Když je na Macu chybné datum nebo čas

Někdy může být nutné znova nastavit datum a čas nebo změnit formát jejich zobrazení.

Kontrola předvoleb data a času

  1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na položku Datum a čas.
  2. Na panelu Datum a čas zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko „Automaticky nastavit datum a čas“ a že je Mac připojený k internetu. Mac potom může zjistit správné datum a čas z časového serveru v síti, vybraného ve vedlejší nabídce. 

Okno předvoleb Datum a čas
Před provedením některých změn může být nutné kliknout na zámek ikona zámku a zadat heslo správce.


Pokud nemáte připojení k internetu nebo pokud chcete nastavit datum a čas ručně, zrušte zaškrtnutí volby Automaticky nastavit datum a čas. Pak klikněte v kalendáři na dnešní datum a přetáhněte ručičky hodinek na správný čas, nebo k zadání data a času použijte pole nad kalendářem a hodinami. Pak klikněte na Uložit.


Kontrola předvolby časového pásma

  1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na položku Datum a čas. 
  2. Na panelu Časové pásmo zkontrolujte, že je zaškrtnutá volba „Nastavit časové pásmo automaticky podle polohy“ a že je Mac připojený k internetu.


Před provedením některých změn může být nutné kliknout na zámek ikona zámku a zadat heslo správce.


Pokud vám Mac oznámí, že nedokáže určit současnou polohu, otevřete předvolby Zabezpečení a soukromí a zkontrolujte, že jsou zapnuté polohové služby. V seznamu pod volbou Zapnout polohové služby klikněte vedle položky Systémové služby na tlačítko Podrobnosti a zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko časové zóny.

Pokud nejste připojení k internetu nebo chcete časové pásmo nastavit ručně, zrušte zaškrtnutí volby Nastavit časové pásmo automaticky podle polohy. Pak kliknutím do mapy vyberte časové pásmo.


Zkontrolujte předvolby jazyka a oblasti

V nabídce Apple  > zvolte Předvolby systému a pak klikněte na Jazyk a oblast.

  • Zkontrolujte, jestli je nabídka Oblast nastavena správně.
  • Pomocí zaškrtávacího políčka určete, jestli má Mac zobrazovat čas ve 24hodinovém formátu.

Okno předvoleb jazyka a oblasti

Potřebujete-li další možnosti formátování, klikněte na Pokročilé a projděte si nastavení na panelech Datum a Čas. Tato nastavení určují, jak se datum a čas zobrazují ve Finderu a v aplikacích. Pokud se kterékoli nastavení změní, můžete tlačítkem Obnovit výchozí na každém panelu vrátit nastavení na výchozí pro vaši oblast. Pokud je tlačítko šedivé, výchozí nastavení už se používají. 

Panel Pokročilé v předvolbách Jazyk a oblast

Datum zveřejnění: