Zobrazení historie nákupů v App Storu nebo iTunes Storu

Přečtěte si, jak se podívat na seznam aplikací, skladeb, filmů, TV pořadů, knih a dalšího obsahu, který jste si koupili pod svým Apple ID.

Když si koupíte obsah v App Storu, iTunes Storu nebo provedete pod svým Apple ID jiný digitální nákup, můžete svůj nákup znova stáhnout do jakéhokoli kompatibilního zařízení. Potřebujete-li se podívat na úplný seznam svých nákupů v chronologickém pořadí, použijte historii nákupů. V historii nákupů můžete dělat tyto věci:

 • zjistit, kdy byla objednávka vašemu účtu fakturována,
 • zobrazit datum zakoupení,
 • znova poslat e-mailové stvrzenky,
 • ohlásit problém s nakoupeným obsahem.

Pokud nejste přihlášení pod stejným Apple ID, pod kterým jste nákupy v App Storu a iTunes Storu provedli, pokud používáte jiné zařízení nebo pokud své nákupy nevidíte, použijte následující postup.

 

 

V tomto seznamu můžete vidět platby za předplatné, ale z historie nákupů nelze předplatné spravovat. Přečtěte si, jak prohlížet a zrušit předplatné.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iTunes a App Store.
 2. Klepněte na své Apple ID a potom na Zobrazit Apple ID. Možná se budete muset přihlásit svým Apple ID.
  Pokud používáte Rodinné sdílení, budou se v historii nákupů zobrazovat nákupy provedené pod vaším Apple ID, ale už ne nákupy ostatních členů rodiny. Jestli se chcete podívat na nákupy ostatních členů rodiny, přihlaste se pomocí jejich Apple ID.
 3. Přejetím směrem nahoru přejděte k části Historie nákupů a klepněte na ni.

Nákupy jsou seskupené podle data, kdy jsme vám je nastaveným způsobem platby naúčtovali. Nahoře v historii možná uvidíte sekci Nevyřízené. V ní jsou položky, které jsme vám ještě nenaúčtovali. Standardně se v historii zobrazují jenom nákupy za posledních 90 dnů. Pokud toto období chcete změnit, klepněte v horní části obrazovky na Posledních 90 dnů a vyberte nové období.

Klepnutím na > napravo od celkové vyfakturované sumy zobrazíte podrobnosti o faktuře včetně data fakturace a ID objednávky. Pokud byla celková částka vyšší než nula, můžete si klepnutím na Znovu odeslat v dolní části detailů faktury nechat poslat e-mailem novou stvrzenku.

Klepnutím na položku ve faktuře zobrazíte, kdy jste si tuto položku koupili nebo stáhli (toto datum se může lišit od data fakturace). Taky tu uvidíte název zařízení, na kterém jste ji koupili. Pokud potřebujete pomoc s fakturací konkrétní položky v historii nákupů, například pokud jste si ji koupili omylem nebo jsme vám ji naúčtovali dvakrát, klepněte na Nahlásit problém.

Opakované poplatky se dají změnit zrušením nebo změnou předplatného.

 

Na Macu nebo PC

 1. Otevřete iTunes. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se svým Apple ID.
  Pokud používáte Rodinné sdílení, budou se v historii nákupů zobrazovat nákupy provedené pod vaším Apple ID, ale už ne nákupy ostatních členů rodiny. Jestli se chcete podívat na nákupy ostatních členů rodiny, přihlaste se pomocí jejich Apple ID.
 2. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Účet > Zobrazit můj účet.
 3. Přihlaste se svým Apple ID a klikněte na Zobrazit účet.
 4. Na stránce Informace sjeďte dolů k části Historie nákupů. Napravo od posledního nákupu klikněte na Zobrazit vše. Zobrazení historie nákupů může chvíli trvat.

Nákupy jsou seskupené podle data, kdy jsme vám je nastaveným způsobem platby naúčtovali. Nahoře v historii možná uvidíte sekci Nevyřízené. V ní jsou položky, které jsme vám ještě nenaúčtovali. Standardně se v historii zobrazují jenom nákupy za posledních 90 dnů. Pokud toto období chcete změnit, klikněte v horní části obrazovky na Posledních 90 dnů a vyberte nové období.

Kliknutím na ID objednávky napravo od data objednávky zobrazíte podrobnosti o faktuře včetně data fakturace. Pokud byla celková částka vyšší než nula, můžete si klepnutím na Znovu odeslat v dolní části detailů faktury nechat poslat e-mailem novou stvrzenku.

Kliknutím na Více pod cenou položky zobrazíte, kdy jste si tuto položku koupili nebo stáhli (toto datum se může lišit od data fakturace). Taky tu uvidíte název zařízení, na kterém jste ji koupili. Pokud potřebujete pomoct s fakturací konkrétní položky v historii nákupů, například pokud jste si ji koupili omylem nebo jsme vám ji naúčtovali dvakrát, klikněte na Nahlásit problém.

Opakované poplatky se dají změnit zrušením nebo změnou předplatného.

 

Co když nějaký nákup nepoznáváte nebo ho nemůžete najít

 

Další informace

Dostupnost a funkce Storu se můžou lišit podle země nebo oblasti.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: