Když iCloud Mail nefunguje

iCloud Mail můžete použít v aplikaci Mail na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu, nebo na webu iCloud.com na iPadu, Macu nebo PC. Pokud se nemůžete připojit ke své e-mailové schránce nebo vám u vaší adresy @icloud.com nefunguje posílání nebo přijímání e-mailů, vyzkoušejte následující postup.

Co zkontrolovat nejdřív

 1. Zkontrolujte stav systému iCloud Mail.
 2. Zkontrolujte, jestli máte iCloud Mail zapnutý:
  • Na Macu otevřete aplikaci Mail a zvolte Mail > Předvolby. Klikněte na Účty a na bočním panelu vyberte svůj účet iCloud. V části Informace o účtu zkontrolujte, jestli je účet zapnutý a jeho stav je online. 
  • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zkontrolujte, jestli je Mail zapnutý. 
 3. Ověřte, jestli jste nepřekročili limit úložiště na iCloudu. Pokud překročíte limit úložiště na iCloudu, přečtěte si, jak uvolnit na iCloudu místo
 4. Ujistěte se, že ve svém zařízení máte nejnovější verzi softwaru. 


Když potřebujete pomoc s odesíláním nebo příjmem e-mailů na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Zkontrolujte připojení k internetu. Zkuste v Safari na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřít web apple.com.
 2. Můžete vyzkoušet, jestli můžete poštu došlou do vašeho účtu iCloud přijmout na jiném zařízení, třeba na webu iCloud.com, na Macu nebo na PC. 
 3. Ujistěte se, že jste v Nastavení na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch zapnuli Mail. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte Mail.
 4. Zkontrolujte, jestli se nová data posílají metodou Push do vašeho zařízení automaticky. V iOS 14 nebo novějším klepněte na Nastavení > Pošta > Účty > Vyzvedávání dat a zapněte Push. V iOS 13 nebo starším klepněte na Nastavení > Hesla a účty > Vyzvedávání dat a zapněte Push. 
  • Pro kontrolu, jestli Push funguje správně, si pošlete e-mail na svou vlastní adresu.
  • V nabídce Vyzvedávání dat klepněte na svůj účet iCloud a zapněte Push. Push můžete používat pouze s jedním účtem. 
 5. Vypněte zařízení a znovu ho zapněte. 
 6. Pokud pořád nemůžete posílat nebo přijímat poštu, vypněte všechna nastavení zmíněná v krocích 3 a 4, restartujte zařízení a pak tato nastavení znova zapněte. 


Co když se nemůžete se dostat k iCloud Mailu na webu iCloud.com

Na iPadu, Macu a PC můžete používat iCloud Mail na webu iCloud.com. Na iPhonu místo toho použijte aplikaci Mail. 

 1. Zkontrolujte, jestli máte aktuální prohlížeč. Pokud používáte Safari, aktualizujte ho na nejnovější verzi
 2. Smažte mezipaměť prohlížeče. V Safari zvolte v řádku nabídek Safari > Předvolby. Klikněte na panel Pokročilé. Zvolte „Zobrazit v řádku nabídek nabídku Vývojář“ a zavřete Předvolby. Klikněte na nabídku Vývojář a vyberte „Vyprázdnit mezipaměti“. Pokud používáte nějaký jiný prohlížeč, podívejte se do jeho nabídky nápovědy, jak postupovat.
 3. Pokud můžete iCloud Mail otevřít z jiného místa nebo přes jiné připojení k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení (ISP) nebo správce sítě. Některé konfigurace internetu můžou nechtěně nebo i záměrně bránit v přístupu k určitým webovým stránkám nebo službám, včetně iCloud Mailu.


Co když nemůžete posílat poštu z Mailu na Macu

Tento postup použijte, pokud se vaše zprávy nedoručují, připojujete velký soubor nebo příjemce vaši zprávu nedostal.

Pokud se vám po poslání zprávy z e-mailové adresy @icloud.com v Mailu na Macu zobrazuje chybová zpráva

Může se zobrazit upozornění „Tuto zprávu nelze odeslat. Zpráva zůstane ve schránce Odchozí, dokud ji nebude možné odeslat.“ V tom případě zkontrolujte, že máte jako Účet odchozí pošty nastavený iCloud.

 1. Otevřete Mail a zvolte Mail > Předvolby.
 2. Klikněte na kartu Účty.
 3. Vyberte svůj e-mailový účet na iCloudu.
 4. Klikněte na kartu Nastavení serveru. Pokud tady nebude iCloud uvedený jako účet odchozí pošty, vyberte iCloud.
  Pokud zvolíte Upravit seznam SMTP serverů, nebude možnost účtu iCloud nabídnuta. 

Pokud připojujete velký soubor

Přílohy e-mailů nesmějí překročit maximální velikost stanovenou vaším poskytovatelem internetu nebo poskytovatelem e-mailu na straně příjemce. Maximální velikost se u různých poskytovatelů liší. Zkuste použít Mail Drop, před odesláním soubor zkomprimovat nebo odeslat zprávu bez přílohy.

Pokud příjemce nedostal vaši zprávu

 1. Jestli se vám po odeslání e-mailu zobrazila v příchozí poště zpráva „unknown address“ (neznámá adresa) nebo „undelivered mail returned“ (nedoručený e-mail byl vrácen), přejděte do schránky Odeslané a zkontrolujte, jestli jste adresu příjemce zadali správně.
 2. Pokud používáte macOS Mail nebo se ke svému iCloud Mailu připojujete v Safari nebo jiném podporovaném webovém prohlížeči, podívejte se do schránek Koncepty, Odeslané a Odchozí:
  • Jestli máte v Konceptech neodeslanou kopii zprávy, zkuste ji poslat znova.
  • Pokud se zpráva objeví ve složce Odchozí, zkontrolujte připojení k internetu a výše uvedeným postupem nastavte iCloud jako účet odchozí pošty.*
 3. Požádejte příjemce, ať se podívá do složek nebo schránek pro nevyžádanou poštu. 
 4. Jestli příjemce zprávu pořád nedostává, přestože se vám ji podaří odeslat bez jakýchkoli upozornění nebo zpráv o nedoručitelnosti, může to znamenat, že byl váš e-mail zablokován nebo odfiltrován servery iCloud Mailu nebo e-mailovým serverem příjemce. To si ověříte kontaktováním podpory iCloudu. Dalším možným krokem je požádat příjemce, aby kontaktoval svého správce e-mailů.

* Jestli používáte jiný SMTP server než server iCloudu, nezadávejte do pole Odesílatel svoji e-mailovou adresu na iCloudu. Jinak se váš e-mail nemusí doručit nebo může u příjemce skončit mezi nevyžádanou poštou.

Pokud můžete přijímat zprávy, ale nemůžete je odesílat

Je možné, že váš poskytovatel internetového připojení ve své síti blokuje protokol používaný k odesílání e-mailů (SMTP). Kontaktujte poskytovatele a zeptejte se, jestli je v jeho síti možné používat externí SMTP servery, jako je třeba iCloud. Pokud poskytovatel blokuje SMTP provoz, zeptejte se, jestli vás nemůže z blokování SMTP vyjmout.

Pokud váš poskytovatel připojení SMTP provoz neblokuje, ale vy pořád nemůžete odesílat zprávy, obraťte se na podporu Apple


Pokud vám nefunguje přijímání pošty v aplikaci Mail na Macu

 1. Na levé straně hlavního okna Mailu najděte název svého e-mailového účtu na iCloudu. Pokud je název vašeho účtu zešedlý a vedle něj je symbol blesku, znamená to, že je účet offline. 
 2. Účet můžete přepnout do stavu online, jakmile se připojíte k internetu. 
 3. Zvolte Schránku. Pokud je možnost Přepnout všechny účty do režimu online šedivá, jsou vaše účty již online. 

Pokud stále nemůžete přijímat e-maily, obraťte se na podporu Apple.


Odebrání doporučených nedávných kontaktů v iCloud Mailu

Když jste přihlášení do iCloudu, můžete na všech svých zařízeních vidět nedávné e-mailové adresy jako doporučené kontaktní adresy. Pokud chcete toto chování vypnout, udělejte to takto:

 1. Na webu iCloud.com začněte psát nový e-mail kliknutím na .
 2. Do pole Komu: začněte psát e-mailovou adresu, kterou chcete skrýt.
 3. Podržte kurzor nad adresou a klikněte na .
 4. Klikněte na Odstranit z posledních.


Pokud potřebujete poradit s používáním iCloudu pro Windows


Další pomoc

Pokud pořád potřebujete poradit, obraťte se na podporu Apple

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: