Jak na Macu používat Mission Control

Mission Control nabízí užitečný přehled všech otevřených oken, ploch, aplikací v režimu celé obrazovky nebo ve Split View a umožňuje snadné přepínání mezi nimi. 

Otevření Mission Control

  • Přejeďte třemi nebo čtyřmi prsty přes trackpad směrem nahoru nebo dvěma prsty dvakrát klepněte na povrch myši Magic Mouse.
  • Otevřete aplikaci Mission Control ze složky Aplikace.
  • Stiskněte klávesu Mission Control  na klávesnici Apple nebo na Touch Baru.


Přidání ploch a přepínání mezi nimi

Panel Spaces v horní části okna Mission Control obsahuje miniatury každé plochy a každého okna roztaženého na celou obrazovku nebo do Split View.

Chcete-li přidat plochu, přesuňte ukazatel na panel Spaces a klikněte na tlačítko přidání  napravo:

Pokud máte více ploch, můžete mezi nimi přepínat kliknutím na miniatury v horní části okna Mission Control. Nebo použijte tyto metody, které fungují, i když nejste v okně Mission Control:

  • Přejeďte třemi nebo čtyřmi prsty po trackpadu doleva nebo doprava, nebo přejeďte dvěma prsty doleva nebo doprava přes myš Magic Mouse.
  • Stiskněte klávesy Control + šipka doprava nebo Control + šipka doleva.


Přesunutí oken na plochy

Pokud máte více než jednu plochu, můžete mezi nimi okna přesouvat. Jednoduše přetáhněte okno na miniaturu druhé plochy na panelu Spaces.

Pokud přetáhnete okno do prázdné oblasti panelu Spaces, otevře se toto okno na celé obrazovce na své vlastní nové ploše:

Pokud přetáhnete okno na miniaturu aplikace na celé obrazovce, zobrazí se obě okna ve Split View:

Přesunutí nebo odstranění ploch

Chcete-li plochu přesunout, přetáhněte její miniaturu doleva nebo doprava od jiné plochy na panelu Spaces.

Chcete-li některou plochu odstranit, podržte klávesu Alt a klikněte vedle miniatury dané plochy na panelu Spaces na X v kroužku nebo dvojitou šipku v kroužku. Všechna okna z této plochy se pak automaticky přesunou do první plochy.

Datum zveřejnění: