Co dělat po změně hesla k Apple ID

Když si změníte heslo svého Apple ID, nejspíš budete muset aktualizovat své přihlašovací údaje ve všech službách Apple, které používáte.

Podle následujícího seznamu se ujistěte, že každý obchod nebo služba využívá vaše změněné přihlašovací údaje. Tyto kroky můžete použít k přihlášení na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, PC a Apple TV.

V některých případech stačí aktuální Apple ID nebo heslo na zařízení zadat až při příští výzvě k přihlášení do příslušného obchodu nebo služby. Pokud ale dané služby používáte ke sdílení informací nebo komunikaci s ostatními, měli byste si Apple ID nebo heslo aktualizovat okamžitě.

Vývojářské programy Apple

Nemusíte dělat nic. Do 24 hodin od změny Apple ID nebo hesla se tato změna automaticky projeví i ve vývojářském programu Apple.

Apple Online Store

Zaktualizujte si Apple ID nebo heslo na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu a PC.

iPhone, iPad a iPod touch

Pokud používáte iOS 10.3 nebo novější, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iTunes a App Store. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iTunes a App Store.

 • Pokud jste odhlášení, zadejte změněné Apple ID a heslo.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, klepněte na něj a pak klepněte na Odhlásit se. Potom zadejte změněné Apple ID a heslo.

Mac s OS X Mountain Lion a novějším nebo PC s Windows

 1. Přejděte na web Apple.
 2. Klikněte na ikonu nákupního košíku a pak na ikonu ozubeného kola Účet.
 3. V sekci Nastavení účtu klikněte na Apple ID a heslo.
 4. Zadejte své změněné Apple ID a heslo.

Služby prodejen Apple Store

Až budete zakládat rezervaci u Genius Baru nebo v programech Workshop, Business či Joint Venture, budete vyzváni k přihlášení svým Apple ID a heslem. 

Web podpory Apple a komunitní fóra podpory Apple

Přejděte na web podpory Apple.

 • Pokud jste odhlášení, zadejte při příštím použití funkce, která vyžaduje přihlášení, své změněné Apple ID a heslo. K přihlášení budete například vyzváni, když budete chtít zobrazit otevřený případ.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, klikněte na Odhlásit se a pak pro potvrzení znovu klikněte na Odhlásit se. Při příštím použití funkce, která vyžaduje přihlášení, zadejte své změněné Apple ID a heslo.

Přejděte na web Komunitní fóra podpory Apple.

 • Pokud jste odhlášení, klikněte na Sign In (Přihlásit se) a zadejte změněné Apple ID a heslo.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, klikněte na Sign out (Odhlásit se), pak klikněte na Sign in (Přihlásit se) a zadejte své aktuální Apple ID a heslo.

FaceTime

Aktualizujte své Apple ID a heslo na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Macu.

iPhone, iPad a iPod touch

Přejděte do Nastavení > FaceTime.

 • Pokud jste na iPhonu nebo iPodu touch odhlášení, klepněte na „Použijte pro FaceTime své Apple ID“ a zadejte své změněné Apple ID a heslo. Na iPadu stačí zadat změněné Apple ID a heslo.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, klepněte na něj a pak klepněte na Odhlásit se. Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na „Použijte pro FaceTime své Apple ID“ a zadejte změněné Apple ID a heslo. Na iPadu stačí zadat změněné Apple ID a heslo.

Mac s OS X Mountain Lion nebo novějším

 1. Otevřete aplikaci FaceTime.
 2. Zvolte FaceTime > Předvolby.
  • Pokud jste odhlášení, zadejte změněné Apple ID a heslo.
  • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, vyberte ho a pak klikněte na Odhlásit se. Až se zobrazí žádost o potvrzení, znovu klikněte na Odhlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.

iCloud

Aktualizujte své Apple ID a heslo na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, PC a Apple TV.

iPhone, iPad a iPod touch

Pokud používáte iOS 10.3 nebo novější, přejděte do Nastavení > [vaše jméno]. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud.

 • Pokud jste odhlášení, zadejte změněné Apple ID a heslo. Data v iCloudu se po přihlášení automaticky zobrazí v daném zařízení.
 • Pokud jste pořád přihlášení svým předchozím Apple ID:
  1. Posuňte se dolů a klepněte na Odhlásit se, pak postupujte podle pokynů na obrazovce. Možná budete muset zadat svoje heslo. Vaše data zůstanou na iCloudu a jakmile se k iCloudu znovu přihlásíte, v zařízení se zaktualizují.
  2. Zadejte své změněné Apple ID a heslo. 

Pokud jste aktualizovali e-mailovou adresu* svého Apple ID před odhlášením z iCloudu a zařízení vás opakovaně žádá o heslo k předchozímu Apple ID, můžete si dočasně změnit Apple ID, abyste se mohli přihlásit.

Mac

Pokud používáte macOS Catalina, zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému, klikněte na Apple ID a pak na iCloud. Pokud používáte macOS Mojave nebo starší, zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na iCloud.

 • Pokud jste odhlášení, přihlaste se zadáním svého změněného Apple ID a hesla. Data v iCloudu se po přihlášení automaticky zobrazí v daném zařízení.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID:
  1. Klikněte na Odhlásit se. V závislosti na tom, které funkce iCloudu máte zapnuté, se zobrazí dotaz, jestli chcete vytvořit kopie svých dat z iCloudu (Kontakty, Kalendář, Připomínky, Záložky, Fotostream), nebo je z Macu smazat. Vaše data zůstanou na iCloudu a jakmile se k iCloudu znovu přihlásíte, v zařízení se zaktualizují.
  2. Přihlaste se zadáním svého změněného Apple ID a hesla. 

PC s Windows

Otevřete iCloud pro Windows a klikněte na Odhlásit se.

 • Až budete odhlášení, přihlaste se svým aktualizovaným Apple ID a heslem. Data v iCloudu se po přihlášení automaticky zobrazí v daném zařízení. 
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID:
  1. Klikněte na Odhlásit se. V závislosti na tom, které možnosti iCloudu jsou zapnuté, se zobrazí dotaz, jestli chcete vytvořit kopie nebo smazat data iCloudu (Kontakty, Kalendář, Připomínky, Záložky, Fotostream) z PC. Klikněte na Smazat. Vaše data zůstanou na iCloudu a jakmile se k iCloudu znovu přihlásíte, v zařízení se zaktualizují.
  2. Přihlaste se svým aktualizovaným Apple ID a heslem.

Apple TV

Pokud chcete obsah z Macu nebo PC přehrávat na Apple TV HD, přejděte do Nastavení > Účty > iCloud. Na Apple TV (3. generace nebo starší) přejděte do Nastavení > iCloud.

 • Pokud jste odhlášení, zvolte Přihlásit se. Budete vyzváni k přihlášení s Apple ID, které jste zadali pro iTunes Store. Pokud pro iCloud a iTunes Store používáte stejné Apple ID, zvolte Ano.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, zvolte Odhlásit se a pak Přihlásit se. Budete vyzváni k přihlášení s Apple ID, které jste zadali pro iTunes Store. Pokud pro iCloud a iTunes Store používáte stejné Apple ID, zvolte Ano.

App Store, Books Store a iTunes Store

Aktualizujte své Apple ID a heslo na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, Apple TV nebo PC s Windows. Na Macu s macOS Mojave nebo starším tvoří službu iTunes součásti iTunes Genius, Domácí sdílení iTunes, iTunes Match, iTunes Store a iTunes U. Na Macu s macOS Catalina používejte místo iTunes služby Apple Music, Apple TV a Apple Podcasts.

iPhone, iPad a iPod touch

Pokud používáte iOS 10.3 nebo novější, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iTunes a App Store. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iTunes a App Store.

 • Pokud jste odhlášení, zadejte změněné Apple ID a heslo.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, klepněte na něj a pak klepněte na Odhlásit se. Potom zadejte změněné Apple ID a heslo.

Mac

Na Macu s macOS Catalina použijte Apple Music, Apple TV nebo Apple Podcasts.

 • Pokud jste odhlášení, vyberte Účet > Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.
 • Pokud jste přihlášení pod svým předchozím Apple ID, vyberte Účet > Odhlásit se, pak klikněte na Účet > Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.

Na Macu s macOS Mojave nebo starším otevřete iTunes.

 • Pokud jste odhlášení, vyberte Účet > Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.
 • Pokud jste přihlášení pod svým předchozím Apple ID, vyberte Účet > Odhlásit se, pak klikněte na Účet > Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.

Otevřete Apple Knihy.

 • Pokud jste odhlášení, vyberte Obchod > Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, zvolte Obchod > Odhlásit se, pak zvolte Obchod > Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.

Otevřete App Store.

 • Pokud jste odhlášení, klikněte na Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, zvolte Obchod > Odhlásit se, potom klikněte na Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.

Apple TV

Na Apple TV HD přejděte do Nastavení > Účty > iTunes a App Store. Na Apple TV (3. generace nebo starší) přejděte do Nastavení > iTunes Store.

 • Pokud jste odhlášení, vyberte Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, vyberte Odhlásit se, pak klikněte na Přihlásit se a zadejte své aktuální Apple ID a heslo.

Pokud na Apple TV HD chcete použít Domácí sdílení, přejděte do Nastavení > Účty > Domácí sdílení. Na Apple TV (3. generace nebo starší) přejděte do Nastavení > Počítače. Pak zvolte Vypnout Domácí sdílení. Pokud se zobrazí žádost o potvrzení, zvolte Vypnout. Pak vyberte Zapnout Domácí sdílení a zadejte změněné Apple ID a heslo.

Smart TV nebo zařízení podporující streamovací služby

Otevřete Apple Music, Apple TV nebo Apple Podcasts.

 • Pokud jste odhlášení, zvolte Nastavení a vyberte Účet > Přihlášení. 
 • Pokud jste přihlášení pod svým předchozím Apple ID, zvolte Nastavení, vyberte Účet > Odhlásit se, pak zvolte opět Nastavení, klikněte na Účet > Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo. 

PC s Windows

Otevřete iTunes.

 • Pokud jste odhlášení, vyberte Účet > Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.
 • Pokud jste přihlášení pod svým předchozím Apple ID, vyberte Účet > Odhlásit se, pak klikněte na Účet > Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.

Jobs at Apple

Přejděte na web Jobs at Apple a klikněte na My Profile (Můj profil).

 • Pokud jste odhlášení, klikněte na Přihlásit se a zadejte změněné Apple ID a heslo.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, klikněte na Sign Out (Odhlásit se), pak klikněte na Sign In (Přihlásit se) a zadejte své aktuální Apple ID a heslo.

Zprávy

Když si změníte Apple ID, budou vašim přátelům chodit nové zprávy už z vašeho změněného Apple ID. Staré zprávy se neodstraní.

iPhone, iPad a iPod touch

Přejděte do Nastavení > Zprávy a pak klepněte na Odesílání a příjem.

 • Pokud jste na iPhonu nebo iPodu touch odhlášení, klepněte na „Použijte pro iMessage své Apple ID“ a zadejte své změněné Apple ID a heslo. Na iPadu a zadejte svoje změněné Apple ID nebo heslo.
 • Pokud jste přihlášení svým předchozím Apple ID, klepněte na něj a pak klepněte na Odhlásit se. V iPhonu nebo iPodu touch klepněte na „Použijte pro iMessage své Apple ID“ a zadejte svoje změněné Apple ID nebo heslo. Na iPadu stačí zadat změněné Apple ID a heslo.

Mac s OS X Mountain Lion nebo novějším

Otevřete aplikaci Zprávy, vyberte Zprávy > Předvolby, klikněte na panel Účty a ze seznamu účtů vyberte své Apple ID.

 • Pokud jste odhlášení, přihlaste se svým aktualizovaným Apple ID a heslem.
 • Pokud jste přihlášení pod svým předchozím Apple ID, klikněte na Odhlásit se. Až se zobrazí výzva k potvrzení, klikněte znovu na Odhlásit se. Přihlaste se svým aktualizovaným Apple ID a heslem.

Program hromadných nákupů

Pokud jste změnili svoje Apple ID nebo heslo a jste v programu hromadných nákupů, kontaktujte podporu Apple s žádostí o pomoc. Změna Apple ID nebo hesla vám znemožní přihlášení k nákupnímu účtu, nakupování a přístup k předchozím nákupům.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

* V kontinentální Číně a Indii můžete jako své Apple ID používat své telefonní číslo.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: