Když funkce Najít přátele nefunguje

iCloud nabízí funkci Najít přátele, pomocí které snadno zjistíte polohu přátel a členů rodiny pomocí iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo hodinek Apple Watch.

Pokud potřebujete pomoc, zkuste nejprve tento postup:

 1. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace Najít přátele a že máte na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nejnovější verzi systému iOS, případně na Apple Watch nejnovější verzi systému watchOS.
 2. V případě problémů nejprve na stránce System Status zkontrolujte, zda je služba Najít přátele dostupná.
 3. Zkuste na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nuceně ukončit aplikaci Najít přátele. Chvíli počkejte a otevřete aplikaci znova. 
 4. Pokud se aplikace nečekaně ukončí, přestane reagovat nebo se nespustí, vyzkoušejte tento postup.

Pokud stále potřebujete pomoc, projděte si následující otázky. Můžete si také prohlédnout nabídku Nápověda v aplikaci Najít přátele:

 • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Já a potom na Nápovědu.
 • Na iPadu klepněte na tlačítko Seznam. Klepněte na Já, klepněte na Informace a potom na Nápovědu.

Získání pomoci se zobrazením polohy

Přečtěte si, co dělat, když nevidíte polohu, poloha není správná, nebo když vaši přátelé nevidí polohu vašeho zařízení.

Po nuceném ukončení aplikace

Potom, co nuceně ukončíte aplikaci Najít přátele v systému iOS 7 nebo novějším, služba Najít přátele nebude moct rozpoznat vaše přiblížení k nastavenému místu (geofence). Výstrahy funkce geofence ze služby Najít přátele nebudou doručovány přátelům, kteří sledují vaše zařízení, navíc se vaše zařízení vašim přátelům ani nezobrazí. Když aplikaci zavřete, znovu ji na zařízení spusťte.

Aplikaci Najít přátele byste měli nuceně ukončit jen v případě, že přestane reagovat. Služba Najít přátele může přátelům odesílat údaje o vaší aktuální poloze, i když aplikace běží jen na pozadí.

Když se vám u přátel zobrazuje zpráva Poloha není k dispozici

Polohu vašich přátel nemusíte vidět z následujících důvodů:

 • Mají v zařízení nesprávně nastavené datum. Klepněte na Nastavení > Obecné > Datum a čas.
 • Jejich zařízení je vypnuté nebo není připojené k mobilní síti ani k síti WiFi.
 • Mají v aplikaci Najít přátele zapnutou funkci Skrýt moji polohu.
 • Vypnuli Polohové služby v Nastavení > Soukromí > Polohové služby, v Nastavení > Čas u obrazovky > Omezení obsahu a soukromí > Sdílet moji polohu, nebo v Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Najít přátele.
 • Nejsou přihlášeni do aplikace Najít přátele na zařízení, jehož polohu chcete zjistit.
 • Zařízení se nachází v zemi nebo oblasti, kde Apple tuto službu nepodporuje. Tato funkce nemusí být kvůli technickým omezením nebo místním zákonům k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Poslední známá poloha zařízení se zobrazuje dvě hodiny. Po dvou hodinách se začne zobrazovat zpráva Poloha není k dispozici.

Když je poloha stará nebo nepřesná

Aktuální polohu zařízení možná neuvidíte, pokud se potřebuje aktualizovat v iCloudu. Počkejte několik minut a potom to zkuste znovu. 

Pokud se do aplikace Najít přátele přihlásíte na více zařízeních, můžete zkontrolovat, které z vašich zařízení vaši přátelé vidí:  

 • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Já a potom v části Sdílet mou polohu ze zařízení klepněte na aktivní zařízení. Volba zařízení je dostupná jen v případě, že jste ke službě Najít přátele přihlášení na více zařízeních.
 • Na iPadu klepněte na tlačítko seznamu, klepněte na Já, klepněte na Informace a potom v části „Sdílet mou polohu ze zařízení“ klepněte na aktivní zařízení. Volba zařízení je dostupná jen v případě, že jste ke službě Najít přátele přihlášení na více zařízeních.
 • Na Apple Watch se systémem watchOS 4 stisknutím korunky Digital Crown zobrazte ikonu Nastavení. Zvolte Nastavení > Obecné > Polohové služby. Zkontrolujte, že jsou zapnuté Polohové služby a funkce Sdílet moji polohu.

Když je kruh polohy příliš velký

Je-li kruh polohy příliš velký, počkejte pár minut a zkuste to znova. Zařízení se buď právě snaží určit polohu přesněji, nebo přesnější určení polohy není možné. K tomuto jevu může docházet, pokud je zařízení uvnitř budovy a v jeho okolí se nenachází žádný známý přístupový bod WiFi.

Když štítek polohy není přesný

Když nastavíte štítek polohy, například Doma nebo V práci, štítek se zobrazí jen tehdy, když zařízení zjistí polohu přesně. Pokud je poloha zařízení zjištěna příliš nepřesně, aby ji bylo možné přiřadit některému štítku, žádný štítek se nezobrazí. 

Nápověda pro odesílání a přijímání žádostí o polohu

Zkuste následující postup.

Když vám žádost od přátel nepřišla

 1. Zkontrolujte, zda jste k aplikaci Najít přátele přihlášení pod stejným Apple ID, které se vaši přátelé snaží sledovat. Své Apple ID můžete zjistit klepnutím na Nastavení > [vaše jméno]. Pokud používáte iOS 10.2 a starší, klepněte na Nastavení > iCloud. Je možné, že vaši přátelé odeslali žádost na jinou e-mailovou adresu – zkontrolujte i své případné další účty. V e-mailu klepněte na odkaz View Request (Zobrazit žádost) a žádost přijměte nebo zamítněte.
 2. Zkontrolujte, že je v aplikaci Najít přátele zapnutá možnost Povolit žádosti:
  • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Já a v části Pozvánky zaškrtněte políčko Povolit žádosti.
  • Na iPadu klepněte na tlačítko seznamu. Klepněte na Já, pak na Informace, a nakonec na Povolit žádosti.
 3. Podívejte se také, zda jste nepřekročili maximální počet sledování. Pokud jste dosáhli limitu, žádosti dalších přátel nebudete moct přijmout, dokud některé neodeberete.

Když vašim přátelům nepřijde vaše žádost

 • Zkontrolujte, že svoji žádost odesíláte na Apple ID, které vaši přátelé na svém iPhonu, iPadu nebo iPodu touch používají k přihlášení k aplikaci Najít přátele. 
 • Podívejte se také, zda jste nepřekročili maximální počet odeslaných a schválených žádostí o sledování. Pokud jste dosáhli limitu, nebudete moct odeslat žádosti o sledování dalším přátelům, dokud některé neodeberete.

Když přijmete žádost od přítele, kterého nesledujete, bude mu automaticky odeslána žádost o sledování.

Další informace

Datum zveřejnění: