Když nejde Mac zálohovat nebo obnovit pomocí Time Machine

Pokud vám Time Machine oznámí, že nemůže použít vybraný disk k zálohování nebo obnovení souborů, vyzkoušejte tato řešení.

  • Ujistěte se, že používáte záložní disk podporovaný Time Machine.
  • Pokud nepoužíváte síťový záložní disk, zkontrolujte, že je připojený k Macu přímo, nikoli přes USB rozbočovač nebo jiné zařízení.
  • Pokud je záložní disk připojený přímo k Macu, zkuste ho opravit pomocí Diskové utility.
  • Pokud používáte síťový záložní disk, ujistěte se, že je síťové připojení dobré a že je Mac připojený ke stejné síti jako záložní disk. Pokud jste úspěšně dokončili předchozí zálohu, ověřte ji: Stiskněte a podržte klávesu Option a zvolte Ověřit zálohy z nabídky Time Machine na řádku nabídek.
  • Zkontrolujte, že je firmware vašeho záložního disku aktuální. Podrobnosti získáte od výrobce záložního disku.
  • Pokud žádná jiná řešení nefungují, začněte od začátku: Vymažte záložní disk a pak ho v Time Machine znova vyberte jako záložní disk

Datum zveřejnění: