Když se Mac spouští jen na obrazovku s otazníkem

Ikona složky s blikajícím otazníkem znamená, že startovací disk už není k dispozici nebo neobsahuje funkční operační systém Macu.

Obrazovka s blikajícím otazníkem


Když se otazník objeví jen na okamžik předtím, než se Mac normálně spustí:

  1. Resetujte paměť NVRAM.
  2. Zkontrolujte, že je v Předvolbách startovacího disku vybraný správný startovací disk.

Pokud se otazník stále objevuje, postupujte takto:

  1. Stiskněte a podržte vypínač Macu zhruba na 10 sekund, dokud se Mac nevypne.
  2. Zapněte Mac a pak ihned stiskněte a podržte klávesy Command (⌘) a R, aby se spustil v režimu Zotavení macOS.
  3. V Zotavení macOS opravte startovací disk pomocí Diskové utility.
  4. Pokud Disková utilita nenajde žádné chyby nebo všechny chyby opraví, přeinstalujte macOS.
  5. Pokud stále potřebujete pomoc, kontaktujte podporu Apple.
Datum zveřejnění: