Nápověda k používání iCloud Mailu

Pokud se nemůžete připojit ke své e-mailové schránce nebo vám u vaší adresy @icloud.com nefunguje posílání nebo přijímání e-mailů, vyzkoušejte následující postup.

Než začnete

 1. Aktualizujte Mac na nejnovější verzi macOS. Účty iCloud Mail vyžadují OS X 10.7.5 nebo novější
 2. Přejděte na stránku s informacemi o stavu systémů Apple a zkontrolujte iCloud Mail.

Pokud stále ještě potřebujete pomoc, zkuste problém vyřešit následujícím postupem.


Co když se nemůžete se dostat k iCloud Mailu na webu iCloud.com

 1. Přesvědčte se, že používáte podporovaný prohlížeč. Potom aktualizujte Safari. Pokud používáte nějaký jiný prohlížeč, podívejte se v jeho nápovědě, jak instalovat aktualizace.
 2. Smažte mezipaměť prohlížeče. V Safari zvolte Safari > Smazat historii. Pokud používáte nějaký jiný prohlížeč, podívejte se do jeho nápovědy, jak postupovat.
 3. Pokud se z jiného místa nebo jiného internetového připojení k iCloud Mailu dostanete, kontaktujte svého poskytovatele internetového připojení nebo správce sítě. Některé konfigurace internetu můžou nechtěně nebo i záměrně bránit v přístupu k určitým webovým stránkám nebo službám včetně iCloud Mailu.


Co když nemůžete posílat poštu z Mailu na Macu

Tento postup použijte, pokud se vaše zprávy nedoručují, připojujete velký soubor nebo příjemce vaši zprávu nedostal.

Pokud se vám po poslání zprávy z e-mailové adresy @icloud.com v Mailu na Macu zobrazuje chybová zpráva

„Tuto zprávu nelze odeslat. Zpráva zůstane v Odchozí schránce, dokud ji nebude možné odeslat. Při doručování zprávy přes SMTP server název serveru se vyskytla chyba.“

 1. Otevřete Mail a zvolte Mail > Předvolby.
 2. Klikněte na kartu Účty.
 3. Vyberte svůj e-mailový účet na iCloudu.
 4. Klikněte na panel Informace o účtu.
 5. V nabídce Server odchozí pošty (SMTP) vyberte svůj e-mailový účet na iCloudu. Když zvolíte Upravit seznam SMTP serverů, váš SMTP server iCloudu nebude mezi volbami uvedený. 

Pokud připojujete velký soubor

Přílohy e-mailů nesmějí překročit maximální velikost stanovenou vaším poskytovatelem internetu nebo poskytovatelem e-mailu na straně příjemce. Maximální velikost se u různých poskytovatelů liší. Zkuste radši použít Mail Drop, soubor před odesláním zkomprimujte nebo zprávu pošlete bez přílohy.

Pokud příjemce nedostal vaši zprávu

 1. Jestli se vám po odeslání e-mailu zobrazila v příchozí poště zpráva „unknown address“ (neznámá adresa) nebo „undelivered mail returned“ (nedoručený e-mail byl vrácen), přejděte do schránky Odeslané a zkontrolujte, jestli jste adresu příjemce zadali správně.
 2. Pokud používáte macOS Mail nebo se ke svému iCloud Mailu připojujete v Safari nebo jiném podporovaném webovém prohlížeči, podívejte se do schránek Koncepty, Odeslané a Odchozí:
  • Jestli máte v Konceptech neodeslanou kopii zprávy, zkuste ji poslat znova.
  • Pokud se zpráva nachází ve složce Odchozí, zkontrolujte připojení k internetu a výše uvedeným postupem vyberte SMTP server iCloud.*
 3. Požádejte příjemce, ať se podívá do složek nebo schránek pro nevyžádanou poštu. 
 4. Jestli příjemce zprávu pořád nedostává, přestože se vám ji podaří odeslat bez jakýchkoli upozornění nebo zpráv o nedoručitelnosti, může to znamenat, že byl váš e-mail zablokován nebo odfiltrován servery iCloud Mailu nebo e-mailovým serverem příjemce. To si ověříte kontaktováním podpory iCloudu. Dalším možným krokem je požádat příjemce, aby kontaktoval svého správce e-mailů.

*Jestli používáte jiný SMTP server než server iCloudu, nezadávejte do pole Odesílatel svoji e-mailovou adresu na iCloudu. Jinak by váš e-mail nemusel být doručen nebo by mohl skončit ve složce spamu.

Pokud můžete přijímat zprávy, ale nemůžete je odesílat

Je možné, že váš poskytovatel internetového připojení ve své síti blokuje protokol používaný k odesílání e-mailů (SMTP). Kontaktujte poskytovatele a zeptejte se, jestli je v jeho síti možné používat externí SMTP servery, jako je třeba iCloud. Pokud poskytovatel blokuje SMTP provoz, zeptejte se, jestli vás nemůže z blokování SMTP vyjmout.

Pokud váš poskytovatel SMTP provoz neblokuje, ale vy pořád nemůžete odesílat zprávy, obraťte se na podporu Apple.


Pokud vám nefunguje přijímání pošty v aplikaci Mail na macOS

Na levé straně hlavního okna Mailu najděte název svého e-mailového účtu na iCloudu. Pokud je název vašeho účtu zešedlý a vedle něj je symbol blesku, znamená to, že je účet offline. Jestli chcete účet přepnout do režimu online, připojte se k internetu a vyberte volbu Schránka > Přepnout všechny účty do režimu online.

Pokud vám pošta stále nechodí, vyhledejte další pomoc s aplikací Mail.


Odebrání doporučených nedávných kontaktů v iCloud Mailu

Když jste přihlášení do iCloudu, můžete na všech svých zařízeních vidět nedávné e-mailové adresy jako doporučené kontaktní adresy. Pokud chcete toto chování vypnout, udělejte to takto:

 1. Na webu iCloud.com kliknutím na  začněte psát e-mail.
 2. Do pole Komu: začněte psát e-mailovou adresu, kterou chcete skrýt.
 3. Podržte kurzor nad adresou a klikněte na .
 4. Klikněte na Odstranit z posledních.


Když potřebujete pomoc s odesíláním nebo příjmem e-mailů na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Zkontrolujte, jestli jste připojení k internetu. Zkuste v Safari na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřít web apple.com.
 2. Na Macu nebo PC přejděte na web iCloud.com a podívejte se, jestli váš e-mailový účet na iCloudu může přijímat e-maily.
 3. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte možnost Pošta. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud.
 4. Zkontrolujte, jestli se nová data posílají metodou Push do vašeho zařízení automaticky. Klepněte na Nastavení > Hesla a Účty > Vyzvedávání dat a zapněte volbu Push. Pro kontrolu, jestli Push funguje správně, si pak pošlete e-mail na svou vlastní adresu.
  • Na zařízení s iOS 10 klepněte na Nastavení > Mail > Účty > Vyzvedávání dat a zapněte Push.
  • Na zařízení s iOS 9 nebo starším klepněte na Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Vyzvedávání dat a zapněte Push.
 5. Přejděte zpět k volbě Vyzvedávání dat. Pak klepněte na svůj účet iCloudu a zapněte Push. Pokud na zařízení máte nastavených víc účtů iCloud Mailu najednou, funkci Push bude možné používat vždy jenom s jedním z nich. Přesvědčte se, že možnost Push je zapnutá právě pro váš hlavní účet iCloud Mailu.
 6. Vypněte zařízení a znovu ho zapněte.

Pokud pořád nemůžete posílat nebo přijímat poštu, vypněte všechna nastavení zmíněná v krocích 3, 4 a 5 a potom je znova zapněte. 


Pokud potřebujete poradit s používáním iCloudu pro Windows


Další nápověda

Přečtěte si nápovědu k posílání nebo přijímání e-mailů v aplikaci Mail na Macu.

Pokud pořád potřebujete pomoc, kontaktujte podporu pro iCloud.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: