Pomoc s heslem k Wi‑Fi síti

Přečtěte si jak zjistit, jestli síť vyžaduje heslo. Dočtete se taky, co dělat, když neznáte nebo si nepamatujete heslo k Wi‑Fi síti.

Jak zjistím, jestli síť vyžaduje heslo?

Vedle názvu Wi-Fi sítě chráněné heslem je symbol ikona zámku.

Co když neznám heslo k Wi‑Fi síti?

Pokud Wi‑Fi router nastavil poskytovatel kabelového nebo jiného internetového připojení:

 • Podívejte se na štítek na boku nebo na spodní části routeru – může tam být uvedené výchozí heslo.
       Název sítě (SSID): XXXXX
       Síťový klíč (heslo): XXXXXXXXXX
 • Pokud vám poskytovatel předal kartu s údaji o nastavení, vyhledejte na ní informace o síti a heslo.
 • Kontaktujte poskytovatele kabelového nebo jiného internetového připojení a požádejte ho o pomoc s obnovením nebo resetováním hesla Wi‑Fi.


Máte svůj vlastní Wi‑Fi router:

 • Pokud vám síť nastavil někdo jiný, požádejte ho o pomoc.
 • Pokud jste nenastavili osobní heslo, najděte si výchozí heslo na webu výrobce svého Wi‑Fi routeru.
 • Pokud chcete heslo obnovit, kontaktujte výrobce routeru nebo zkuste najít pokyny na jeho webu nebo v uživatelské příručce.


Pokud používáte veřejnou Wi‑Fi síť v knihovně, hotelu, restauraci nebo na jiném veřejném místě:

Co když heslo znám, ale síť ho nechce přijmout?

V iOS:

 1. Klepněte na Nastavení > Wi‑Fi.
 2. Klepněte na ikonu informací vedle názvu sítě, ke které se pokoušíte připojit.
 3. Klepněte na Ignorovat tuto síť a potvrďte akci klepnutím na Ignorovat.
 4. Zkuste se k síti znova připojit.

 

V macOS: 

 1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému.
 2. Klikněte na Sítě a na bočním panelu nalevo vyberte Wi-Fi.
 3. Klikněte na tlačítko Pokročilé.
 4. Vyberte Wi‑Fi síť, ke které se pokoušíte připojit, a klikněte na tlačítko Odebrat (–). Když budete požádáni o potvrzení, klikněte na Odebrat.
 5. Klikněte na OK.
 6. Klikněte na Použít.
 7. Zkuste se k síti znova připojit.

 

Pokud síť heslo pořád nepřijímá:

 • Zkontrolujte, že se připojujete ke své síti, a ne k blízké síti s podobným názvem.
 • Dejte si záležet na správném zadání hesla. V heslech k Wi‑Fi se rozlišují malá a velká písmena.
 • Pokud vám síť nastavoval někdo jiný, tímto postupem ověřte, že používáte správné heslo.
Datum zveřejnění: