Informace o Asistentovi Wi-Fi

V iOS 9 a novějším můžete pomocí Asistenta Wi-Fi automaticky přepínat připojení na mobilní data, když máte špatné Wi-Fi připojení. 

Jak Asistent Wi-Fi funguje

Díky Asistentovi Wi-Fi můžete zůstat připojení k internetu, i když budete mít špatné Wi-Fi připojení. Například když při používání Safari budete mít špatné připojení k Wi-Fi a nepůjde načíst webovou stránku, aktivuje se Asistent Wi-Fi a automaticky přepne připojení na mobilní data, aby se stránka načetla. Asistenta Wi-Fi můžete používat s většinou aplikací včetně Safari, Apple Music, Mailu, Map a dalších. 

Když je Asistent Wi-Fi aktivní, uvidíte na stavovém řádku zařízení ikonu mobilních dat.

Protože se při špatném Wi-Fi připojení bude zařízení k internetu připojovat přes mobilní data, můžete spotřebovávat víc mobilních dat. Pro většinu uživatelů by to ale proti předchozímu využití mělo představovat nárůst jen o malé procento. Pokud máte ohledně využívání dat otázky, přečtěte si, jak spravovat mobilní data, nebo kontaktujte podporu Apple.

Asistenta Wi-Fi jde používat na každém iOS zařízení s iOS 9 nebo novějším kromě těchto modelů: iPhone 4s, iPad 2 Wi-Fi+Cellular, iPad (3. generace) Wi-Fi+Cellular a iPad mini (1. generace) Wi-Fi+Cellular. 

Zapnutí nebo vypnutí Asistenta Wi-Fi

Asistent Wi-Fi je ve výchozím nastavení zapnutý. Pokud nechcete, aby iOS zařízení se špatným Wi-Fi připojením zůstávalo připojené k internetu, můžete Asistenta Wi-Fi vypnout. Přejděte do Nastavení > Mobilní sítě nebo Nastavení > Mobilní data. Posuňte zobrazení dolů a klepněte na přepínač Asistent Wi-Fi.

 

Další informace

  • Asistent Wi-Fi nebude automaticky přepínat připojení na mobilní data, pokud právě používáte datový roaming.
  • Asistent Wi-Fi pracuje, jen když aplikace běží na popředí. Kvůli stahování obsahu na pozadí se neaktivuje.
  • Asistent Wi-Fi se neaktivuje v některých aplikacích jiných výrobců, které streamují zvuk a video nebo stahují přílohy, například v e-mailových aplikacích. Takové aplikace by totiž mohly spotřebovávat velké objemy dat.
Datum zveřejnění: