Uspání Apple TV

Protože Apple TV nemá vypínač, nedá se vypnout. Místo toho ji můžete uspat.

Uspání nebo probuzení Apple TV

Apple TV se po určité době nečinnosti automaticky uspí. Můžete ji ale uspat i dálkovým ovladačem nebo z nabídky:

  • Apple TV 4K nebo Apple TV HD: Stiskněte a na pět sekund podržte tlačítko plochy na Apple TV Remote* a potom vyberte možnost Uspat. Anebo zvolte Uspat v Nastaveních.
  • Apple TV (3. generace a starší): Na ovladači Apple Remote (hliníkovém nebo bílém) podržte pět sekund tlačítko Přehrát/pozastavit. Anebo zvolte Uspat v Nastaveních.

Až budete chtít Apple TV probudit, stiskněte na dálkovém ovladači libovolné tlačítko nebo stiskněte dotykový povrch.

Změna doby, po které se má Apple TV uspat

Apple TV se automaticky uspí po určité době nečinnosti. Délku této doby můžete určit na obrazovce Nastavení > Obecné > Uspat po.

* Apple TV 4K a Apple TV HD se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri funguje na obou ovladačích – stačí mít na Apple TV 4K nebo Apple TV HD nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.

Datum zveřejnění: