Příprava na požadavky nástrojů NetBoot, NetInstall a NetRestore v OS X El Capitan

Tyto informace jsou určené pro správce podnikových sítí, kteří plánují použít obraz disku NetBoot nebo vzdáleně instalovat El Capitan pomocí NetInstallu nebo jiného obrazového nástroje.

Vyberte síťový obraz disku

V OS X El Capitanu můžete obraz disku NetBoot, NetInstall nebo NetRestore, ze kterého budete Mac spouštět, vybrat pomocí následujících metod:

 • Pomocí panelu předvoleb Startovací disk: Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Startovací disk.
 • Pomocí Správce spouštění: Při spouštění podržte klávesu Alt.
 • Podržením klávesy N při spouštění, čímž použijete výchozí obraz na NetBoot serveru.

Přidání důvěryhodného NetBoot serveru

Funkce Ochrana integrity systému v OS X El Capitanu vyžaduje, abyste na Macu přidali důvěryhodný NetBoot server. Můžete to udělat pomocí akce Bless NetBoot Server (Požehnat NetBoot serveru) v nástroji System Image Utility nebo příkazem bless v příkazovém řádku.

Používání akce Bless NetBoot Server

Akci Bless NetBoot Server (Požehnat NetBoot serveru) použijte při vytváření obrazu NetInstall nebo NetRestore. 

 1. K akci Bless NetBoot Server se dostanete kliknutím na tlačítko Customize (Přizpůsobit) v nástroji System Image Utility. Akce vyžaduje, abyste daný obraz autorizovali zadáním IP adresy NetBoot serveru.
 2. Zkopírujte obraz na svůj NetBoot server.
 3. Na klientském Macu pak tento obraz spusťte pomocí jedné z výše uvedených metod.
 4. Až obraz nasadíte do Macu, pomocí příkazu bless vyberte autorizovaný síťový obraz disku.

Používání příkazového řádku

Pokud nechcete používat akci akci Bless NetBoot Server, můžete místo toho použít tento postup.

 1. Spusťte počítač ze Zotavení OS X: při spouštění Macu podržte klávesy Command-R.
 2. V nabídce Utility vyberte Terminál.
 3. Zadáním následujícího příkazu do Terminálu přidejte důvěryhodný server: Místo údaje address napište IP adresu NetBoot serveru.

  csrutil netboot add address

 4. Stiskněte Enter.
 5. V nabídce Apple vyberte Restartovat. Teď už můžete pomocí příkazu bless vybrat síťový obraz disku.

Chcete-li NetBoot serveru přestat důvěřovat nebo se chcete podívat na seznam důvěryhodných serverů:

 • Zadáním následujícího příkazu řeknete Macu, aby NetBoot serveru přestal důvěřovat. Místo údaje address napište IP adresu NetBoot serveru nebo index daného obrazu.

  csrutil netboot remove address

 • Zadáním následujícího příkazu zobrazíte seznam NetBoot serverů, které můžete používat s příkazem bless. V tomto případě není nutné spouštět počítač ze Zotavení OS X.

  csrutil netboot list
Datum zveřejnění: