Nereagující DNS server nebo neplatná konfigurace DNS může způsobit dlouhou prodlevu před načtením webových stránek

Pokud se vám webové stránky nenačítají tak rychle, jak očekáváte, může to souviset s konfigurací DNS.

Pokud existuje problém v konfiguraci služby DNS, přístup k serveru podle jeho doménového názvu, např. www.apple.com, se může zdát pomalejší než přístup ke stejnému serveru podle číselné adresy, například https://17.172.224.47. Dvě možné příčiny jsou popsány níže.

Konfigurace DNS

Je možné, že používáte pomalu reagující server DNS nebo že vaše konfigurace serveru DNS není správná. Server DNS převádí název serveru (například www.apple.com) na číselnou IP adresu (například 17.172.224.47). Na IP adresu se můžete připojit bez prodlevy, protože překlad DNS není potřeba provádět. K tomuto symptomu může docházet v těchto čtyřech scénářích:

  • Na panelu předvoleb sítě jste zadali dva nebo více DNS serverů, pravděpodobně podle pokynu správce sítě nebo poskytovatele připojení (ISP), ale první server v seznamu nereaguje nebo je zadaný nesprávně. Prodleva nastane, když Mac čeká na odpověď prvního serveru a potom zkusí další server v seznamu. Zkontrolujte, zda jsou adresy serverů DNS zadané správně. Změna pořadí adres DNS může výkon zlepšit. Pokud váš správce sítě upřednostňuje použití primárního serveru, můžete se po vyřešení problému s primárním serverem vrátit zpět k původnímu pořadí.
  • Vaše síť může být nakonfigurovaná tak, aby automaticky zjišťovala službu DNS, bez nutnosti ručního zadávání adres DNS serveru do počítače. Pokud jste ručně zadali adresu DNS, která je nesprávná nebo zastaralá, může počítač před úspěšným automatickým zjištěním služby čekat na odpověď nesprávné adresy (prodleva).
  • Nezadali jste DNS server a vaše síť neumožňuje automatické zjištění jeho adresy. V tomto scénáři se lze připojit pouze prostřednictvím číselné IP adresy. Webové stránky se při zadání doménového názvu vůbec nenačítají.

Ověřte u vašeho správce sítě nebo poskytovatele internetového připojení (ISP) správnost vašich informací o službě DNS. Pokud vám ISP poskytuje pouze jednu adresu DNS, zvažte možnost vyžádat si druhou adresu pro případ, že bude ta první nedostupná.

Jakmile adresu (adresy) budete mít, můžete následujícím postupem změnit vaše nastavení služby DNS. Po dokončení tohoto postupu může být pro návrat k normálnímu chování nutné ukončit a znovu spustit aplikace využívající internet.

  1. V nabídce Apple zvolte Předvolby systému a klikněte na Síť.
  2. Vyberte rozhraní, které používáte pro připojení k internetu, například Ethernet nebo Wi-Fi.
  3. Klikněte na tlačítko Pokročilé.
  4. Klikněte na kartu DNS.
  5. V části okna týkající se serverů DNS pomocí tlačítek Přidat (+) nebo Odebrat (–) a přidejte nebo odeberte IP adresy serverů DNS. Máte-li víc než jeden server DNS, můžete přetažením IP adres změnit jejich pořadí.

Změna sítě

Při prvním připojení po změně sítě může u přenosného Macu dojít k prodlevě. Například když doma používáte MacBook připojený k Wi-Fi a pak ho vezmete do práce nebo do školy a použijete ethernetové připojení. Mac ve výchozím nastavení použije sadu internetových předvoleb (označovanou jako „umístění“) s názvem Automaticky. Ta prohledává síťová rozhraní počítače, dokud nenajde takové, které je připojené k internetu. Zjišťování aktivní sítě může nějakou dobu trvat. Chcete-li zjistit, jestli je problém v tomto chování, můžete zkusit vytvořit umístění, které obsahuje jen jedno síťové rozhraní. 

Pokud po provedení výše uvedeného postupu problémy přetrvávají, zkuste z panelu předvoleb Síť odebrat všechny ručně zadané adresy DNS. Vyberte adresu a klikněte na tlačítko Odebrat (-). (Pokud je adresa zobrazená šedivě, není možné ji odebrat.)

Datum zveřejnění: