Otevírání souborů ze starších verzí aplikací iWork v nových verzích Pages, Numbers a Keynotu

Přečtěte si, co se může stát, když chcete v aplikacích iWork pro Mac otevřít dokumenty vytvořené ve starších verzích nebo když exportujete soubory do formátu iWork ‘09.

Otevření staršího dokumentu iWork

Současné verze aplikací iWork pro Mac umí otevírat dokumenty vytvořené v jakékoli verzi iWork. Starší dokument iWork otevřete v Pages, Numbers nebo Keynotu tak, že na něj dvakrát kliknete. Anebo ho otevřete přímo z aplikace:

 1. Zvolte Soubor > Otevřít.
 2. Vyberte dokument.
 3. Klikněte na Otevřít.

Když se zobrazí okno s upozorněním

Při otevírání starších dokumentů iWork se může zobrazit okno s upozorněním. V okně bude uvedený seznam těch funkcí použitých v dokumentu, které jsou podporované ve starší verzi, ale nejsou dostupné v novější verzi dané aplikace iWork pro Mac.

Upozornění na upgrade

Přečtěte si, k jakým změnám dojde při upgradu dokumentu iWork.


Uložení staršího dokumentu iWork

Když poprvé uložíte nebo upravíte starší dokument iWork, musíte rozhodnout, co má iWork s aktualizovaným dokumentem udělat:

 • Kliknutím na Upgradovat převedete stávající dokument do nového formátu.
 • Kliknutím na Zrušit zastavíte ukládání nebo úpravy a původní dokument zůstane nezměněný.
 • Kliknutím na Upravit kopii převedete kopii souboru do nového formátu a zachováte originál ve starším formátu iWork.


Obnovení upgradovaného dokumentu

Pokud jste dokument už upgradovali na nový formát souborů iWork a chcete ho vrátit do verze kompatibilní se staršími aplikacemi iWork, použijte jednu z těchto možností:

Vrácení na předchozí verzi

 • Zvolte Soubor > Vrátit do. Tím vrátíte všechny provedené změny a obnovíte tu verzi dokumentu, která byla uložena ve starší verzi iWork.

Uložení kopie ve formátu iWork ‘09

 • Pokud jste už dokument upravili a chcete úpravy zachovat, můžete soubor uložit jako dokument iWork ’09. Vyberte Soubor > Exportovat do. Potom jako formát souboru zvolte Pages ’09, Numbers ’09 nebo Keynote ’09. Bližší informace o tom, k jakým změnám může v dokumentu dojít, najdete dole v části Změny, ke kterým dojde při exportu do iWork ’09.

Změny, ke kterým dojde při upgradu dokumentu iWork

Všechny aplikace:

 • Z tabulek a grafů se odebere otočení.
 • Odeberou se výplně tabulek.
 • Seskupené klíny v koláčových grafech se rozdělí.
 • Zmizí metadata Spotlightu.

Pages:

 • Není podporováno sledování změn v tabulkách, záhlavích, zápatích a vzorových objektech. Všechny změny provedené na těchto místech se přijmou jako finální.
 • Odeberou se odkazy na jiné soubory Pages.

Numbers:

 • Kategorie tabulky
  • Sbírky řádků v tabulce s kategoriemi jsou nyní označovány jako skupiny.
  • Do tabulky je přidán nový sloupec obsahující názvy skupin. Tento sloupec se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou zapnuté kategorie. Nemá vliv na adresy sloupců ve vzorcích nebo grafech.
  • Názvy funkcí ve výpočtech pro každou skupinu jsou nyní zobrazeny na samostatných řádcích štítků.

Keynote:

 • Odebere se nastavení „Při ukončení prezentace vyžadovat heslo“. Nové heslo nastavíte tím, že přejdete do Keynotu > Předvolby > Prezentace a vyberte „Při ukončení prezentací vyžadovat heslo“. Až k tomu budete vyzváni, zadejte heslo a klikněte na Nastavit heslo. Heslo se vztahuje na všechny prezentace přehrávané na daném počítači.
 • Snímky odsazené o více než šest úrovní se posunou na šestou úroveň.
 • Odeberou se odkazy na jiné soubory Keynote.
 • Z maket objektů se odebere otočení.
 • Přechody, které nejsou dostupné v Keynotu pro Mac, se převedou na Prolnutí. 
 • Přechod Otáčení se přejmenuje na Převrácení objektu.
 • Konvergentní sestavy se převedou na Prolnutí.
 • Ze vzorových snímků a legend ke grafům se odeberou sestavy.
 • Dynamické sestavy se převedou na obrázkové galerie.

Změny, ke kterým dojde při exportu do formátu iWork ’09

Všechny aplikace:

 • Zaoblené stíny a stíny v bodě kontaktu se převedou na běžné stíny.
 • Odeberou se komentáře u objektů.
 • Ukotvené objekty se převedou na plovoucí nebo vložené objekty.
 • Vzorce, které nejsou ve formátu iWork ’09 dostupné, se odeberou. Exportují se poslední vypočítané hodnoty.
 • Interaktivní grafy se převedou na obyčejné grafy.
 • Bublinové grafy se převedou na bodové grafy.
 • Koblihové grafy se převedou na koláčové grafy.
 • Kresby se převedou na skupiny čar a tvarů.
 • Odeberou se obrázkové galerie. Z každé galerie se vyexportuje jeden obrázek.
 • Tabulky psané zprava doleva (například v arabštině nebo hebrejštině) nejsou podporovány.
 • Svislý text (například v čínštině, japonštině a korejštině) není ve formátu iWork ’09 zcela podporován.
 • U komentářů uspořádaných do vláken se odeberou odpovědi.
 • Zaoblené rohy grafů se převedou na hranaté rohy. 
 • Rovnice vytvořené v Pages, Numbers a Keynotu se při exportu do iWork ’09 převedou na obrázky.
 • Přechodové výplně textu se převedou na plné barvy.
 • Obrázkové výplně textu se převedou na plné barvy.
 • Jiné než plné barvy obrysů textu se převedou na jednobarevné obrysy.

Pages:

 • Obsah se převede na prostý text. Ve formátu Pages ’09 se neaktualizuje automaticky.
 • Text zprava doleva (například v arabštině nebo hebrejštině) není ve formátu Pages ’09 úplně podporován.
 • Odeberou se anotace.
 • Odeberou se pozadí stránek.
 • Odeberou se odkazy na stránky.

Numbers:

 • Pokud dokument obsahuje v jednom sloupci filtry „NEBO“ a v ostatních sloupcích filtry „A“, vyexportují se všechna pravidla filtrů. Filtry „A“ se převedou na filtry „NEBO“.
 • Odebere se podmíněné zvýraznění a filtry založené na době trvání.
 • Tabulky psané zprava doleva (například v arabštině nebo hebrejštině) nejsou podporovány.
 • Kategorie tabulky
  • Kategorie, které jsou seskupeny podle dne v týdnu, jsou změněny na seskupení podle jedinečných hodnot.
  • Reference z grafu na souhrny jsou nahrazeny posledními vypočítanými hodnotami.
  • Grafy odkazující na rozsah zahrnující buňky ve více skupinách použijí místo referencí naposledy vypočítané hodnoty.
  • Vzorce, které odkazují na rozsah zahrnující buňky ve více skupinách, jsou nahrazeny naposledy vypočítanými hodnotami.
  • Vzorce odkazující na souhrny jsou nahrazeny posledními vypočítanými hodnotami.
 • Vložené objekty se přesunou do listů.
 • Odeberou se odkazy na listy.

Keynote:

 • Přechody, efekty začátku a efekty konce, které ve formátu Keynote ’09 nejsou k dispozici, se převedou na Prolnutí. 
 • Přechod Převrácení objektu se přejmenuje na Otáčení.
 • Odstraní se důrazové sestavy.
 • Odstraní se komentáře v buňkách tabulek.
 • Vložené objekty nejsou podporovány a odeberou se.
Datum zveřejnění: