O chybějících informacích po obnovení iPhonu, iPadu nebo iPodu touch ze zálohy na iCloudu

Zjistili jste, že po obnovení iPhonu, iPadu nebo iPodu touch ze zálohy na iCloudu něco chybí? Tento článek vám poradí. 

Co můžete překontrolovat

  • Ujistěte se, že jste iOS zařízení ze Zálohy na iCloudu obnovili správně. Přihlášení do iCloudu není totéž, co obnovení ze Zálohy na iCloudu. Přečtěte si, jak obnovit zařízení ze Zálohy na iCloudu.
  • Zkontrolujte, jestli Záloha na iCloudu obsahuje data, která postrádáte. Když obnovíte iPad ze zálohy iPhonu nebo naopak, některá data se neobnoví.
  • Když se vás aplikace v průběhu obnovy zeptá na heslo k vašemu Apple ID, zadejte ho. Některé aplikace a služby, například App Store, potřebují k obnovení zakoupeného obsahu vaše heslo. Pokud máte obsah nakoupený pod různými Apple ID, zadejte na výzvu heslo ke každému z nich.
  • Přečtěte si, co dělat, když proces obnovy trvá příliš dlouho nebo skončí s chybou.
  • Můžete se taky podívat, jestli máte v počítači zálohy s daty, která postrádáte.
  • Někdy může proces obnovy vypadat jako dokončený, ale zařízení stále ještě stahuje data na pozadí. Můžete to ověřit tak, že klepnete na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Záloha na iCloudu. Pokud se vaše zařízení stále ještě obnovuje, uvidíte tady „Tento [model zařízení] je právě obnovován a poté bude automaticky zálohován.“

    iPhone se zapnutou Zálohou na iCloudu

Potřebujete další informace? Níže se dočtete, co všechno je součástí Zálohy na iCloudu.

Aplikace, hudba, filmy a televizní pořady

Záloha na iCloudu obsahuje informace o vašem zakoupeném obsahu ze služeb Apple Music, Apple TV, Apple Books, Apple Podcasts a App Store. Po obnovení obsahu ze Zálohy na iCloudu se zakoupená média automaticky znovu stáhnou ze služeb Apple. Dostupnost opětovných stažení se liší podle země nebo oblasti. Dříve zakoupené položky, které byly refundovány nebo které už nejsou ve Storu k dispozici, nemusí být dostupné. Některé ze zakoupených filmů už možná nebudou ve službě Apple TV k dispozici k opětovnému stažení.

U některých aplikací jiných vývojářů si možná budete muset znova stáhnout data přímo od vývojáře.

Pokud jste ke stažení dříve vybraných nebo načtených skladeb, alb nebo playlistů do vašeho zařízení použili iTunes Matchsynchronizujte vaše zařízení na počítači obsahujícím váš obsah a obnovte média, která nebyla zakoupena v iTunes Storu nebo nejsou k dispozici přes iTunes Match.

Pokud chcete obnovit obsah zakoupený pod jiným Apple ID, přihlaste se tím Apple ID, které jste k nákupu použili.

Fotky

Pokud používáte Fotky na iCloudu, vaše fotky a videa se automaticky nahrávají na iCloud. Nejsou součástí vašich denních záloh. Až zařízení obnovíte ze Zálohy na iCloudu, neodpojujte se od Wi-Fi, aby se fotky a videa mohly začít stahovat.

Pokud Fotky na iCloudu zapnuté nemáte, můžou být součástí zálohy na iCloudu i fotky a videa z vašich Fotek nebo alba Fotoaparát. Nejste si jistí, jestli byly Fotky na iCloudu zapnuté, když jste zálohu vytvářeli? Až zařízení obnovíte, podívejte se do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotky. Pokud jsou Fotky na iCloudu zapnuté, byly fotky uložené ve Fotkách na iCloudu.

Pokud byly fotky a videa zahrnuté do zálohy, stáhnou se do vašeho iOS zařízení na pozadí v průběhu obnovování. Až do dokončení procesu zařízení od Wi-Fi neodpojujte. Doba nutná k obnovení závisí na velikosti zálohy a na rychlosti vaší Wi-Fi sítě.

Přečtěte si více o tom, co je zahrnuto do Zálohy na iCloudu a jak synchronizovat fotky z počítače.

iCloud Drive

Pokud používáte iCloud Drive, vaše dokumenty nejsou zahrnuty do Zálohy na iCloudu. Zůstanou aktualizovány a dostupné ve všech vašich zařízeních, protože jsou uložené na iCloudu. Pokud chcete soubory iWork zálohovat ručně, můžete je uložit do Macu nebo PC.

Pokud nemůžete po obnovení zařízení ze zálohy najít své dokumenty iWork, přejděte na web iCloud.com a podívejte se do aplikace iCloud Drive.

Data Kalendáře a Kontaktů

Při obnovování dat Kalendáře a Kontaktů ze Zálohy na iCloudu se nejdřív obnoví vaše nastavení a stará data. Potom iCloud do zařízení nahraje aktuální data Kalendáře a Kontaktů a přepíše jimi stará data. Tato aktualizace se provede automaticky, obvykle ještě dřív, než si starých dat stihnete všimnout.

Data Mailu a Poznámek

Protože se vaše e-maily vždy ukládají na iCloud, nejsou součástí Zálohy na iCloudu. Záloha na iCloudu ale obsahuje nastavení vašeho e-mailového účtu na iCloudu a všech ostatních e-mailových účtů ve vašem zařízení. Po obnovení ze Zálohy na iCloudu obnoví iCloud a vaši další poskytovatelé e-mailu vaše dostupné e-mailové zprávy, takže můžete pokračovat tam, kde jste skončili.

Pokud si zařízení nastavíte, aby data Poznámek ukládalo na iCloudu, iCloud tyto poznámky nahraje do zařízení hned po dokončení obnovy. V iOS 10.3 nebo novějším najdete volby zálohování tak, že klepnete na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud.

Data Poznámek uložených ve službách jiných poskytovatelů (například Microsoft Exchange) se do iCloudu nezálohují. S obnovením těchto dat vám poradí poskytovatel dané služby.

Zprávy a hlasové záznamy

S funkcí Zprávy na iCloudu a Diktafon na iCloudu* se budou vaše textové zprávy a hlasové poznámky automaticky nahrávat na iCloud. Nebudou už součástí zálohy. Až zařízení obnovíte ze zálohy na iCloudu, neodpojujte se od Wi-Fi, aby se textové zprávy a hlasové nahrávky mohly začít stahovat.

Když vypnete Zprávy na iCloudu, vaše textové zprávy a přílohy se už nebudou nahrávat automaticky, ale uloží se do vaší příští Zálohy na iCloudu a během obnovení se stáhnou na pozadí. Až do dokončení procesu zařízení od Wi-Fi neodpojujte. Doba nutná k obnovení závisí na velikosti zálohy a na rychlosti vaší Wi-Fi.

Když obnovíte zařízení ze zálohy vytvořené na jiném typu zařízení, může se stát, že se zprávy a hlasové záznamy neobnoví. Když třeba obnovíte iPhone ze zálohy vytvořené na iPadu, vaše zprávy a hlasové záznamy se na iPhonu nemusí objevit.

Pokud vám po obnovení pořád chybí nějaká data, můžete je zkusit obnovit z jiné zálohy na iCloudu nebo v počítači. Než se pokusíte obnovit zálohu z iCloudu, vždy si svá aktuální data zazálohujte do počítače.

*Pokud používáte iOS 11 a starší nebo macOS High Sierra a starší, vaše hlasové záznamy jsou součástí Zálohy na iCloudu, ale nenahrávají se na iCloud.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: