Když nefungují mikrofony ve vašem iPhonu

Pokud je zvuk během telefonních hovorů, hovorů FaceTime, v nahraných videích nebo v aplikacích nezřetelný, přečtěte si, co dělat.

Vyčistěte mikrofony

 1. Sejměte z iPhonu všechny ochranné fólie, kryty nebo pouzdra.
 2. Odstraňte nečistoty ze všech otvorů v iPhonu. 

Pokud vás lidé neslyší při telefonních nebo FaceTime hovorech

 1. Spusťte aplikaci Diktafon. 
 2. Klepněte na tlačítko Záznam , promluvte směrem k dolní části telefonu a zastavte nahrávání. 
 3. Když si záznam přehrajete, měli byste svůj hlas slyšet čistě a jasně.
 4. Pokud tomu tak není, kontaktujte podporu Apple.

Pokud vás lidé neslyší, když používáte hlasitý odposlech

 1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
 2. Nahrajte video, zatímco budete hovořit směrem k horní části iPhonu.
 3. Klepnutím na výběr fotoaparátu  přepněte na druhý fotoaparát. Pak nahrajte další video a znova mluvte směrem k horní části iPhonu.
 4. Při přehrávání videí byste měli svůj hlas slyšet zřetelně.
 5. Pokud tomu tak není, kontaktujte podporu Apple.

Pokud mikrofon nefunguje v určité aplikaci

 1. Přejděte do Nastavení > Soukromí > Mikrofon.
 2. Zkontrolujte, že je zde aplikace zapnutá.
 3. Pokud aplikace má používání mikrofonu povolené nebo pokud tu není uvedená, obraťte se na vývojáře aplikace.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Datum zveřejnění: