Používání mobilních dat na iPhonu nebo iPadu

Zjistěte, kolik mobilních dat jste využili a jak se dají mobilní data zapnout nebo vypnout pro všechny nebo jenom jednotlivé aplikace.

Obrázek s nastavením mobilních dat. 

Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat

Mobilní data zapnete nebo vypnete v Nastaveních, v části Mobilní data. Obrazovku Nastavení > Mobilní data najdete na iPhonu i na iPadu.

V závislosti na operátorovi a zařízení můžete mít i další možnosti uvedené v části Volby dat:

  • Povolit LTE, 4G nebo 3G: Můžete si vybrat, jaký typ síťového připojení chcete použít pro hlas a data. Zjistěte více o těchto možnostech. Přečtěte si o možnostech dat s 5G na iPhonu nebo iPadu.
  • Zapnout nebo vypnout hlasový roaming: V CDMA sítích můžete vypnout hlasový roaming, pokud nechcete platit za používání sítí jiných operátorů.
  • Zapnout nebo vypnout datový roaming: V zahraničí můžete vypnout datový roaming, aby vám nebyly účtovány poplatky za roaming. Pokud máte mezinárodní datový tarif, pravděpodobně nemusíte datový roaming vypínat. Přečtěte si víc o používání iPhonu nebo iPadu v zahraničí.

V závislosti na operátorovi se může datový roaming používat i při cestování v rámci jedné země. Bližší informace o tom, jak funguje váš datový roaming nebo jiná nastavení mobilních dat, vám sdělí operátor. Mobilní data se dají vypnout nebo zapnout u každé aplikace a služby zvlášť. Tím nastavíte, které aplikace a služby se můžou připojovat k internetu přes mobilní síť. Aplikace se zapnutými mobilními daty budou používat mobilní datové připojení, když nebude k dispozici Wi-Fi. V důsledku toho vám můžou být za používání některých funkcí a služeb s mobilními daty účtovány poplatky. Další informace o případných poplatcích vám sdělí váš operátor.


Obrázek s nastavením využívání mobilních dat. 

Jak zjistit, kolik dat využíváte

Využití mobilních dat najdete v části Nastavení > Mobilní data nebo Nastavení > Mobilní data. Obrazovku Nastavení > Mobilní data najdete na iPhonu i na iPadu.

  • Sjeďte dolů a podívejte se, které aplikace využívají mobilní data. Pokud nechcete, aby nějaká aplikace využívala mobilní data, můžete je pro tuto danou aplikaci vypnout. Když jsou mobilní data vypnutá, aplikace používají pro přenos dat jenom Wi-Fi.
  • Jestli se chcete podívat, kolik mobilních dat spotřebují jednotlivé systémové služby, přejděte do Nastavení > Mobilní data nebo Nastavení > Mobilní data. V seznamu pod položkou Mobilní data pak klepněte na Systémové služby. U systémových služeb se mobilní data nedají jednotlivě zapínat a vypínat.
  • U každé aplikace se můžete podívat na statistiky využití za aktuální období nebo zobrazit statistiku pro aplikace, které používaly data při roamingu. Pokud chcete tyto statistiky resetovat, přejděte na Nastavení > Mobilní data nebo Nastavení > Mobilní data a klepněte na Resetovat statistiky.
  • Když používáte iPhone se dvěma SIM kartami, můžete vidět, kolik mobilních dat jste použili s vybraným číslem pro mobilní data.

Chcete-li získat co nejpřesnější informace o využití mobilních dat v aktuálním období, obraťte se na svého operátora. 


Nápověda

  • Přečtěte si, co dělat, když se stále nemůžete připojit k mobilní síti.
  • Pokud máte účet Exchange ActiveSync, možná bude využívat mobilní data i v případě, že je u Mailu nebo Kalendáře vypnete. Jestli se chcete podívat, kolik mobilních dat váš účet Exchange ActiveSync spotřebuje, přejděte do Nastavení > Mobilní data > Systémové služby.
  • Pokud máte zapnutou volbu Asistent Wi-Fi, bude telefon automaticky přepínat na mobilní data, když bude mít špatné Wi-Fi připojení. Asistent Wi-Fi je ve výchozím nastavení zapnutý. Může způsobovat vyšší spotřebu mobilních dat, což může v závislosti na vašem datovém tarifu vést k dalším poplatkům. Asistenta Wi-Fi si v Nastaveních můžete vypnout. Další informace najdete v článku Informace o Asistentovi Wi-Fi.
Datum zveřejnění: