Resetování iMovie na Macu

Když se projekty nebo události nezobrazují správně, iMovie nejde otevřít nebo se neočekávaně ukončuje, resetujte předvolby iMovie.

Najděte knihovny

Ve výchozím nastavení jsou knihovny iMovie na Macu ve složce Filmy. Pokud tu nejsou, zjistěte, kde jsou uložené, a před resetováním iMovie si poznamenejte jejich umístění.

Pokud můžete iMovie otevřít klikněte s klávesou Control na knihovnu v seznamu Knihovny na bočním panelu iMovie a zvolte Zobrazit ve Finderu. Otevře se okno Finderu s vybranou knihovnou iMovie. Její umístění uvidíte v dolní části okna.

Když nemůžete iMovie otevřít:

 1. Otevřete Finder do vyhledávacího pole v rohu okna napište „Knihovna iMovie“. 
 2. V rozevírací nabídce pod „Druh“ vyberte Knihovna iMovie, tím zobrazíte všechny knihovny iMovie na Macu.
 3. Kliknutím vyberte knihovnu iMovie v seznamu. Umístění knihovny se objeví v dolní části okna Finderu. Poznamenejte si její umístění.
 4. Pokud máte víc než jednu knihovnu iMovie, vyberte postupně každou z nich a poznamenejte si jejich umístění.

Pokud máte knihovny uložené jinde než ve složce Filmy, budete je muset po resetování iMovie ručně otevřít.

Resetujte iMovie

 1. Pokud je aplikace iMovie otevřená, zavřete ji.
 2. Podržte stisknuté klávesy Alt a Command a znova iMovie spusťte.
 3. V okně, které se objeví, klikněte na Smazat předvolby.

iMovie resetuje vaše předvolby a otevře se s výchozím nastavením.

Ručně otevřete knihovny iMovie

Pokud máte některé knihovny iMovie uložené mimo složku Filmy, třeba na externím disku, znova je otevřete takto:

 1. V nabídce Soubor zvolte Otevřít knihovnu > Jiná.
 2. Klikněte na Vyhledat.
 3. Najděte a vyberte požadovanou knihovnu iMovie.
 4. Klikněte na Otevřít.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: