Co když vám nefunguje aplikace Najít přátele

S iCloudem a aplikací Najít přátele na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Apple Watch snadno zjistíte polohu svých přátel a členů rodiny.

Pokud na zařízení používáte iOS 13 a novější, můžete svou polohu sdílet s přáteli a rodinou v aplikaci Najít. Jestli máte Apple Watch s watchOS 6, použijte aplikaci Najít lidi.

Pokud potřebujete pomoc, zkuste nejdřív tento postup:

 1. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi aplikace Najít přátele staženou z App Storu, že na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch používáte iOS 8 až 12 a na Apple Watch používáte watchOS 3 až 5.
 2. V případě problémů nejprve na stránce System Status zkontrolujte, zda je služba Najít přátele dostupná.
 3. Zkuste na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nuceně ukončit aplikaci Najít přátele. Chvíli počkejte a otevřete aplikaci znova. 
 4. Pokud se aplikace nečekaně ukončí, přestane reagovat nebo se nespustí, vyzkoušejte tento postup.

Pokud stále potřebujete pomoc, projděte si následující otázky. Nebo si v aplikaci Najít přátele projděte nabídku Nápověda:

 • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Já a potom na Nápovědu.
 • Na iPadu klepněte na tlačítko Seznam. Klepněte na Já, klepněte na Informace a potom na Nápovědu.

Získání pomoci se zobrazením polohy

Přečtěte si, co dělat, když nevidíte polohu, poloha není správná, nebo když vaši přátelé nevidí polohu vašeho zařízení.

Jestli máte iOS 13 a novější nebo watchOS 6 a novější, přečtěte si, jak používat sdílení polohy v aplikaci Najít.

Po nuceném ukončení aplikace

Potom, co nuceně ukončíte aplikaci Najít přátele v systému iOS 7 nebo novějším, služba Najít přátele nebude moct rozpoznat vaše přiblížení k nastavenému místu (geofence). Výstrahy funkce geofence ze služby Najít přátele nebudou doručovány přátelům, kteří sledují vaše zařízení, navíc se vaše zařízení vašim přátelům ani nezobrazí. Když aplikaci zavřete, znovu ji na zařízení spusťte.

Aplikaci Najít přátele byste měli nuceně ukončit jen v případě, že přestane reagovat. Služba Najít přátele může přátelům odesílat údaje o vaší aktuální poloze, i když aplikace běží jen na pozadí.

Když se vám u přátel zobrazuje zpráva Poloha není k dispozici

Polohu vašich přátel nemusíte vidět z následujících důvodů:

 • Mají na zařízení nastavené špatné datum. Klepněte na Nastavení > Obecné > Datum a čas.
 • Jejich zařízení je vypnuté nebo není připojené k mobilní síti ani k síti Wi-Fi.
 • Mají v aplikaci Najít přátele zapnutou funkci Skrýt moji polohu. 
 • Vypnuli volbu Sdílet moji polohu.
 • Vypnuli polohové služby v Nastavení > Soukromí > Polohové služby, v Nastavení > Čas u obrazovky > Omezení obsahu a soukromí > Sdílet moji polohu, nebo v Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Najít přátele.
 • Vypnuli volbu Sdílet moji polohu v Nastavení > [vaše jméno] > Najít > Sdílet moji polohu.
 • Nejsou přihlášeni do aplikace Najít přátele na zařízení, jehož polohu chcete zjistit.
 • Zařízení se nachází v zemi nebo oblasti, kde Apple tuto službu nepodporuje. Tato funkce nemusí být kvůli technickým omezením nebo místním zákonům k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Poslední známá poloha zařízení se zobrazuje dvě hodiny. Po dvou hodinách se začne zobrazovat zpráva Poloha není k dispozici.

Když je poloha stará nebo nepřesná

Jestli se aktuální poloha ještě neaktualizovala v iCloudu, nejspíš ji neuvidíte. Počkejte několik minut a potom to zkuste znovu. 

Pokud se do aplikace Najít přátele přihlásíte na více zařízeních, můžete zkontrolovat, které z vašich zařízení vaši přátelé vidí:  

 • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Já a potom v části Sdílet mou polohu ze zařízení klepněte na aktivní zařízení. Volba zařízení je dostupná jen v případě, že jste ke službě Najít přátele přihlášení na více zařízeních.
 • Na iPadu klepněte na tlačítko seznamu, klepněte na Já, klepněte na Informace a potom v části „Sdílet mou polohu ze zařízení“ klepněte na aktivní zařízení. Volba zařízení je dostupná jen v případě, že jste ke službě Najít přátele přihlášení na více zařízeních.
 • Na Apple Watch s watchOS 4 stisknutím korunky Digital Crown zobrazte ikonu Nastavení. Zvolte Nastavení > Obecné > Polohové služby. Zkontrolujte, jestli máte zapnuté polohové služby a funkci Sdílet moji polohu.

Když je kruh polohy příliš velký

Je-li kruh polohy příliš velký, počkejte pár minut a zkuste to znova. Zařízení se buď právě snaží určit polohu přesněji, nebo přesnější určení polohy není možné. K tomuto jevu může docházet, pokud je zařízení uvnitř budovy a v jeho okolí se nenachází žádný známý přístupový bod Wi-Fi.

Když štítek polohy není přesný

Když nastavíte štítek polohy, například Doma nebo V práci, štítek se zobrazí jen tehdy, když zařízení zjistí polohu přesně. Pokud je poloha zařízení zjištěna příliš nepřesně, aby ji bylo možné přiřadit některému štítku, žádný štítek se nezobrazí. 

Nápověda pro odesílání a přijímání žádostí o polohu

Zkuste následující postup.

Když vám žádost od přátel nepřišla

 1. Zkontrolujte, zda jste k aplikaci Najít přátele přihlášení pod stejným Apple ID, které se vaši přátelé snaží sledovat. Své Apple ID můžete zjistit klepnutím na Nastavení > [vaše jméno]. Pokud používáte iOS 10.2 a starší, klepněte na Nastavení > iCloud. Je možné, že vaši přátelé odeslali žádost na jinou e-mailovou adresu – zkontrolujte i své případné další účty. V e-mailu klepněte na Zobrazit žádost a žádost přijměte nebo zamítněte.
 2. Zkontrolujte, že je v aplikaci Najít přátele zapnutá možnost Povolit žádosti:
  • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Já a v části Pozvánky zaškrtněte políčko Povolit žádosti.
  • Na iPadu klepněte na tlačítko seznamu. Klepněte na Já, pak na Informace, a nakonec na Povolit žádosti.
 3. Podívejte se také, zda jste nepřekročili maximální počet sledování. Pokud jste dosáhli limitu, žádosti dalších přátel nebudete moct přijmout, dokud některé neodeberete.

Když vašim přátelům nepřijde vaše žádost

 • Ujistěte se, že žádost odesíláte na Apple ID, kterým se váš kamarád na svém iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přihlašuje k aplikaci Najít přátele. Pokud má kamarád iOS 13 a novější nebo watchOS 6 a novější, pošlete mu žádost na Apple ID, kterým se přihlašuje k aplikaci Najít [přátele] nebo k aplikaci Najít lidi.
 • Podívejte se taky, jestli jste nepřekročili maximální počet odeslaných a schválených žádostí o sledování. Pokud jste dosáhli limitu, nebudete moct odeslat žádosti o sledování dalším přátelům, dokud některé neodeberete.

Když přijmete žádost od přítele, kterého nesledujete, bude mu automaticky odeslána žádost o sledování.

Další informace

Datum zveřejnění: