Automatické obnovování oken, aplikací a dokumentů na Macu

Kdykoli se přihlásíte k Macu nebo otevřete nějakou aplikaci, Mac automaticky otevře předtím otevřená okna a panely, takže můžete hned pokračovat, kde jste přestali.

Používání funkce Pokračovat

Funkce Pokračovat vám umožní otevřít znovu aplikace v takovém stavu, v jakém byly předtím. Například při otevření Safari se zcela obnoví všechny stránky, které jste měli otevřené při posledním zavření Safari. Pokud máte otevřené dokumenty v Pages, když se odhlásíte z uživatelského účtu, dokumenty se otevřou znovu, až příště spustíte Pages.

Díky funkci Pokračovat si nemusíte dělat starosti s ukládáním práce a hledáním souborů, se kterými jste předtím pracovali. Všechno je automatické. Pokud nechcete, aby se některé nebo všechny vaše dokumenty a okna automaticky obnovovaly, můžete si upravit nastavení funkce Pokračovat.

Při odhlášení a přihlášení

Když se přihlásíte, automaticky se otevřou aplikace, které jste měli naposledy na Macu otevřené. Až se budete odhlašovat, můžete v okně Odhlášení vybrat nebo naopak zrušit možnost „Při příštím přihlášení znovu otevřít okna“. Tím určíte, zda se při vašem příštím přihlášení mají otevřít aplikace. Nastavení zůstane takové, jaké jste použili naposledy, takže až budete chtít chování funkce Pokračovat změnit, stačí změnit toto nastavení.

Chcete-li otevírání aplikací zakázat jen jednorázově, podržte při přihlašování klávesu Shift. Tím zabráníte automatickému otevření aplikací i v případě, že jste tuto možnost měli při posledním odhlašování zapnutou. 

Při ukončení a otevření aplikace

Když otevřete nějakou aplikaci, automaticky se v ní otevřou ta okna, se kterými jste pracovali naposledy. Jestli nechcete, aby se v aplikacích automaticky otevíraly poslední dokumenty a okna, vyberte na panelu Obecné v Předvolbách systému možnost „Při ukončování aplikací zavírat okna“ (OS X Mountain Lion 10.8 a novější), nebo zrušte výběr možnosti „Při ukončování a opětovném otevření aplikací obnovovat okna“ (OS X Lion 10.6).

Pokud aplikace nadále otevírá dokumenty a okna, i když je tato funkce vypnutá, podívejte se do jejích předvoleb, zda v nich není podobná funkce. Některé aplikace totiž mají pro obnovování oken vlastní nastavení.

Chcete-li otevírání dokumentů a oken v aplikaci zabránit jen dočasně, podržte při jejím spouštění klávesu Shift.

Používání položek přihlášení

Pokud chcete, aby se nějaká aplikace otevírala pokaždé, když se přihlásíte ke svému účtu, můžete ji v Předvolbách systému přidat na panel Přihlášení. Položky uvedené na panelu Přihlášení se otevírají vždy, bez ohledu na to, jak máte nastavenou funkci Pokračovat. 

  1. V nabídce Apple () vyberte Předvolby systému a klikněte na Uživatelé a skupiny.
  2. V seznamu uživatelů vyberte svůj účet.
  3. Klikněte na Přihlášení.
  4. Přetáhněte danou aplikaci nebo dokument na seznam položek Přihlášení, případně klikněte na tlačítko a vyberte je.

Až budete mít potřebné položky přidané, zavřete okno Uživatelé a skupiny.

Chcete-li spouštění těchto položek jednorázově zakázat, podržte při přihlašování klávesu Shift. Tím dáte Macu najevo, aby přeskočil položky Přihlášení. Stejně tak se tentokrát neotevřou ani aplikace a okna, které jste měli otevřené při posledním odhlášení.

Datum zveřejnění: