Používání dvou aplikací pro Mac vedle sebe ve Split View

Split View v OS X El Capitanu a novějším umožňuje vyplnit obrazovku Macu dvěma aplikacemi, aniž byste museli ručně přesouvat okna a měnit jejich velikost. 

Vstup do Split View

  1. Podržte tlačítko celé obrazovky  v levém horním rohu okna.
  2. Zatímco tlačítko držíte, okno se zmenší a můžete ho přetáhnout na levou nebo pravou stranu obrazovky.
  3. Uvolněte tlačítko a klikněte na další okno, které chcete používat vedle prvního okna.

I okno, které už máte v celoobrazovkovém pohledu, můžete snadno zobrazit na stejné obrazovce vedle jiného okna. Jednoduše otevřete Mission Control a přetáhněte okno na miniaturu celoobrazovkového okna v pruhu nahoře na obrazovce.

Aplikace, které pro aktivaci Split View potřebují víc místa na obrazovce, můžou zobrazit zprávu, že nejsou k dispozici v zobrazení na celou obrazovku. Pokud na obrazovce potřebujete víc místa pro aplikace, zvažte přepnutí na vyšší rozlišení.V aplikacích, které Split View vůbec nepodporují, se místo tlačítka celé obrazovky  bude zobrazovat tlačítko přiblížení  .

Pokud se podržením tlačítka celé obrazovky nezapne zobrazení Split View, přejděte do nabídky Apple > Předvolby systému, klikněte na Mission Control a zkontrolujte, jestli je vybraná volba „Monitorům jsou přiřazeny samostatné plochy“.

Práce ve Split View

Ve Split View můžete používat obě aplikace vedle sebe, aniž by vás rozptylovaly jiné aplikace.

  • Okno, ve kterém chcete pracovat, vyberete kliknutím kamkoli v daném okně. 
  • Řádek nabídek zobrazíte přesunutím ukazatele na horní okraj obrazovky.
  • Pozice oken vyměníte přetažením okna na druhou stranu.
  • Šířku okna změníte přetažením svislé čáry mezi okny.
  • Do jiných aplikací na ploše přejdete pomocí Mission Control nebo Multi-Touch gestem přejetí čtyřmi prsty po trackpadu doleva nebo doprava.

Ukončení Split View

  1. Přesunutím ukazatele na horní okraj obrazovky zobrazte tlačítka okna a klikněte na tlačítko celé obrazovky  .
  2. Druhé okno zůstane v celoobrazovkovém pohledu. Přejdete do něj pomocí Mission Control nebo Multi-Touch gestem přejetí čtyřmi prsty po trackpadu doleva nebo doprava.
Datum zveřejnění: