Změna velikosti knihovny Fotek tak, aby se vešla do Knihovny fotografií na iCloudu

Pokud vaše knihovna aplikace Fotky zabírá víc místa, než kolik ho máte na iCloudu k dispozici, můžete si navýšit úložiště iCloudu, nebo na Macu provést pár změn.

Při založení účtu iCloudu automaticky dostanete 5 GB volného úložného prostoru na zálohy iOS, fotky, videa, dokumenty a aplikace. Máte-li zapnutou Knihovnu fotografií na iCloudu, aplikace Fotky vám dá vědět, když bude potřeba víc místa k odeslání knihovny na iCloud.

Víc místa na iCloudu získáte buď přechodem na vyšší tarif, nebo provedením některé z následujících akcí. Tarify začínají na 50 GB za 25 Kč měsíčně a nejvyšší tarif nabízí 2 TB za 249 Kč měsíčně.

Zmenšení velikosti knihovny Fotek

Velikost své knihovny Fotek můžete zmenšit vyexportováním fotek a videí, které nepotřebujete nebo nechcete. 

  1. Vyberte tyto položky ve Fotkách. Zvolte Soubor > Exportovat a postupujte podle pokynů.
  2. Vyexportované položky smažte. Potom vyberte Soubor > Zobrazit nedávno smazané a klikněte na Smazat vše, čímž položky z knihovny smažete natrvalo.

Vytvoření nové knihovny fotografií

Můžete si vytvořit novou knihovnu aplikace Fotky, kterou pak budete používat s Knihovnou fotografií na iCloudu. Nezapomeňte tuto knihovnu nastavit jako systémovou knihovnu fotografií.

  1. Podržte klávesu Alt a otevřete Fotky.
  2. Klikněte na Vytvořit novou.
  3. Importováním obsahu z předchozí knihovny vytvořte novou, menší knihovnu.

Rozdělení knihovny v Aperture

Jestli používáte Aperture, můžete v něm svou knihovnu iPhota nebo Aperture rozdělit, a vytvořit tak menší knihovnu pro používání s Knihovnou fotografií na iCloudu. 

  1. Otevřete knihovnu fotografií v Aperture.
  2. Vyberte obsah, který chcete vyexportovat jako novou knihovnu. 
  3. Vyberte File (Soubor) > Export (Exportovat) > Items as New Library (Položky jako novou knihovnu).

Po skončení exportu můžete tuto novou knihovnu Aperture přenést do Fotek a zapnout Knihovnu fotografií na iCloudu.

Datum zveřejnění: