Při objednávání produktů ve Fotkách nebo iPhotu se zobrazuje upozornění

Když je rozlišení fotky moc nízké pro kvalitní tisk nebo když popisek přesahuje její okraje, zobrazí se ve Fotkách nebo iPhotu výstražná ikona nebo zpráva. Zvolte menší velikost tisku nebo upravte popisek.

Informace o upozorněních na kvalitu fotek

Obrázky, u kterých se zobrazuje výstražná ikona nebo zpráva podobná níže uvedeným příkladům, mají pro zvolený rozměr příliš nízké rozlišení bitmapy a při tisku mohou být zubaté nebo rozostřené.

Tomuto problému se dá předejít výběrem menší velikosti tisku.

Upozornění na fotku v nízkém rozlišení:

Ikona upozornění na fotku v nízkém rozlišení:

Upozornění můžete odstranit tak, že při navrhování knihy na stránce použijete větší počet obrázků, čímž se zmenší jejich velikost. Pokud jste použili oříznutou fotku, obnovením původní verze se obrázek zvětší, a upozornění tak může zmizet. 

Při vytváření knih, přání nebo kalendářů v iPhotu '11 se upozornění na nízké rozlišení nezobrazuje. Upozornění se zobrazují jenom tehdy, když mají fotky v objednávkách tisku nedostatečné rozlišení.

Doporučená minimální rozlišení

Pro kvalitní výtisky Apple doporučuje níže uvedená minimální rozlišení. Vyšší rozlišení v daném rozměru obecně povedou ke kvalitnějším výtiskům.

Severní Amerika

Velikost tisku a minimální velikost rozlišení bitmapy:

 • 4 × 6 palců: 600 × 900 pixelů
 • 5 × 7 palců: 750 × 1050 pixelů
 • Peněženka: 300 × 450 pixelů
 • 8 × 10 palců: 1200 × 1500 pixelů
 • 16 × 20 palců: 1600 × 2000 pixelů
 • 20 × 30 palců: 1600 × 2400 pixelů

Evropa

Velikost tisku a minimální velikost rozlišení bitmapy:

 • 10 × 15 cm: 600 × 900 pixelů
 • 13 × 18 cm: 750 × 1050 pixelů
 • 5 × 8 cm: 300 × 450 pixelů
 • 15 × 20 cm: 900 × 1200 pixelů
 • 20 × 25 cm: 1200 × 1500 pixelů
 • 20 × 30 cm: 1500 × 1800 pixelů

Japonsko

Velikost tisku a minimální velikost rozlišení bitmapy:

 • L (127 × 89 mm): 750 × 526 pixelů
 • KG (152 × 102 mm): 900 × 600 pixelů
 • 2L (178 × 127 mm): 1050 × 750 pixelů
 • 6P (254 × 203 mm): 1500 × 750 pixelů
 • A4 (297 × 210 mm): 1754 × 1240 pixelů
 • 4P (305 × 254 mm): 1800 × 1500 pixelů

Austrálie a Nový Zéland

Velikost tisku a minimální velikost rozlišení bitmapy:

 • 4 × 6 palců: 600 × 900 pixelů
 • 5 × 7 palců: 750 × 1050 pixelů
 • 4x (2,5 × 3,5 palců): 375 × 525 pixelů
 • 8 × 10 palců: 1200 × 1500 pixelů
 • 16 × 20 palců: 1600 × 2000 pixelů
 • 20 × 30 palců: 1600 × 2400 pixelů

Singapur

Velikost tisku a minimální velikost rozlišení bitmapy:

 • 4R (4 × 6 palců): 600 × 900 pixelů
 • 4D (4,5 × 6 palců): 675 × 900 pixelů
 • 5R (5 × 7 palců): 750 × 1050 pixelů
 • 4x2R (2,5 × 3,5 palců): 375 × 525 pixelů
 • 8R (8 × 10 palců): 1200 × 1500 pixelů
 • 16 × 20 palců: 1600 × 2000 pixelů
 • 20 × 30 palců: 1600 × 2400 pixelů

Hongkong

Velikost tisku a minimální velikost rozlišení bitmapy:

 • 3R (3,5 × 5 palců): 525 × 750 pixelů
 • 4R (4 × 6 palců): 600 × 900 pixelů
 • 4D (4,5 × 6 palců): 675 × 900 pixelů
 • 5Y (5 × 7 palců): 750 × 1050 pixelů
 • 4x2R (2,5 × 3,5 palců): 375 × 525 pixelů
 • 8R (8 × 10 palců): 1200 × 1500 pixelů
 • 16 × 20 palců: 1600 × 2000 pixelů
 • 20 × 30 palců: 1600 × 2400 pixelů

Informace o upozorněních na přesahující text nebo popisky

Ikona upozornění vedle textu nebo popisku znamená, že text přesahuje dané okraje. Upozornění se taky zobrazí při objednávání knihy, přání nebo kalendáře s textem, který přesahuje okraje.

Upozornění na přesahující text:

Ikona upozornění na přesahující text:

 

Velikost textu záleží na zvoleném rozvržení, ale máte dvě možnosti, jak dosáhnout toho, aby se vešel na místo:

Zkuste jiné písmo

Před smazáním textu zkuste použít jiné písmo. Mnoho písem má různé specifikace řádkování a rozestupů znaků. Například 11,8bodové písmo Chicago bude zabírat víc místa než 11,8bodové písmo Helvetica. Pamatujte, že změna textu na jednom místě změní všechny ostatní texty stejného typu (popisek, nadpis, podnadpis).

Změna písma:

 1. Vyberte veškerý text v textovém poli.
 2. Na řádku nabídek zvolte Úpravy > Písmo > Zobrazit písma.
 3. V okně Písmo vyberte nové písmo nebo velikost textu.

Smažte text

Pokud změna písma problém nevyřeší, zkuste text popisku zkrátit.

Rozměry popisku jsou předdefinované, takže nejsou k dispozici žádné posuvníky umožňující zobrazení dalšího textu. Po odstranění viditelného textu se zobrazí ten zbývající. Celý text odstraníte, když ho vyberete a stisknete Delete. Pak můžete přidat kratší popisek.

Datum zveřejnění: