Používání Mission Control na Macu

Mission Control vám zobrazí přehled všech otevřených oken, klasických ploch, aplikací přes celou obrazovku i ploch Split View a vy pak mezi nimi můžete snadno přepínat. 

Otevření Mission Control

Zobrazení Mission Control otevřete kterýmkoli z těchto způsobů:

Navrchu obrazovky Mission Control se zobrazuje panel Plochy a pod ním všechna okna, která máte na ploše otevřená. Jednotlivé plochy si můžete na panelu Plochy zobrazit tím, že posunete ukazatel do horní části obrazovky Mission Control:

  • Vaše aktuální plocha a všechny další plochy, které máte přidané
  • Všechna okna zobrazená přes celou obrazovku
  • Všechna okna v zobrazení Split View

Přidání plochy

  • Přidání plochy: Na pravé straně panelu Plochy klikněte na ikonu Přidat plochu  nebo na tuto ikonu přetáhněte nějaké okno.
  • Vytvoření plochy z okna přes celou obrazovku: Pokud aplikace podporuje zobrazení přes celou obrazovku, můžete z ní vytvořit novou plochu – jednoduše přetáhněte její okno do prázdného prostoru na panelu Plochy. Nová plocha se bude jmenovat podle této aplikace. Kliknutím na plochu zobrazíte aplikaci přes celou obrazovku.

Přesunutí okna na jinou plochu

  • Přesunutí okna na plochu: Přetáhněte okno na zvolenou plochu na panelu Plochy. 
  • Zobrazení okna vedle aplikace na celé obrazovce (Split View): Pokud aplikace podporuje Split View, můžete její okno přetáhnout na plochu jiné aplikace na panelu Plochy. Vznikne tím kombinovaná plocha, která se bude jmenovat po obou aplikacích. Kliknutím na plochu zobrazíte obě aplikace ve Split View.

Pokud aplikace seskupuje všechna svá okna, zobrazí se vespodu každé skupiny jejích oken ikona této aplikace. Chcete-li přesunout všechna okna najednou, stačí přesunout ikonu. Tuto funkci zapnete v OS X El Capitanu tak, že vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Mission Control a potom vyberte „Seskupit okna podle aplikací“.

Přepnutí na jinou plochu

Z jedné plochy na druhou můžete přepínat kterýmkoli z těchto způsobů:

Přesunutí nebo odstranění plochy

  • Plochy můžete přesouvat tak, že je na panelu Plochy přetáhnete doleva nebo doprava.
  • Chcete-li nějakou plochu odstranit, podržte klávesu Alt a vedle dané plochy na panelu Plochy klikněte na X v kroužku nebo dvojitou šipku v kroužku. Všechna okna z této plochy se přesunou na jinou plochu.
Datum zveřejnění: