Uspání Apple TV

Protože Apple TV nemá vypínač, nedá se vypnout. Místo toho ji můžete uspat.

Uspání nebo probuzení Apple TV

Apple TV se po určité době nečinnosti automaticky uspí. Můžete ji ale uspat i dálkovým ovladačem nebo z nabídky:

  • Apple TV 4K nebo Apple TV HD: Stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko plochytlačítko plochy na Siri Remote nebo Apple TV Remote* a v Ovládacím centru vyberte možnost Uspat . Anebo zvolte Uspat v Nastaveních.
  • Apple TV (3. generace a starší): Na ovladači Apple Remote (hliníkovém nebo bílém) podržte pět sekund tlačítko Přehrát/pozastavit. Anebo zvolte Uspat v Nastaveních.

Apple TV probudíte tak, že stisknete na dálkovém ovladači tlačítko plochy tlačítko plochy nebo Menu.

Změna doby, po které se má Apple TV uspat

Apple TV se automaticky uspí po určité době nečinnosti. Délku této doby můžete určit na obrazovce Nastavení > Obecné > Uspat po.

* Apple TV 4K a Apple TV HD se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri funguje na obou ovladačích – stačí mít na Apple TV 4K nebo Apple TV HD nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.

Datum zveřejnění: