Pokud se po aktualizaci iTunes na Macu nebo v PC nezobrazuje celá vaše knihovna

Přečtěte si, jak postupovat, pokud se po aktualizaci iTunes v počítači nezobrazují všechny vaše skladby, alba, seznamy stop nebo jiný importovaný obsah.

iTunes evidují váš obsah a seznam stop v souboru knihovny. Pokud iTunes nemohou váš soubor knihovny aktualizovat ihned po aktualizaci iTunes, může se stát, že část importovaného obsahu a seznamů stop chybí. Přečtěte si, jak můžete knihovnu iTunes obnovit.

Obnovení knihovny iTunes

Než provedete následující postup, přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iTunes.

 1. Ukončete iTunes.
 2. Přejděte do složky iTunes, která obsahuje soubory knihovny iTunes:
  Mac: Na řádku nabídek navrchu obrazovky počítače vyberte Otevřít > Domov. Otevřete složku Hudba a v ní složku iTunes.
  Windows: Přejděte do složky \Users\uživatelské_jméno\Hudba\iTunes\.
 3. Přesuňte soubor iTunes Library.itl na plochu. Zjistěte, co dělat, když nemůžete soubor najít.
 4. Ve složce iTunes otevřete složku Previous iTunes Libraries (Předchozí knihovny iTunes).
 5. Najděte soubor s názvem iTunes Library RRRR-MM-DD, kde RRRR-MM-DD je datum, kdy jste iTunes aktualizovali (rok-měsíc-den).
  Pokud se složka Previous iTunes Libraries (Předchozí knihovny iTunes) nebo nedávný soubor s údajem RRRR-MM-DD v názvu nezobrazuje, je možné, že se váš soubor knihovny iTunes nachází v umístění, které jste vybrali. Vyhledejte v počítači složku Previous iTunes Libraries (Předchozí knihovny iTunes), najděte nejnovější soubor s údajem RRRR-MM-DD v názvu a pokračujte krokem 6.
 6. Vyberte soubor a stiskněte kombinaci kláves Cmd + C (na Macu) nebo Ctrl + C (ve Windows).
 7. Stiskněte kombinaci kláves Cmd + Šipka nahoru (na Macu) nebo Alt + Šipka nahoru (ve Windows).
 8. Stiskněte kombinaci kláves Cmd + V (na Macu) nebo Ctrl + V (ve Windows).
 9. Soubor s údajem RRRR-MM-DD v názvu by měl nyní být zkopírován do vaší složky iTunes. Přejmenujte kopii na soubor „iTunes Library.itl“ (bez uvozovek).
 10. Podržte stisknutou klávesu Option (na Macu) nebo Shift (ve Windows) a otevřete iTunes.
 11. Až se zobrazí zpráva s výběrem knihovny iTunes, klikněte na Vybrat knihovnu. Nasměrujte iTunes na soubor, který jste přesměrovali v kroku 9.

Vaše knihovna iTunes by nyní měla být obnovena. Pokud se v iTunes zobrazuje veškerý váš obsah a seznamy stop podle očekávání, můžete soubor iTunes Library.itl na ploše přesunout do Koše.

Veškeré změny provedené v knihovně po datu knihovny iTunes použitém v kroku 5, například nově vytvořené playlisty nebo přidané skladby, se z iTunes ztratí a bude třeba je znovu provést nebo přidat.

Datum zveřejnění: