrát klikněte na sdílené album a pak klikněte na Komentáře.
 8. Zkontrolujte komentáře u fotky nebo videa.

Jak Knihovna fotografií na iCloudu zachází z fotkami ve formátu RAW?

Knihovna fotografií na iCloudu ponechává fotky v původním RAW formátu s vloženou miniaturou ve formátu JPEG. Na Macu si pak můžete prohlížet jejich miniatury, případně si fotky stáhnout do Macu nebo PC a tam je upravit.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: