Zobrazení historie nákupů v App Storu nebo iTunes Storu

Přečtěte si, jak se podívat na seznam aplikací, skladeb, filmů, TV pořadů, knih a dalšího obsahu, který jste si koupili pod svým Apple ID.

iPhone X se vzorovou Historií nákupů

Když si koupíte obsah v App Storu nebo iTunes Storu nebo pomocí svého Apple ID provedete jiný digitální nákup, můžete si koupený obsah znova stáhnout do jakéhokoli kompatibilního zařízení. Potřebujete-li se podívat na úplný seznam svých nákupů v chronologickém pořadí, použijte historii nákupů. V historii nákupů můžete dělat tyto věci:

 • zjistit, kdy byla objednávka vašemu účtu fakturována,
 • zobrazit datum zakoupení,
 • znova poslat e-mailové stvrzenky,
 • nahlásit problém nebo požádat o vrácení peněz,
 • vyhledat nákup podle naúčtované částky (na webu),
 • zjistit, přes kterou platební metodu byl nákup proveden.


Pokud nejste přihlášení stejným Apple ID, se kterým jste nákupy v App Storu a iTunes Storu provedli, pokud používáte jiné zařízení nebo pokud své nákupy nevidíte, použijte následující postup.

 

V tomto seznamu se můžou zobrazovat i platby za předplatné. Z historie nákupů ale nejde předplatné změnit. Přečtěte si, jak si prohlížet a rušit předplatná.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iTunes a App Store.
 2. Klepněte na své Apple ID a potom na Zobrazit Apple ID. Možná se budete muset přihlásit svým Apple ID.
  Pokud používáte Rodinné sdílení, budou se v historii nákupů zobrazovat nákupy provedené pod vaším Apple ID, ale už ne nákupy ostatních členů rodiny. Jestli se chcete podívat na nákupy ostatních členů rodiny, přihlaste se pomocí jejich Apple ID.
 3. Přejetím směrem nahoru přejděte k části Historie nákupů a klepněte na ni.
  iPhone X s obrazovkou Nastavení účtu. Historie nákupů je zvýrazněná.

Nákupy jsou seskupené podle data, kdy jsme vám je přes nastavenou platební metodou naúčtovali. Nahoře v historii možná uvidíte sekci Nevyřízené. V ní jsou položky, které jsme vám ještě nenaúčtovali. Standardně se v historii zobrazují jenom nákupy za posledních 90 dnů. Pokud toto období chcete změnit, klepněte v horní části obrazovky na Posledních 90 dnů a vyberte nové období. Přečtěte si, co dělat, když svůj nákup pořád nemůžete najít nebo když některý nákup nepoznáváte.

Klepnutím na > napravo od celkové vyfakturované sumy zobrazíte podrobnosti o faktuře včetně data fakturace a ID objednávky. Pokud byla celková částka vyšší než nula, můžete si klepnutím na Znovu odeslat v dolní části detailů faktury nechat poslat e-mailem novou stvrzenku.

iPhone X se vzorovou fakturou v Historii nákupů

Klepnutím na položku ve faktuře zobrazíte, kdy jste si tuto položku koupili nebo stáhli (toto datum se může lišit od data fakturace). Taky tu uvidíte název zařízení, na kterém jste ji koupili. Pokud chcete požádat o vrácení peněz, klepnutím na „Nahlásit problém“ otevřete web určený k podávání žádostí o vrácení peněz.

iPhone X s dalšími informacemi o konkrétní položce na vzorové faktuře. Pod informacemi je zobrazeno tlačítko Nahlásit problém.

Opakované poplatky se dají změnit zrušením nebo změnou předplatného.


Na Macu nebo PC

 1. Otevřete iTunes.
 2. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Účet > Zobrazit můj účet.
  Okno iTunes s otevřenou nabídkou Účet na popředí. Je vybraná volba Zobrazit můj účet.
 3. Přihlaste se svým Apple ID a klikněte na Zobrazit účet.
  Pokud používáte Rodinné sdílení, budou se v historii nákupů zobrazovat nákupy provedené pod vaším Apple ID, ale už ne nákupy ostatních členů rodiny. Jestli se chcete podívat na nákupy ostatních členů rodiny, přihlaste se pomocí jejich Apple ID.
 4. Na stránce Informace sjeďte dolů k části Historie nákupů. Napravo od posledního nákupu klikněte na Zobrazit vše. Zobrazení historie nákupů může chvíli trvat.
  Okno iTunes se zobrazenou obrazovkou Informace o účtu

Nákupy jsou seskupené podle data, kdy jsme vám je přes nastavenou platební metodou naúčtovali. Nahoře v historii možná uvidíte sekci Nevyřízené. V ní jsou položky, které jsme vám ještě nenaúčtovali. Standardně se v historii zobrazují jenom nákupy za posledních 90 dnů. Pokud toto období chcete změnit, klikněte v horní části obrazovky na Posledních 90 dnů a vyberte nové období. Přečtěte si, co dělat, když svůj nákup pořád nemůžete najít nebo když nějaký nákup nepoznáváte.

Okno iTunes se vzorovou fakturou v Historii nákupů

Kliknutím na ID objednávky napravo od data objednávky zobrazíte podrobnosti o faktuře včetně data fakturace. Pokud byla celková částka vyšší než nula, můžete si klepnutím na Znovu odeslat v dolní části detailů faktury nechat poslat e-mailem novou stvrzenku.

Okno iTunes s dalšími informacemi o položkách na vzorové faktuře

Kliknutím na Více pod cenou položky zobrazíte, kdy jste si tuto položku koupili nebo stáhli (toto datum se může lišit od data fakturace). Taky tu uvidíte název zařízení, na kterém jste ji koupili. Pokud chcete požádat o vrácení peněz, klepnutím na „Nahlásit problém“ otevřete web určený k podávání žádostí o vrácení peněz.

Opakované poplatky se dají změnit zrušením nebo změnou předplatného.


Na webu

Své nedávné nákupy si můžete zobrazit v prohlížeči na libovolném zařízení. Přejděte na web reportaproblem.apple.com a přihlaste se pomocí Apple ID a hesla, které používáte k nákupům v App Storu nebo iTunes Storu. Přečtěte si, co dělat, když potřebujete pomoc s kódem dvoufaktorového ověření.

Pokud používáte Rodinné sdílení, uvidíte nákupy, které jste provedli pod svým Apple ID, ale neuvidíte, co si koupili ostatní členové rodiny. Jestli se chcete podívat na nákupy ostatních členů rodiny, přihlaste se pomocí jejich Apple ID.

Na panelu Nákupy

Otevře se okno Safari na stránce reportaproblem.apple.com s nákupy k výběru.

Klepněte nebo klikněte na panel Nákupy a potom klepnutím nebo kliknutím na Vše zobrazte seznam všech nedávných nákupů, kromě plateb za Apple Music a úložiště na iCloudu. Jestli chcete vidět i platby za Apple Music a úložiště na iCloudu nebo se chcete podívat na starší platby, otevřete svou historii nákupů v Nastaveních nebo iTunes.

Pokud chcete požádat o vrácení peněz, klepněte nebo klikněte na Nahlásit problém.

Opakované poplatky se dají změnit zrušením nebo změnou předplatného.

Na panelu Faktury

Klepněte nebo klikněte na panel Faktury, zobrazí se faktury za nedávné nákupy. Uvidíte tady i konkrétní částku účtovanou přes platební metodu, kterou máte nastavenou, a jak byly konkrétní nákupy seskupeny. Můžete taky hledat podle naúčtované částky. Pokud chcete vidět starší platby, podívejte se na svou historii nákupů v Nastaveních nebo iTunes.

Nákupy jsou seskupené podle data, kdy jsme vám je přes nastavenou platební metodou naúčtovali. Nahoře v historii možná uvidíte sekci Nevyřízené. V ní jsou položky, které jsme vám ještě nenaúčtovali. Přečtěte si, co dělat, když svůj nákup pořád nemůžete najít nebo když některý nákup nepoznáváte.

Okno Safari otevřené na stránce reportaproblem.apple.com se vzorovou fakturou.

Klepnutím nebo kliknutím na Faktura napravo od celkové vyfakturované sumy zobrazíte podrobnosti o faktuře včetně data fakturace a ID objednávky. Pokud byla celková částka vyšší než nula, můžete si klepnutím nebo kliknutím na Tisk nebo Odeslat v dolní části detailů faktury nechat poslat e-mailem novou stvrzenku.


Co když nějaký nákup nepoznáváte nebo ho nemůžete najít


Další informace


Dostupnost a funkce Storu se můžou lišit podle země nebo oblasti. Přečtěte si, které služby jsou dostupné ve vaší zemi nebo oblasti.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: