Určení systémové knihovny fotografií v aplikaci Fotky

Máte-li na Macu víc knihoven fotografií, můžete jednu z nich označit jako takzvanou systémovou knihovnu fotografií. Systémová knihovna fotografií je jediná knihovna, kterou je možné používat s Fotkami na iCloudu, Sdílenými alby a službou Můj Fotostream.

Fotky ze systémové knihovny fotografií jsou dostupné v aplikacích jako iMovie, Pages nebo Keynote. Můžete je také synchronizovat s iOS zařízeními a zobrazit je na Apple TV. Chcete-li některou ze svých fotek použít jako obrázek na ploše nebo spořič obrazovky, musíte ji napřed nahrát do systémové knihovny fotografií, pak teprve ji budete moct vybrat v Předvolbách systému.

Máte-li jenom jednu knihovnu, je automaticky systémová. Jinak se jako systémová knihovna fotografií bere ta, kterou jako první vytvoříte nebo otevřete v aplikaci Fotky. Pokud máte více než jednu knihovnu, bude třeba systémovou knihovnu fotografií určit ručně, aby se ostatní aplikace dostaly k fotkám a videím, které v nich chcete používat. 

Systémovou knihovnu fotografií určíte takto:

  1. Zavřete Fotky.
  2. Podržte klávesu Alt a otevřete Fotky. Jedna z knihoven už bude označena jako NázevKnihovny (systémová knihovna fotografií). 
  3. Vyberte knihovnu, kterou chcete určit jako systémovou.
  4. Až Fotky tuto knihovnu otevřou, vyberte na řádku nabídek Fotky > Předvolby.
  5. Klikněte na kartu Obecné.
  6. Klikněte na tlačítko Použít jako systémovou knihovnu fotografií.

Pokud v aplikaci Fotky otevřete druhou nebo další knihovnu, ale neurčíte ji jako systémovou knihovnu fotografií, ostatní aplikace budou i nadále používat fotky z původní systémové knihovny. Chcete-li se podívat, kterou knihovnu fotografií máte nastavenou jako systémovou, podržte při spouštění Fotek klávesu Alt.

iCloud a systémová knihovna fotografií

Fotky na iCloudu, Sdílená alba a Můj Fotostream můžete používat jen se systémovou knihovnou fotografií. Pokud si ve Fotkách vyberete jinou knihovnu, ale neurčíte ji jako systémovou, bude panel iCloud v Předvolbách systému neaktivní: 

Když určíte novou knihovnu fotografií jako systémovou a potom zapnete Fotky na iCloudu, fotky a videa z nové knihovny se sloučí s těmi, které už máte ve Fotkách na iCloudu uložené. Pokud chcete obsah obou knihoven ponechat zvlášť, nezapínejte Fotky na iCloudu pro více než jednu knihovnu aplikace Fotky.

Datum zveřejnění: