Restartování iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Zařízení můžete restartovat podle následujících pokynů.

Jak restartovat

  1. Stiskněte a podržte tlačítko spánku/probuzení, dokud se nezobrazí červený posuvník.
  2. Přetažením posuvníku zařízení úplně vypněte.
  3. Po vypnutí zařízení znovu stiskněte tlačítko spánku/probuzení a podržte ho, dokud se nezobrazí logo Apple.

Jak vynutit restartování

Vynucené restartování iPhonu, iPadu nebo iPodu touch by mělo být jen poslední východisko v případě, že zařízení nereaguje. Zařízení vynuceně restartujete tak, že alespoň na 10 vteřin podržíte tlačítko spánku/probuzení spolu s tlačítkem plochy, dokud se nezobrazí logo Apple.

Další nápověda

Přečtěte si, co můžete dělat, pokud vaše zařízení stále nereaguje nebo se nezapíná.

Naposledy upraveno: