Restartování nebo resetování iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak vypnout a zapnout (restartovat) a resetovat iPhone, iPad nebo iPod touch.

Jak restartovat

  1. Stiskněte a podržte tlačítko spánku/probuzení, dokud se nezobrazí červený posuvník.
  2. Přetažením posuvníku zařízení úplně vypněte.
  3. Po vypnutí zařízení znovu stiskněte tlačítko spánku/probuzení a podržte ho, dokud se nezobrazí logo Apple.

 

Jak resetovat

  • Resetování zařízení je krajní řešení. Použijte ho jen tehdy, když zařízení nemůžete restartovat.
  • Když chcete zařízení resetovat, stiskněte současně tlačítko spánku/probuzení a tlačítko plochy a podržte je nejméně 10 sekund, dokud se nezobrazí logo Apple.

Další nápověda

Můžete se také podívat, co dělat, když zařízení stále nereaguje a nejde zapnout.

Poslední úprava:
Užitečný?
76 % lidí připadá tento článek užitečný.

Další informace produktové podpory

Česká republika