Otevírání souborů ze starších verzí aplikací iWork v nových verzích Pages, Numbers a Keynotu

Přečtěte si, co se může stát, když chcete v aplikacích iWork pro Mac otevřít dokumenty vytvořené ve starších verzích nebo když exportujete soubory do formátu iWork ‘09.

iWork '09 není kompatibilní s macOS Catalina 10.15 a novějším. Abyste mohli aplikace iWork používat i v nejnovějším operačním systému, aktualizujte Pages, Numbers a Keynote na nejnovější verzi.

Otevření staršího dokumentu iWork

Současné verze aplikací iWork pro Mac umí otevírat dokumenty vytvořené v jakékoli verzi iWork. Starší dokument iWork otevřete v Pages, Numbers nebo Keynotu tak, že na něj dvakrát kliknete. Anebo ho otevřete přímo z aplikace:

 1. Zvolte Soubor > Otevřít.
 2. Vyberte dokument.
 3. Klikněte na Otevřít.

Když se zobrazí okno s upozorněním

Při otevírání starších dokumentů iWork se může zobrazit okno s upozorněním. V okně bude uvedený seznam těch funkcí použitých v dokumentu, které jsou podporované ve starší verzi, ale nejsou dostupné v novější verzi dané aplikace iWork pro Mac.

Upozornění v Numbers: „Vzhled této tabulky Numbers může být odlišný“.

Přečtěte si, k jakým změnám dojde při upgradu dokumentu iWork.


Uložení staršího dokumentu iWork

Když poprvé uložíte nebo upravíte starší dokument iWork, musíte rozhodnout, co má iWork s aktualizovaným dokumentem udělat:

Okno s tabulkou Numbers a zprávou: „Chcete tuto tabulku upgradovat?“

 • Kliknutím na Upgradovat převedete stávající dokument do nového formátu.
 • Kliknutím na Zrušit zastavíte ukládání nebo úpravy a původní dokument zůstane nezměněný.
 • Kliknutím na „Upravit kopii“ převedete kopii souboru do nového formátu a zachováte originál ve starším formátu iWork.


Obnovení upgradovaného dokumentu

Pokud jste dokument už upgradovali na nový formát souborů iWork a chcete ho vrátit do verze kompatibilní se staršími aplikacemi iWork, použijte jednu z těchto možností:

Vrácení na předchozí verzi

 • Zvolte Soubor > Vrátit do. Tím vrátíte všechny provedené změny a obnovíte tu verzi dokumentu, která byla uložena ve starší verzi iWork.

Uložení kopie ve formátu iWork ‘09

 • Pokud jste už dokument upravili a chcete úpravy zachovat, můžete soubor uložit jako dokument iWork '09. Vyberte Soubor > Exportovat do. Potom jako formát souboru zvolte Pages ’09, Numbers ’09 nebo Keynote ’09. Bližší informace o tom, k jakým změnám může v dokumentu dojít, najdete v části Změny, ke kterým dojde při exportu do iWork ’09.

Změny, ke kterým dojde při upgradu dokumentu iWork

Všechny aplikace:

 • Z tabulek a grafů se odebere otočení.
 • Odeberou se výplně tabulek.
 • Seskupené klíny v koláčových grafech se rozdělí.
 • Zmizí metadata Spotlightu.

Pages:

 • Není podporováno sledování změn v tabulkách, záhlavích, zápatích a vzorových objektech. Všechny sledované změny provedené na těchto místech se přijmou jako finální.
 • Odeberou se odkazy na jiné soubory Pages.

Numbers:

 • Kategorie tabulek
  • Sbírky řádků v tabulce s kategoriemi jsou nyní označovány jako skupiny.
  • Do tabulky je přidán nový sloupec obsahující názvy skupin. Tento sloupec se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou zapnuté kategorie. Nemá vliv na adresy sloupců ve vzorcích nebo grafech.
  • Názvy funkcí ve výpočtech pro každou skupinu jsou nyní zobrazeny na samostatných řádcích štítků.

Keynote:

 • Odebere se nastavení „Při ukončení prezentace vyžadovat heslo“. Nové heslo nastavíte tím, že přejdete do Keynotu > Předvolby > Prezentace a vyberte „Při ukončení prezentací vyžadovat heslo“. Až k tomu budete vyzváni, zadejte heslo a klikněte na Nastavit heslo. Heslo se vztahuje na všechny prezentace přehrávané na daném počítači.
 • Snímky odsazené o více než šest úrovní se posunou na šestou úroveň.
 • Odeberou se odkazy na jiné soubory Keynote.
 • Z maket objektů se odebere otočení.
 • Přechody, které nejsou dostupné v Keynotu pro Mac, se převedou na Prolnutí. 
 • Přechod Otáčení se přejmenuje na Převrácení objektu.
 • Konvergentní sestavy se převedou na Prolnutí.
 • Ze vzorových snímků a legend ke grafům se odeberou sestavy.
 • Dynamické sestavy se převedou na obrázkové galerie.

Změny, ke kterým dojde při exportu do formátu iWork ’09

Všechny aplikace:

 • Odeberou se styly iniciál. 
 • Vypne se automatické přizpůsobení popisků hodnot pro řady v grafech. Popisky se mohou překrývat. 
 • Vypne se automatické přizpůsobení chybových úseček v grafech. Chybové úsečky se mohou překrývat. 
 • Grafy znázorňující reprezentativní vzorek dat místo toho ukazují všechny datové body.
 • Zaoblené stíny a stíny v bodě kontaktu se převedou na běžné stíny.
 • Odeberou se komentáře u objektů.
 • Ukotvené objekty se převedou na plovoucí nebo vložené objekty.
 • Vzorce, které nejsou ve formátu iWork ’09 dostupné, se odeberou. Exportují se poslední vypočítané hodnoty.
 • Interaktivní grafy se převedou na obyčejné grafy.
 • Bublinové grafy se převedou na bodové grafy.
 • Prstencové grafy se převedou na koláčové grafy.
 • Kresby se převedou na skupiny čar a tvarů.
 • Odeberou se obrázkové galerie. Z každé galerie se vyexportuje jeden obrázek.
 • Tabulky psané zprava doleva (například v arabštině nebo hebrejštině) nejsou podporovány.
 • Svislý text (například v čínštině, japonštině a korejštině) není v iWork '09 plně podporován.
 • U komentářů uspořádaných do vláken se odeberou odpovědi.
 • Zaoblené rohy grafů se převedou na hranaté rohy. 
 • Rovnice vytvořené v Pages, Numbers a Keynotu se při exportu do iWork ’09 převedou na obrázky.
 • Přechodové výplně textu se převedou na plné barvy.
 • Obrázkové výplně textu se převedou na plné barvy.
 • Jiné než plné barvy obrysů textu se převedou na jednobarevné obrysy.
 • Vložená webová videa se převádějí na obrázky, které odkazují na online videa.

Pages:

 • Obsah se převede na prostý text. V Pages '09 se neaktualizuje automaticky.
 • Text zprava doleva (například v arabštině nebo hebrejštině) není v Pages '09 plně podporován.
 • Odeberou se anotace.
 • Odeberou se pozadí stránek.
 • Odeberou se odkazy na stránky.
 • Odeberou se popisky tabulek vložených do textu.

Numbers:

 • Pokud dokument obsahuje v jednom sloupci filtry „NEBO“ a v ostatních sloupcích filtry „A“, vyexportují se všechna pravidla filtrů. Filtry „A“ se převedou na filtry „NEBO“.
 • Odebere se podmíněné zvýraznění a filtry založené na době trvání.
 • Tabulky psané zprava doleva (například v arabštině nebo hebrejštině) nejsou podporovány.
 • Kategorie tabulek
  • Kategorie, které jsou seskupeny podle dne v týdnu, jsou změněny na seskupení podle jedinečných hodnot.
  • Reference z grafu na souhrny jsou nahrazeny posledními vypočítanými hodnotami.
  • Grafy odkazující na rozsah zahrnující buňky ve více skupinách použijí místo referencí naposledy vypočítané hodnoty.
  • Vzorce, které odkazují na rozsah zahrnující buňky ve více skupinách, jsou nahrazeny naposledy vypočítanými hodnotami.
  • Vzorce odkazující na souhrny jsou nahrazeny posledními vypočítanými hodnotami.
 • Vložené objekty se přesunou do listů.
 • Odeberou se odkazy na listy.
 • Odeberou se popisky z tabulek a grafů. 

Keynote:

 • Přechody, efekty začátku a efekty konce, které v Keynotu '09 nejsou k dispozici, se převedou na Prolnutí. 
 • Přechod Převrácení objektu se přejmenuje na Otáčení.
 • Odstraní se důrazové sestavy.
 • Odstraní se komentáře v buňkách tabulek.
 • Vložené objekty nejsou podporovány a odeberou se.
 • Při přechodu z jednoho snímku na další se nepřehrávají filmy a zvuk.
Datum zveřejnění: