Jak zabránit opětovnému otvírání aplikací a oken

Aplikace a jejich okna se mohou automaticky znovu otevřít, když se přihlásíte k Macu nebo otevřete aplikaci. Tady je návod, jak toto chování kontrolovat.

Použití nastavení v okně odhlášení nebo restartování

Když se na Macu odhlásíte nebo ho restartujete, po zobrazení výzvy zrušte zaškrtnutí volby „Při příštím přihlášení znovu otevřít okna“.

Nebo Mac spusťte v bezpečném režimu a pak ho normálně restartujte. Tím se nastavení nezmění, ale Mac zapomene všechna okna, která byla otevřena při posledním odhlášení nebo restartování.

Když je volba vypnutá, ale aplikace se stále otevírají automaticky:

  • Aplikace může být položkou přihlášení. Přihlašovací položky můžete přidat nebo odebrat v předvolbách Uživatelé a skupiny.
  • Aplikace možná nainstalovala svůj vlastní software aktivovaný při spouštění počítače. To lze často ovlivnit v nastavení samotné aplikace. Podívejte se do předvoleb nebo dokumentace aplikace nebo kontaktujte jejího vývojáře.


Použití nastavení v Obecných předvolbách

Chcete-li zabránit tomu, aby si aplikace pamatovaly svá otevřená okna, zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému, klikněte na Obecné a vyberte volbu „Při ukončování aplikací zavírat okna“.

Nebo při otevírání aplikace stiskněte a podržte klávesu Shift. Tím se nastavení nezmění, ale aplikace zapomene všechna okna, která byla otevřena při jejím posledním ukončení.

Pokud tyto kroky pro určitou aplikaci nefungují, možná má vlastní nastavení pro opětovné otvírání oken. Podívejte se do předvoleb nebo dokumentace aplikace nebo kontaktujte jejího vývojáře.

Datum zveřejnění: