Určení systémové knihovny fotografií v aplikaci Fotky

Máte-li na Macu víc knihoven fotografií, můžete jednu z nich označit za takzvanou systémovou knihovnu fotografií. Systémová knihovna fotografií je jediná knihovna, kterou je možné používat s funkcemi Knihovna fotografií na iCloudu, Sdílení fotografií na iCloudu a Můj Fotostream.

Fotky ze systémové knihovny fotografií jsou dostupné v aplikacích jako iMovie, Pages nebo Keynote. Přes iTunes je pak můžete synchronizovat s dalšími zařízeními a Apple TV. Chcete-li některou ze svých fotek chtít použít jako obrázek na ploše nebo spořič obrazovky, musíte ji napřed nahrát do systémové knihovny fotografií a potom vybrat v Předvolbách systému.

Máte-li jenom jednu knihovnu, bere se jako systémová knihovna. Jinak se jako systémová knihovna fotografií bere ta, kterou jako první vytvoříte nebo otevřete v aplikaci Fotky. Pokud máte více než jednu knihovnu, možná budete muset systémovou knihovnu fotografií určit ručně, aby se ostatní aplikace dostaly k fotkám a videím, které v nich chcete používat. 

Systémovou knihovnu fotografií určíte takto:

  1. Zavřete Fotky.
  2. Podržte klávesu Alt a otevřete Fotky. Jedna z knihoven už bude označena jako NázevKnihovny (systémová knihovna fotografií). 
  3. Vyberte knihovnu, kterou chcete určit jako systémovou.
  4. Až Fotky tuto knihovnu otevřou, vyberte na řádku nabídek Fotky > Předvolby.
  5. Klikněte na kartu Obecné.
  6. Klikněte na tlačítko Použít jako systémovou knihovnu fotografií.

Pokud v aplikaci Fotky otevřete druhou nebo další knihovnu, ale neurčíte ji jako systémovou knihovnu fotografií, ostatní aplikace budou i nadále používat fotky z původní systémové knihovny. Chcete-li se podívat, kterou knihovnu fotografií máte nastavenou jako systémovou, podržte při spouštění Fotek klávesu Alt.

iCloud a systémová knihovna fotografií

Knihovnu fotografií na iCloudu, Sdílení fotek na iCloudu a album Můj fotostream je možné používat jen se systémovou knihovnou fotografií. Pokud si ve Fotkách vyberete jinou knihovnu, ale neurčíte ji jako systémovou, bude panel iCloud v Předvolbách systému neaktivní: 

Když určíte novou systémovou knihovnu fotografií a potom si zapnete Knihovnu fotografií na iCloudu, fotky a videa z nové knihovny se sloučí s těmi, které už máte v Knihovně fotografií na iCloudu uložené. Jestli chcete obsah obou knihoven ponechat zvlášť, nezapínejte si Knihovnu fotografií na iCloudu s více než jednou knihovnou z aplikace Fotky.

Datum zveřejnění: