Apple diagnostika: Referenční kódy

Tento článek obsahuje bližší informace o kódech generovaných Apple diagnostikou.

Používání tabulky s referenčními kódy

  1. Najděte si definici příslušného referenčního kódu Apple diagnostiky a přečtěte si, jaké další kroky jsou k vyřešení problému zapotřebí.
  2. Když narazíte na problém, který se vám nedaří vyřešit, kontaktujte společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici. Společnosti Apple nebo poskytovateli servisu sdělte referenční kód z Apple diagnostiky. Pokud plánujete navštívit Apple Store, zarezervujte si místo u Genius Baru (k dispozici jen v některých zemích a oblastech).
Referenční kód Definice kódu Další kroky
ADP000 Nebyly zjištěny žádné problémy Nebyly zjištěny žádné problémy. Pokud si myslíte, že máte hardwarový problém, kontaktujte společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.
CNW001
CNW003
CNW004
CNW005
CNW006
Pravděpodobně je problém s hardwarem Wi-Fi.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

CNW007
CNW008
Nebyly nalezeny žádné Wi-Fi sítě. Buď v dosahu nejsou žádné Wi-Fi sítě, nebo máte problém s hardwarem Wi-Fi.

Spusťte test znova v dosahu nějaké Wi-Fi sítě.

Pokud se stejný kód zobrazí i podruhé, musíte v řešení problému pokračovat jinak. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDC001
NDC003
NDC004
NDC005
NDC006
Pravděpodobně je problém s kamerou.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDD001

Pravděpodobně je problém s USB hardwarem.

Odpojte všechna externí zařízení kromě klávesnice, myši a ethernetového adaptéru. Spusťte test znova.

Pokud se stejný kód zobrazí znova, musíte v řešení problému pokračovat jinak. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDK001
NDK003
NDK004
Pravděpodobně je problém s klávesnicí.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDL001

Pravděpodobně je problém s Bluetooth hardwarem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDR001
NDR003
NDR004
Pravděpodobně je problém s trackpadem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDT001
NDT002
NDT003
NDT004
NDT005
NDT006
Pravděpodobně je problém s Thunderbolt hardwarem.

Odpojte externí Thunderbolt zařízení a spusťte test znova.

Pokud se stejný kód zobrazí i podruhé, musíte v řešení problému pokračovat jinak. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NNN001

Nebylo nalezeno sériové číslo. 

Počítač vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PFM001
PFM002
PFM003
PFM004
PFM005
PFM006
PFM007
Pravděpodobně je problém s řadičem pro správu systému (SMC).

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PFR001

Pravděpodobně je problém s firmwarem počítače.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPF001
PPF003
PPF004
 Pravděpodobně je problém s ventilátorem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPM001

Pravděpodobně je problém s paměťovým modulem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPM002
PPM003
PPM004
PPM005
PPM006
PPM007
PPM008
PPM009
PPM010
PPM011
PPM012
PPM013
PPM014
PPM015
Pravděpodobně je problém s pamětí na základní desce.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPP001
PPP002
PPP003
Pravděpodobně je problém s napájecím adaptérem.

Odpojte napájecí adaptér MagSafe od počítače i ze zásuvky a potom ho zase připojte. Spusťte test znova.

Pokud se stejný kód zobrazí i podruhé, musíte v řešení problému pokračovat jinak. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPP007

Napájecí adaptér nebyl otestován.

S napájecím adaptérem je pravděpodobně problém, nebo adaptér není připojený. Adaptér otestujte tak, že ho odpojíte od počítače i ze zásuvky a zase ho připojíte. Spusťte test znova.

Pokud se stejný kód zobrazí i podruhé, musíte v řešení problému pokračovat jinak. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPR001

Pravděpodobně je problém s procesorem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT001

Nebyla nalezena baterie.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT002
PPT003
Brzy bude potřeba vyměnit baterii. Baterie zatím funguje normálně, ale má menší kapacitu, než když byla nová. 

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT004 Baterie vyžaduje servisní zásah. Baterie nefunguje správně, ačkoli změny v její funkci nebo kapacitě nemusí být na první pohled zřejmé. Než baterii necháte zkontrolovat, můžete ji používat dál. Počítači nehrozí poškození.

Tento problém byste měli nejdřív potvrdit spuštěním Apple diagnostiky přes internet. Verze na internetu totiž používá nejaktuálnější diagnostické údaje. Uděláte to takto: Příkazem Vypnout v nabídce Apple () vypněte Mac. Pak stisknutím tlačítka napájení Mac zapněte. Okamžitě podržte klávesy Alt-D, dokud se nespustí Apple diagnostika.

Pokud se problém spuštěním Apple diagnostiky přes internet potvrdí, kontaktujte společnost Apple nebo počítač zaneste k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu. Tam vám sdělí, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT005 Baterie není správně nainstalovaná. Vypněte počítač a přestaňte ho používat. Počítač vyžaduje servisní zásah.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT006 Baterie vyžaduje servisní zásah. Baterie nefunguje správně, ačkoli změny v její funkci nebo kapacitě nemusí být na první pohled zřejmé. Než baterii necháte zkontrolovat, můžete ji používat dál. Počítači nehrozí poškození.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT007

Je potřeba vyměnit baterii. Baterie zatím funguje normálně, ale má výrazně menší kapacitu, než když byla nová. Než baterii vyměníte, můžete ji používat dál. Počítači nehrozí poškození.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VDC001
VDC003
VDC004
VDC005
VDC006
VDC007
Pravděpodobně je problém se čtečkou SD karet.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VDH002
VDH004
Pravděpodobně je problém s úložným zařízením. 

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VDH005 Nejde spustit Zotavení OS X.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VFD001 
VFD002 
VFD003 
VFD004 
VFD005 
VFD007

 

Pravděpodobně je problém s displejem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VFD006

Pravděpodobně je problém s grafickým procesorem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VFF001

Pravděpodobně je problém se zvukovým hardwarem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

 

Datum zveřejnění: