Když po zapnutí Kontaktů iCloudu vidíte duplicitní kontakty

Když na Macu nebo PC vidíte po zapnutí Kontaktů v iCloudu duplicitní kontakty, postupujte takto.

Než začnete

  • Pokud vidíte duplicitní kontakty na webu iCloud.com, vyhledejte pomoc na webu podpory Apple.
  • Pokud duplicitní kontakty vidíte jenom na počítači, ale ne na webu iCloud.com, použijte níže uvedený postup. 

Odstraňte duplicitní kontakty

Použijte postup pro svůj operační systém.

Na Macu

  1. Vytvořte si kopii kontaktů.
  2. Otevřete Kontakty.
  3. V nabídce Vizitka vyberte Vizitka > Hledat duplikáty.
  4. Až se zobrazí dotaz, vyberte Sloučit.
  5. Opakujte kroky 2 a 3 až do okamžiku, kdy nebudou nalezeny žádné duplikáty.
  6. Vytvořte si další kopii vašich kontaktů z iCloudu.

V počítači s Windows

Podívejte se na nápovědu v těchto článcích společnosti Microsoft:

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: