Když klienti macOS a iOS nedostávají oznámení push od systémů Apple

Přečtěte si, co dělat, když vaši klienti v macOS a iOS nevidí oznámení push od systémů Apple, když se připojí k síti.

Tento článek je určený pro správce sítě.

Jak probíhá připojení ke službě Apple Push Notification

K používání služby push oznámení Apple (Apple Push Notification Service, APNs) potřebují klienti macOS a iOS přímé a nepřerušované připojení k serverům Apple.

iPhony, iPady a iPody touch se k serverům APNs můžou připojovat přes Wi-Fi nebo mobilní data (pokud je mají).

Kontrola požadovaných portů

Pokud používáte Wi-Fi za firewallem anebo mobilní data se soukromým názvem přístupového bodu APN, budete se muset připojit ke konkrétním portům. Servery APNs vyžadují přímé připojení bez proxy na těchto portech:

  • TCP port 5223 pro komunikaci se servery APNs.
  • TCP port 443 nebo 2197 pro posílání oznámení na servery APNs.*
  • Při aktivaci zařízení je zapotřebí i TCP port 443. Slouží taky jako náhradní port v případě, že se zařízení nemůže k serveru APNs dostat přes port 5223.

Servery APNs automaticky vyrovnávají zařízení, takže vaše zařízení se při stahování oznámení nebude pokaždé připojovat ke stejné veřejné IP adrese. Nejlepší je povolit zařízením přístup k těmto portům v celém adresním bloku 17.0.0.0/8, přiřazeném společnosti Apple.

Další informace

* Některé servery MDM mohou k posílání oznámení službě APNs stále používat port 2195 a pro zpětnou vazbu port 2196.

Datum zveřejnění: