Co když po obnovení iOS zařízení ze Zálohy na iCloudu postrádáte nějaká data

Všimli jste si, že po obnovení iPhonu, iPadu nebo iPodu touch ze zálohy na iCloud něco chybí? Tento článek vám poradí. 

Co můžete překontrolovat

  • Ujistěte se, že jste iOS zařízení ze zálohy na iCloudu obnovili správně. Přihlášení do iCloudu není totéž, co obnovení ze zálohy na iCloudu. Přečtěte si, jak obnovit zařízení ze zálohy na iCloudu.
  • Zkontrolujte, jestli záloha na iCloudu obsahuje data, která postrádáte. Když obnovíte iPad ze zálohy iPhonu nebo naopak, některá data se neobnoví.
  • Když se vás aplikace v průběhu obnovy zeptá na heslo k vašemu Apple ID, zadejte ho. Některé aplikace, třeba iTunes, potřebují vaše heslo k tomu, aby mohly obnovit zakoupený obsah. Pokud máte obsah nakoupený pod různými Apple ID, zadejte na výzvu heslo ke každému z nich.
  • Přečtěte si, co dělat, když proces obnovy trvá příliš dlouho nebo skončí s chybou.
  • Můžete se taky podívat, jestli máte zálohy iTunes s daty, která postrádáte.
  • Někdy může proces obnovy vypadat jako dokončený, ale zařízení stále ještě stahuje data na pozadí. Můžete to ověřit tak, že klepnete na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Záloha iCloud. V iOS 10.2 nebo starším klepněte na Nastavení > iCloud > Záloha. Pokud se vaše zařízení stále ještě obnovuje, uvidíte tady „Tento [model zařízení] je právě obnovován a poté bude automaticky zálohován.“

Potřebujete další informace? Dole se dočtete, co všechno je součástí zálohy na iCloudu.

Aplikace, hudba, filmy a televizní pořady

Obsah, který si koupíte v iTunes, App Storu a v iBooks Storu, se ukládá na iCloudu. Záloha na iCloudu ale obsahuje jen odkazy na tento obsah, nikoli obsah samotný. Při obnovování zálohy na iCloudu se zakoupený obsah automaticky znova stáhne z iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu. Dostupnost opětovného stahování z iTunes se liší podle země a oblasti. Dříve zakoupené položky, které byly refundovány nebo které už nejsou ve Storu k dispozici, nemusí být dostupné. Některé ze zakoupených filmů už možná nebudou v iTunes k dispozici k opětovnému stažení.

U některých aplikací jiných vývojářů si možná budete muset znova stáhnout data přímo od vývojáře.

Pokud používáte iTunes Match (v zemích, kde je k dispozici), můžete si pomocí něj do zařízení stáhnout dříve vyhledané nebo nahrané skladby, alba a playlisty. Obsah, který jste si nekoupili v iTunes Storu, a ani si ho nemůžete stáhnout z iTunes Matche, obnovíte tak, že zařízení zesynchronizujete s iTunes na počítači, kde tento obsah máte uložený.

Když chcete obnovit obsah zakoupený pod jiným Apple ID, přihlaste se tím Apple ID, které jste k nákupu použili.

Fotky

Pokud používáte Knihovnu fotografií na iCloudu, vaše fotky a videa se automaticky nahrávají na iCloud. Nejsou součástí vašich denních záloh. Až zařízení obnovíte ze zálohy na iCloudu, neodpojujte se od Wi-Fi, aby se fotky a videa mohly začít stahovat.

Pokud Knihovnu fotografií na iCloudu nemáte zapnutou, můžou být součástí zálohy na iCloudu i fotky ve vaší knihovně fotek nebo v albu Fotoaparát. Nejste si jistí, jestli byla Knihovna fotografií na iCloudu zapnutá, když jste zálohu vytvářeli? Až zařízení obnovíte, podívejte se do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotky. Pokud je Knihovna fotografií na iCloudu zapnutá, máte fotky uložené v ní.

Pokud byly fotky a videa zahrnuté do zálohy, stáhnou se do vašeho iOS zařízení na pozadí v průběhu obnovení. Dokud proces celý neskončí, neodpojujte zařízení od Wi-Fi. Doba nutná k obnovení závisí na velikosti zálohy a na rychlosti vaší Wi-Fi sítě.

Přečtěte si další informace o albu Můj fotostream, o tom, co je součástí zálohy na iCloudu, a o tom, jak synchronizovat fotky z počítače.

iCloud Drive

Pokud používáte iCloud Drive, dokumenty už máte uložené na iCloudu a nejsou proto zahrnuté do zálohy na iCloudu. Jestli si chcete soubory iWork zálohovat ručně, můžete si je uložit do Macu nebo PC.

Pokud nemůžete po obnovení zařízení ze zálohy najít své dokumenty iWork, přejděte na web iCloud.com a podívejte se do aplikace iCloud Drive.

Data Kalendáře a Kontaktů

Při obnovování dat Kalendáře a Kontaktů ze zálohy na iCloudu se nejdřív obnoví vaše nastavení a stará data. Potom iCloud do zařízení nahraje aktuální data Kalendáře a Kontaktů a přepíše jimi stará data. Tato aktualizace se provede automaticky, obvykle ještě dřív, než si starých dat stihnete všimnout.

Data Mailu a Poznámek

Protože se vaše e-maily vždy ukládají na iCloud, nejsou součástí zálohy na iCloudu. Záloha na iCloudu ale obsahuje nastavení vašeho e-mailového účtu na iCloudu a všech ostatních e-mailových účtů ve vašem zařízení. Až zařízení obnovíte ze zálohy na iCloudu, ve vašem e-mailovém účtu na iCloudu nebo u ostatních poskytovatelů se objeví vaše e-mailové zprávy. Můžete tak navázat přesně tam, kde jste skončili.

Pokud si zařízení nastavíte, aby data Poznámek ukládalo na iCloudu, iCloud tyto poznámky nahraje do zařízení hned po dokončení obnovy. V iOS 10.3 nebo novějším najdete volby zálohování tak, že klepnete na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud. Ve starších verzích iOS klepněte na Nastavení > iCloud.

Data Poznámek uložených ve službách jiných poskytovatelů (například Microsoft Exchange) se do iCloudu nezálohují. S obnovením těchto dat vám poradí poskytovatel dané služby.

Zprávy a hlasové záznamy

Pokud používáte Zprávy na iCloudu, vaše textové zprávy se automaticky nahrávají na iCloud. Nejsou součástí zálohy. Až zařízení obnovíte ze zálohy na iCloudu, neodpojujte se od Wi-Fi, aby se zprávy mohly začít stahovat.

Vaše hlasové záznamy jsou součástí zálohy na iCloudu. Když si na iPhonu nebo iPadu vypnete Zprávy na iCloudu, nebudou už se vaše zprávy a přílohy automaticky nahrávat na iCloud, ale uloží se jako součást příští zálohy na iCloudu. Přílohy zpráv se stahují na pozadí v rámci procesu obnovy. Dokud proces celý neskončí, neodpojujte zařízení od Wi-Fi. Doba nutná k obnovení závisí na velikosti zálohy a na rychlosti vaší Wi-Fi.

Když obnovíte zařízení ze zálohy vytvořené na jiném typu zařízení, může se stát, že se zprávy a hlasové záznamy neobnoví. Když třeba obnovíte iPhone ze zálohy vytvořené na iPadu, vaše zprávy a hlasové záznamy se na iPhonu nemusí objevit.

Pokud vám po obnovení pořád chybí nějaká data, můžete je zkusit obnovit z jiné zálohy na iCloudu nebo v iTunes. Než se pokusíte obnovit zálohu z iCloudu, vždy si svá aktuální data zazálohujte do iTunes.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: