Šifrování startovacího disku Macu pomocí FileVaultu

Šifrování celého disku FileVault (FileVault 2) používá šifrování XTS-AES-128 s 256bitovým klíčem k ochraně informací na spouštěcím disku před neoprávněným přístupem.

 

Zapnutí a nastavení FileVaultu

FileVault 2 je k dispozici v OS X Lionu a novějším. Když je FileVault zapnutý, Mac bude vždy vyžadovat přihlášení a zadání hesla k vašemu účtu. 

 1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na Zabezpečení a soukromí.
 2. Klikněte na panel FileVault.
 3. Klikněte na zámek a zadejte jméno a heslo správce.
 4. Klikněte na Zapnout FileVault.

Pokud mají na Macu účty i jiní uživatelé, zobrazí se zpráva, že každý z nich bude muset zadávat své heslo, aby mohl disk odemknout. Pro každého uživatele klikněte na Povolit uživatele a zadejte jeho heslo. Uživatelské účty vytvořené po zapnutí FileVaultu se povolí automaticky.

Zvolte jednu z možností odemčení disku a obnovení hesla pro případ, že zapomenete heslo:  

 • Používáte-li OS X Yosemite nebo novější, můžete k odemčení disku a obnovení hesla použít také svůj účet iCloud.*
 • Pokud používáte OS X Mavericks, můžete si klíč zotavení pro FileVault uložit u Applu a zabezpečit ho pomocí tří bezpečnostních otázek. Zvolte odpovědi, které si určitě zapamatujete.*
 • Pokud nechcete použít zotavení FileVaultu z iCloudu, můžete vytvořit místní klíč zotavení. Klíč si uložte na bezpečné místo – a jinam než na zašifrovaný startovací disk. 

Když ztratíte heslo k účtu i klíč zotavení FileVaultu, nebudete se k Macu moct přihlásit ani se nedostanete k datům na startovacím disku.

Šifrování probíhá na pozadí, když je Mac probuzený a připojený k napájení. Mac během něj můžete normálně používat. Průběh se zobrazuje na panelu FileVault v předvolbách Zabezpečení a soukromí. Všechny nově vytvořené soubory se automaticky zašifrují během ukládání na startovací disk.

Jakmile dokončíte nastavení FileVaultu a restartujete Mac, budete muset heslem svého účtu odemknout startovací disk, aby se Mac spustil. FileVault vyžaduje přihlášení při každém zapnutí Macu a žádnému uživateli nedovoluje automatické přihlašování.

Obnovení hesla nebo změna klíče zotavení pro FileVault

Pokud zapomenete heslo ke svému účtu nebo pokud přestane fungovat, mělo by být možné heslo obnovit.

Jestli chcete změnit klíč zotavení, pomocí kterého se šifruje váš startovací disk, vypněte FileVault v předvolbách Zabezpečení a soukromí. Pak můžete FileVault znovu zapnout, čímž vygenerujete nový klíč a ukončíte platnost všech starších.

Vypnutí FileVaultu

Pokud už nechcete mít startovací disk zašifrovaný, můžete si FileVault vypnout:

 1. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na možnost Zabezpečení a soukromí.
 2. Klikněte na panel FileVault.
 3. Klikněte na zámek a zadejte jméno a heslo správce.
 4. Klikněte na Vypnout FileVault.

Dešifrování probíhá na pozadí, když je Mac probuzený a připojený k napájení. Mac během něj můžete normálně používat. Průběh se zobrazuje na panelu FileVault v předvolbách Zabezpečení a soukromí. 

Další informace

 • Přečtěte si, jak vytvořit a nasadit klíč zotavení FileVault pro Macy ve vaší společnosti, škole nebo jiné instituci.
 • Pokud používáte FileVault v Mac OS X Snow Leopardu, můžete přechodem na OS X Lion nebo novější upgradovat na FileVault 2. Po upgradu OS X otevřete předvolby FileVaultu a upgradujte ho podle pokynů na obrazovce.
 • Pokud na startovacím disku používáte oddíly RAID nebo nestandardní oddíly Boot Campu, může to systému OS X bránit v instalaci systému pro zotavení. Bez systému pro zotavení nebude FileVault moci startovací disk zašifrovat. Další informace.

* Pokud uložíte svůj klíč zotavení u Applu nebo do účtu iCloud, nelze poskytnout záruku, že vám ho Apple bude moci vydat v případě jeho zapomenutí nebo ztráty. AppleCare a iCloud nepodporují všechny jazyky a oblasti. Ne všechny oblasti, kde je dostupná podpora AppleCare, nabízejí podporu v místním jazyce. Pokud máte na Macu nastavený jazyk, který AppleCare nepodporuje, může se stát, že po zapnutí FileVaultu a uložení klíče na serverech Apple (jen v OS X Mavericks) budou vaše bezpečnostní otázky a odpovědi v jazyce, který AppleCare nepodporuje.

Datum zveřejnění: