Používání braillského řádku Handy Tech Braille Star 40 s VoiceOverem

Při používání braillského řádku Handy Tech Braille Star 40 s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy zařízení.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Aktivace klávesy Smazat Levá klávesa nahoru + levá klávesa dolů
Aktivace klávesy Return Pravá klávesa nahoru + pravá klávesa dolů

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Panoramování Braillova písma doleva Levá klávesa nahoru nebo pravá klávesa nahoru
Panoramování Braillova písma doprava Levá klávesa dolů + pravá klávesa dolů

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: