Zobrazení a úprava nastavení názvu přístupového bodu (APN) na iPhonu a iPadu

Tento článek vysvětluje, jak na iPhonu a iPadu zobrazit a upravit nastavení APN mobilní datové sítě.

Název přístupového bodu (APN) definuje síťovou cestu pro všechna mobilní datová připojení. Někteří operátoři vyžadují pro připojení k mobilní datové síti nastavení APN.

APN můžete na iPhonu a iPadu zobrazit nebo změnit jen tehdy, když to operátor umožňuje. Pokud se vám nepodaří nastavení APN změnit, kontaktujte svého operátora.

Zobrazení a úprava nastavení APN

Když APN nastavíte nesprávně, můžete ztratit připojení k mobilní datové síti nebo vám můžou být účtovány dodatečné poplatky. APN neupravujte, pokud vás k tomu nevyzve váš operátor nebo správce mobilních zařízení. Správné nastavení APN ověřte u svého operátora.

Pokud to váš operátor umožňuje, můžete nastavení APN zjistit na jednom z těchto míst:

  • Nastavení > Mobilní data > Volby dat > Mobilní síť
  • Nastavení > Mobilní data > Volby mobilních dat > Mobilní datová síť.

Pokud vaše zařízení nemá ani jednu z těchto možností, obraťte se na operátora.

Pokud tato nastavení chcete změnit, klepněte do jednotlivých polí a zadejte údaje, které vám poskytl váš operátor. Nastavení by se měla uložit automaticky. Někteří operátoři úpravy nastavení mobilních dat neumožňují. Pokud váš operátor vyžaduje jiné nastavení APN, možná budete moct použít konfigurační profil se správnými nastaveními.

Pokud nemáte nainstalovaný žádný konfigurační profil, při každé aktualizaci iOS se resetují všechny změny provedené v nastavení APN. Pokud jste před aktualizací iOS upravili nastavení APN, tato nastavení se obnoví na výchozí hodnoty. Po aktualizaci iOS tedy možná budete muset svá nastavení zadat znova.

Obnovení výchozích nastavení APN

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení APN určené operátorem, přejděte do Nastavení > Mobilní data > Volby dat > Mobilní datová síť a zvolte Obnovit nastavení. Pokud máte nainstalovaný konfigurační profil, použijí se místo toho výchozí informace uvedené v něm.

Pokud používáte iPhone nebo iPad v podnikovém prostředí, možná budete muset kvůli změně nastavení APN kontaktovat vašeho správce mobilních zařízení. Pokud změníte nastavení APN, které pro vás definoval správce mobilních zařízení v konfiguračním profilu, můžete ho takto vrátit zpátky:

  • Na iPhonu: Přejděte do Nastavení > Mobilní data > Mobilní datová síť a klepněte na Obnovit nastavení.
  • Na iPadu: Odstraňte konfigurační profil a potom ho znova přidejte.

Pokud jste správce mobilních zařízení, můžete k určení APN a dalších pokročilých nastavení použít Apple Configurator, macOS Server Profile Manager nebo jiné řešení pro správu mobilních zařízení.

Datum zveřejnění: