Změna velikosti knihovny Fotek pro uložení do Fotek na iCloudu

Pokud vaše knihovna aplikace Fotky zabírá víc místa, než kolik ho máte na iCloudu k dispozici, můžete si navýšit úložiště iCloudu, nebo na Macu provést pár změn.

Při založení účtu iCloudu automaticky dostanete 5 GB volného úložného prostoru na zálohy iOS, fotky, videa, dokumenty a aplikace. Když zapnete Fotky na iCloudu, aplikace Fotky vám dá vědět, když bude potřeba víc místa k uložení vaší knihovny.

Víc místa na iCloudu získáte buď přechodem na vyšší tarif, nebo provedením některé z následujících akcí. Tarify začínají na 50 GB za 25 Kč měsíčně a nejvyšší tarif nabízí 2 TB za 249 Kč měsíčně.

Zmenšení velikosti knihovny Fotek

Velikost své knihovny Fotek můžete zmenšit vyexportováním fotek a videí, které nepotřebujete nebo nechcete. 

  1. Vyberte tyto položky ve Fotkách. Zvolte Soubor > Exportovat a postupujte podle pokynů.
  2. Vyexportované položky smažte. Na bočním panelu Fotek klikněte na Nedávno smazané. Pak kliknutím na Smazat vše trvale smažete všechny položky odstraněné z knihovny a zmenšíte její velikost.

Vytvoření nové knihovny fotografií

Můžete si vytvořit novou knihovnu Fotek, kterou pak budete používat s Fotkami na iCloudu. Nezapomeňte tuto knihovnu nastavit jako systémovou knihovnu fotografií.

  1. Podržte klávesu Alt a otevřete Fotky.
  2. Klikněte na Vytvořit novou.
  3. Importováním obsahu z předchozí knihovny vytvořte novou, menší knihovnu.

Rozdělení knihovny v Aperture

Pokud používáte Aperture, můžete knihovnu rozdělit a vytvořit menší knihovnu pro použití v aplikaci Fotky a ve službě Fotky na iCloudu. 

  1. Otevřete knihovnu fotografií v Aperture.
  2. Vyberte obsah, který chcete vyexportovat jako novou knihovnu. 
  3. Vyberte File (Soubor) > Export (Exportovat) > Items as New Library (Položky jako novou knihovnu).

Po skončení exportu můžete tuto novou knihovnu Aperture migrovat do Fotek a zapnout Fotky na iCloudu.

Datum zveřejnění: