Jak zapomenout Wi-Fi síť na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu

Pokud nechcete, aby se vaše zařízení Apple automaticky připojovalo k určité síti, můžete ho přimět, aby informace o této síti zapomnělo.

Zařízení Apple si pamatuje každou Wi-Fi síť, ke které jste ho připojili, a automaticky se k ní bude připojovat znova, jakmile se octne v jejím dosahu. Pokud se k některé síti už nechcete připojovat nebo se k ní chcete připojit s jiným heslem, podle následujících pokynů zařízení řekněte, že má na síť a její heslo zapomenout.
  

 

Zapomenutí sítě na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení > Wi-Fi.
 2. Klepněte na  vedle sítě Wi-Fi, kterou má zařízení zapomenout.
 3. Klepněte na Ignorovat tuto síť a potvrďte klepnutím na Ignorovat.

Zapomenutí sítě na Macu

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Síť.
 2. V seznamu nalevo zvolte Wi-Fi.
 3. Klikněte na Pokročilé.
 4. V panelu Wi-Fi uvidíte seznam Preferované sítě. Vyberte Wi-Fi síť, kterou má Mac zapomenout.
 5. Klikněte na tlačítko Odebrat (–) pod seznamem. Když budete požádáni o potvrzení, klikněte na Odebrat.
 6. Klikněte na OK.
 7. Klikněte na Použít.

Další informace

 • Pokud používáte dozorované zařízení, ve kterém připojování k Wi-Fi sítím podléhá správě, nemusí být možné určité sítě zapomenout. 
 • Jako alternativu k zapomenutí sítě můžete pro danou síť vypnout volbu Připojovat automaticky. Vaše zařízení si bude stále pamatovat síť a její heslo, ale nebude se k ní připojovat automaticky. 
 • Na Macu můžete taky přetáhnout síť na nižší pozici v seznamu preferovaných sítí. Pokud bude současně dostupná jiná síť, která je na seznamu výše, Mac se zkusí přednostně připojit k ní, než vyzkouší sítě na dalších pozicích.
Datum zveřejnění: