Určení systémové knihovny fotografií v aplikaci Fotky

Máte-li na Macu víc knihoven fotografií, můžete si vybrat, kterou knihovnu chcete použít pro Fotky na iCloudu, Sdílená alba a Můj fotostream.

iCloud a systémová knihovna fotografií

Fotky na iCloudu, Sdílená alba a Můj fotostream můžete používat jen se systémovou knihovnou fotografií. Pokud si ve Fotkách vyberete jinou knihovnu, ale neurčíte ji jako systémovou, bude panel iCloud v Předvolbách systému neaktivní.

Předvolby Fotek na iCloudu

Pokud chcete s iCloudem použít jinou knihovnu, změňte systémovou knihovnu fotografií podle pokynů v další části.


Určení systémové knihovny fotografií

Když určíte novou knihovnu fotografií jako systémovou a potom zapnete Fotky na iCloudu, fotky a videa z nové knihovny se sloučí s těmi, které už máte ve Fotkách na iCloudu uložené. Všechny fotografie a videa z iCloudu se navíc do zařízení znovu stáhnou.

  1. Ukončete aplikaci Fotky.
  2. Podržte klávesu Alt a otevřete Fotky. Jedna z knihoven už bude určena jako NázevKnihovny (systémová knihovna fotografií). 
  3. Vyberte knihovnu, kterou chcete určit jako systémovou.
  4. Až Fotky tuto knihovnu otevřou, vyberte na řádku nabídek Fotky > Předvolby.
  5. Klikněte na kartu Obecné.
  6. Klikněte na tlačítko Použít jako systémovou knihovnu fotografií.
    Pokud je volba Použít jako systémovou knihovnu fotografií zašedlá, je aktuální knihovna jako systémová knihovna fotografií již nastavena.
    Karta Obecné v Předvolbách aplikace Fotky zobrazující aktivní tlačítko Použít jako systémovou knihovnu fotografií.

Pokud v aplikaci Fotky otevřete další knihovnu, ale neurčíte ji jako systémovou knihovnu fotografií, ostatní aplikace budou i nadále používat fotky z původní systémové knihovny. Chcete-li se podívat, kterou knihovnu fotografií máte nastavenou jako systémovou, podržte při spouštění Fotek klávesu Alt.


Potřebujete další pomoc?

Pokud máte stále problémy s Fotkami, kontaktujte podporu Apple.

Datum zveřejnění: